-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

Trafodaethau ar faterion cyfoes sydd yn effeithio ar fywydau a chymunedau yn Nwyfor Meirionnydd, Gwynedd a Chymru. Discussions with Mabon ap Gwynfor on current issues that impact on the daily lives of people and communities in Dwyfor Meirionnydd, Gwynedd and Wales

Gwefan: Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

RSS

Chwarae Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

Empowering communities

In this episode we learn of the establishing of the first ever community enterprise in the UK and the setting up of a thriving language centre with Dr Carl Clowse. What lessons can communities learn from these enterprises?

Wed, 24 Feb 2021 14:06:16 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

Grymuso cymunedau - mentrau economaidd cymunedol

Yn y bennod yma cawn sgwrs aruthrol o ddifyr gyda'r Dr Carl Clowes, un o sylfeinwyr Antur Aelhaeran - y fenter gymunedol gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol - a Nant Gwrtheyrn. Pa wersi sydd yna i gymunedau eraill? Pa fudd economaidd sydd yna i fentrau o'r fath? 

Thu, 18 Feb 2021 16:23:03 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

Agriculture and the economy

In this episode Mabon ap Gwynfor discusses the economy from an agricultural perspective with Rachael Madeley-Davies, and Rachael brings ideas and challenges to the table. Plenty of food for thought.

Thu, 18 Feb 2021 16:22:53 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

The foundational and the local economy

Here Mabon ap Gwynfor discusses the foundational economy and the local economy with Elin Hywel of Cwmni Bro Ffestiniog. What is the foundational and the local economy, and what part do we play in them?

Sat, 06 Feb 2021 21:32:04 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

Yr Economi - beth ydy'r economi sylfaenol a lleol?

Mabon ap Gwynfor yn trafod yr economi sylfaenol a lleol, efo Elin Hywel o Gwmni Bro Ffestiniog - beth ydy yr economi sylfaenol a'r economi lleol a beth ydy eu rol nhw yn ein cymdeithas ni?

Sat, 06 Feb 2021 21:24:26 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

The Economy - what is it and what part do we play in it

The first in a series about the economy. Here Mabon ap Gwynfor talks to economist Dr Ed Jones, about what is the economy? Why is it important? What role to we play in it?

Sat, 06 Feb 2021 13:14:26 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Syniadau gyda Mabon / Ideas with Mabon

Yr Economi - beth ydy'r economi a pha ran ydyn ni'n ei chwarae ynddo?

Yma, mae Mabon ap Gwynfor yn siarad i'r economegydd Ed Jones am yr economi - beth ydyn ni'n ei olygu wrth 'yr economi'? Pam ei fod yn bwysig? Pa ran ydym ni'n chwarae ynddo?

Sat, 06 Feb 2021 13:06:10 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch