-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

Welcome to the ‘be your own boss’ podcast, the young entrepreneur’s guide to starting a business! Whether you’re thinking about business for the first time, or you have an idea that you want to develop, then this podcast is for you. This 15 part series that will keep you on track and help you think through the challenges that come with starting a business. Big Ideas Wales is part of Business Wales and is part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government. This podcast is available in English and Welsh. Croeso i bodlediad ‘bod yn fos arna ti dy hun’, canllaw yr entrepreneur ifanc i gychwyn busnes! P’unai dy fod di’n meddwl am gychwyn busnes am y tro cyntaf, fod gen ti syniad ti eisiau ei ddatblygu, mae’r podlediad yma i chdi. Bydd y 15 pennod yma yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy’n codi wrth gychwyn busnes. Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Busnes Cymru ac mae’n cael ei gyllido yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru Mae'r podlediad ar gael yng Ngymraeg a Saesneg.

Gwefan: Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

15: Pennod 15: Datblygu dy fusnes

Wed, 23 Oct 2019 10:11:50 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

14: Pennod 14: Rheoli dy amser

Wed, 23 Oct 2019 10:11:48 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

13: Pennod 13: Delio â’r gyfraith

Wed, 23 Oct 2019 10:11:46 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

12: Pennod 12:Rheoli dy arian

Wed, 23 Oct 2019 10:11:44 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

11: Pennod 11: Gwybod faint i'w godi

Wed, 23 Oct 2019 10:11:42 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

10: Pennod 10: Sut i gael gafael ar gyllid

Wed, 23 Oct 2019 10:11:39 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

9: Pennod 9: Sut i gychwyn busnes ar gyllideb fach

Wed, 23 Oct 2019 10:11:37 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

8: Pennod 8: Creu cynllun busnes

Wed, 23 Oct 2019 10:11:35 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

7: Pennod 7: Gwneaud yn fawr o genogaeth busnes

Wed, 23 Oct 2019 10:11:32 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast

6: Pennod 6: Mynd ar-lein am lai

Wed, 23 Oct 2019 10:11:30 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy