-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Troseddeg Cymru - Tegwen Parry ag Alun Fon Roberts

Podlediad Troseddeg Cymru - Tegwen Parry ag Alun Fon Roberts

Mae Tegwen Parry sydd yn fyfyriwr PhD Troseddeg ynghyd a Alun Fon Roberts sydd a diddordeb mewn troseddeg yn cyflwyno y podlediad Trosedd yma yn yr iaith Gymraeg. Mae Tegwen a Alun wedi bod yn ffrindiau ers blynyddoedd ac yn nawr yn rhannu eu theoriau a trafod trosedd dros baned gyda chi a gwesteion ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt. Manylion Podlediad / Show notes Conrad Jones Awdur https://crime.cymru/conrad-jones/ https://www.amazon.co.uk/Conrad-Jones/e/B002BOBGRE%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share Pennod 2. - Yn y bennod yma mi fydda ni yn trafod troseddeg a trosedd gwleidyddol yn Ngogledd Cymru. Byddem yn siarad hefo Carys Dafydd o Fethesda a gafodd ei charcharu yn y 70au yn Risley yn Lerpwl am ymgychru dros y broblem o dai haf, a Phil Thomas, mab plismon a gafodd ei yrru i blismona y protestiadau yn Capel Celyn.In this episode we will be debating criminology and political crime in North Wales. We will be talking to Carys Dafydd from Bethesda who was imprisoned in Risley, Liverpool in the 1970s for campaigning against the influx of second homes, and Phil Thomas, son of a police officer who was sent to police the protests at Capel Celyn. Huw Jones - Dwr https://finderskeepersrecords.bandcamp.com/track/dwrhttps://sainwales.com/store/sain/sain-scd2826. .Linc i'r dudalen Facebook: https://www.facebook.com/trafodtroseddeg https://www.facebook.com/trafodtroseddeg/posts/126318923609254

Gwefan: Podlediad Troseddeg Cymru - Tegwen Parry ag Alun Fon Roberts

RSS

Chwarae Podlediad Troseddeg Cymru - Tegwen Parry ag Alun Fon Roberts

Podlediad -Trafod Troseddeg hefo Teg ag Al

Pennod 2

Yn y bennod yma mi fydda ni yn trafod troseddeg a trosedd gwleidyddol yn Ngogledd Cymru.  Byddem yn siarad hefo Carys Dafydd o Fethesda a gafodd ei charcharu yn y 70au yn Risley yn Lerpwl am ymgychru dros y broblem o dai haf, a Phil Thomas, mab plismon a gafodd ei yrru i blismona y protestiadau yn Capel Celyn.

In this episode we will be debating criminology and political crime in North Wales.  We will be talking to Carys Dafydd from Bethesda who was imprisoned in Risley, Liverpool in the 1970s for campaigning against the influx of second homes, and Phil Thomas, son of a police officer who was sent to police the protests at Capel Celyn.


Huw Jones - Dwr
https://finderskeepersrecords.bandcamp.com/track/dwr
https://sainwales.com/store/sain/sain-scd2826

Linc i'r dudalen Facebook: https://www.facebook.com/trafodtroseddeg 
https://www.facebook.com/trafodtroseddeg/posts/126318923609254

Sat, 03 Dec 2022 17:00:00 -0500

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Troseddeg Cymru - Tegwen Parry ag Alun Fon Roberts

Podlediad -Trafod Troseddeg hefo Teg ag Al

Mae Tegwen Parry sydd yn fyfyriwr PhD Troseddeg ynghyd a Alun Fon Roberts sydd a diddordeb mewn troseddeg yn cyflwyno y podlediad Trosedd yma yn yr iaith Gymraeg.  Mae Tegwen a Alun wedi bod yn ffrindiau ers blynyddoedd ac yn nawr yn rhannu eu theoriau a trafod trosedd dros baned gyda chi a gwesteion ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt.      Thu, 10 Nov 2022 16:00:00 -0500

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch