-> Eich Ffefrynnau

Language Landscapes - Tirweddau Iaith

Language Landscapes - Tirweddau Iaith

Dive into the natural world with four short audio plays about the words, myths and memories that shape our connection to place.

In our digital era, and our times of climate change, these works are by turns lyrical, funny and heartfelt explorations of the age-old relationship between language and landscape.

Two pieces are in English, and two pieces are in Welsh.


Archwiliwch i mewn i fyd natur gyda pedair drama sain fer gyda’r pwyslais ar y geiriau, y chwedlau a’r atgofion sy’n llunio ein cysylltiad i rywle. Yn ein hoes ddigidol, a’n cyfnod o newid hinsawdd, mae’r gweithiau hyn yn eu tro yn archwiliadau telynegol, doniol a chalonogol o’r berthynas oesol rhwng iaith a thirwedd.

Mae dwy ddrama yn Saesneg, a dwy ddrama yn Gymraeg.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Gwefan: Language Landscapes - Tirweddau Iaith

RSS

Chwarae Language Landscapes - Tirweddau Iaith

Lleisiau Milltir Sgwâr

Lleisiau Milltir Sgwâr gan Alice Eklund: Darn gair am air yn Gymraeg

Mae caleidosgop o leisiau yn archwilio’r ffyrdd y mae’r iaith Gymraeg, tirwedd a chwedlau yn diffinio sut maen nhw’n gweld byd natur. Wedi’i dynnu o weithdai a chyfweliadau gyda chyfranogwyr ledled Cymru.

Creawdwr: Alice Eklund

Cynlunydd Sain: Tic Ashfield

 

 

Voices of the Square Mile by Alice Eklund: Verbatim piece in Welsh

A kaleidoscope of voices explore the ways in which the Welsh language, landscape and legends define how they see nature. Drawn from workshops and interviews with participants across Wales.

Creator: Alice Eklund

Sound Designer: Tic Ashfield

 

Transcripts and translations https://www.shermantheatre.co.uk/tirweddau-iaith-language-landscapes/?lang=cy

https://www.shermantheatre.co.uk/language-landscapes-tirweddau-iaith/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sun, 07 Jul 2024 16:48:56 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Language Landscapes - Tirweddau Iaith

Acorn

Acorn by Tommo Fowler and Fay Lomas: Verbatim piece in English

A personal journey into landscape in a digital age, delving into nature words, placenames and stories. This is an exploration both of language lost, and language gained. Drawn from workshops and interviews with participants across Wales.

Co-creators: Tommo Fowler and Fay Lomas

Sound Designer & Composer: Lee Affen

With some contributions voiced by Sharon Morgan, Kyle Lima, Ceri Lloyd, Bethan McLean and Isabella Colby-Brown


Acorn (Mesen) gan Tommo Fowler a Fay Lomas: Darn gair am air yn Saesneg

Taith bersonol i dirwedd mewn oes ddigidol, gan dreiddio i mewn i eiriau natur, enwau lleoedd a straeon. Mae hwn yn archwiliad o’r iaith a gollwyd, a’r iaith ag enillwyd. Wedi’i dynnu o weithdai a chyfweliadau gyda chyfranogwyr ledled Cymru.

Cyd-greawdwyr: Tommo Fowler a Fay Lomas

Cynlunydd Sain a Chyfansoddwr: Lee Affen

Gyda rhai cyfraniadau wedi’i lleisio gan Sharon Morgan, Kyle Lima, Ceri Lloyd, Bethan McLean ac Isabella Colby-Brown


Translations and transcripts:

https://www.shermantheatre.co.uk/language-landscapes-tirweddau-iaith/

https://www.shermantheatre.co.uk/tirweddau-iaith-language-landscapes/?lang=cyHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sat, 29 Jun 2024 09:28:23 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Language Landscapes - Tirweddau Iaith

Yr Arallfyd

Ar ei diwrnod cyntaf yn gweithio i’r comisiwn coedwigaeth, mae Buddug ar ganol penderfyniad mawr gyda’i chariad, pan mae’n syrthio mewn (yn llythrennol) i chwedloniaeth Cymru.

Iaith: Cymraeg

Cyfarwyddwr: Izzy Rabey

Cynlunydd Sain a Chyfansoddwr: Tic Ashfield

Actorion: Elin Gruffydd, Joel Edwards, Ieuan Rhys


On her first day working for the forestry commission, Buddug is in the middle of navigating a big decision with her girlfriend, when she falls (quite literally) into Welsh mythology.

Language: Welsh

Director: Izzy Rabey

Sound Designer & Composer: Tic Ashfield

Actors: Elin Gruffydd, Joel Edwards, Ieuan Rhys


Transcripts and translations:

https://www.shermantheatre.co.uk/tirweddau-iaith-language-landscapes/?lang=cy

https://www.shermantheatre.co.uk/language-landscapes-tirweddau-iaith/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 21 Jun 2024 08:02:28 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Language Landscapes - Tirweddau Iaith

Gathering Day

Gathering Day, by Natasha Kaeda


A poetic audio drama, with original music. An elderly woman retraces the path where she met her husband, travelling through the memories and landscape which shaped their lives together.


Sound Designer & Composer: Lee Affen


Director: Fay Lomas


Dramaturg: Tommo Fowler


Actors: Sharon Morgan, Kyle Lima, Ceri Lloyd, Bethan McLean


Language: EnglishMae gwraig mewn oed yn ail droedio y llwybr arweiniodd at chyfarfod ei gwr gan deithio trwy’r atgofion a’r tirwedd a luniodd eu bywydau gyda’i gilydd.

Iaith: Saesneg

Cyfarwyddwr: Fay Lomas

Cynlunydd Sain a Chyfansoddwr: Lee Affen

Dramatwrg: Tommo Fowler

Actorion: Sharon Morgan, Kyle Lima, Ceri Lloyd, Bethan McLean


Transcripts - and Welsh translation - available here https://www.shermantheatre.co.uk/language-landscapes-tirweddau-iaith/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Thu, 13 Jun 2024 07:08:32 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch