-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Welsh Wednesdays

Welsh Wednesdays

Croeso i Welsh Wednesdays! Katie ydw i, Swyddog Materion Cymraeg yn UM Prifysgol Abertawe. Mae gen i angerdd am ddiwylliant Cymru, ein hiaith a materion cyfoes. Mae unrhyw un sydd wedi treulio unrhyw amser o amgylch pobl Cymraeg yn gwybod ein bod ni wrth ein bodd yn sgwrsio. Felly ymunwch â mi, fy ffrindiau a rhai gwesteion arbennig wrth i ni geisio gwneud synnwyr o'r hyn ydyw i fod yn ifanc a Chymraeg yn 2021.

Gwefan: Welsh Wednesdays

RSS

Chwarae Welsh Wednesdays

Rygbi Tawe

Mae Osian Edwards, capten clwb Rygbi Tawe a Georgia Smith, swyddog chwaraeon UM gyda ni yr wythnos hon i siarad am y berthynas ag iaith a chymuned Gymraeg mewn chwaraeon yn Abertawe.

Osian Edwards, Rygbi Tawe’s club captain and Georgia Smith, the SU’s sports officer is with us this week to talk about the relationship with Welsh language and community in sports at Swansea. 

Rygbi Tawe:

rygbitawe@swansea-sports.co.uk

https://www.facebook.com/clwbrygbitawe

https://www.instagram.com/rygbi_tawe/

Georgia Smith:

Georgia.smith@swansea-union.co.uk

https://www.facebook.com/georgia.smithsu.5

https://www.instagram.com/georgiasususports/

Katie Phillips:

Katie.phillips@swansea-union.co.uk

https://www.facebook.com/SUWelshAffairs2020/

https://www.instagram.com/welshaffairsofficer/

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 09 Jun 2021 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Hanes Cymry: Lleiafrifoedd Ethnig a'r Gwareiddiad Cymraeg

Mae’r awdur o’r llyfr ‘Hanes Cymry: Lleiafrifoedd Ethnig a'r Gwareiddiad Cymraeg’, Dr Simon Brooks o Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn ymuno a mi i rhoi cip olwg o ymchwil fe mewn i hanes lleiafrifoedd ethnig yn Gymru. 


"Mae’r gyfrol arloesol hon yn cyflawni dau amcan. Yn gyntaf, mae’n cynnwys, am y tro cyntaf, hanes lleiafrifoedd ethnig oddi mewn i’r diwylliant Cymraeg, a hynny o ddyddiau Macsen Wledig hyd heddiw. Yn ail, mae’n dehongli amlethnigrwydd o safbwynt Cymraeg yn hytrach na Saesneg, sy’n arwain at y cwestiwn, ‘Pwy yw’r Cymry?’ Yn ogystal â’r hanes cyffredinol, ceir penodau am Gymry du, y Sipsiwn Cymreig, Gwyddelod ac Iddewon yng Nghymru, amlethnigrwydd cefn gwlad, a’r Cymry fel lleiafrif ethnig yn Lloegr. O ran ei syniadaeth, trafodir pethau mor amrywiol â pherthynas y Cymry â threfedigaethedd a chaethwasiaeth, hybridedd grwpiau lleiafrifol, Saeson Cymraeg, a chenedlaetholdeb a hil. Wrth gloi, gofynnir ai’r Cymry yw pobl frodorol Ynys Prydain."


Archebwch y llyfr yma: https://www.uwp.co.uk/book/hanes-cymry/

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 26 May 2021 11:15:11 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Cymru annibynnol gyda Cerys

Mae Cerys P Dèfis, sef fyfyrwraig yn prifysgol Abertawe, yn ymuno a ni i drafod yr ymgyrch am Cymru annibynnol. 


Dilynwch fi a'ch swyddogion amser llawn eraill ar Instagram @SUSUofficers.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 19 May 2021 13:17:04 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Profiad Prifysgol gyda Alpha

Mae Alpha Evans yn ymuno a ni wythnos yma i gael sgwrs am brofiad hi o fod yn myfyriwr yn Prifysgol Abertawe. 


Dilynwch fi a'ch swyddogion amser llawn eraill ar Instagram @SUSUofficers

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 12 May 2021 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Myfyrdod

Ymunwch a Mandy o Ffydd a Chymuned@BywydCampws wythnos yma am 20 munud o fyfyrio.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 05 May 2021 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Learn Welsh Basics with Katie

In this episode I'll be sharing some basic Welsh terminology including food, weather and describing words.

Follow me and your other full-time officers on Instagram @SUSUofficers


Yn y bennod hon byddaf yn rhannu rhywfaint o derminoleg Gymraeg sylfaenol gan gynnwys bwyd, tywydd a geiriau disgrifio.

Dilynwch fi a'ch swyddogion amser llawn eraill ar Instagram @SUSUofficers

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 28 Apr 2021 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Datblygiad personol gyda Huw Gwynn

Mae Hyw Gwynn, sydd yn ei flwyddyn gyntaf yma yn Abertawe yn ymuno â mi I gael sgwrs am datblygiad personol. 


Llwyfannau dysgu am ddim:

https://www.coursera.org

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage


Dilynwch fi a'ch swyddogion amser llawn eraill ar Instagram @SUSUofficers

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 21 Apr 2021 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Career experiences of NUS Wales President Becky Ricketts

In this episode I am joined by NUS Wales President Becky Ricketts to have a chat about her career and experiences.

So sorry about some of the echoing on the audio, hopefully it's not too disruptive!

Recommendations:

@bodyposipanda

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 14 Apr 2021 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Tips gyrfa gyda Ffion Davies

Mae Ffion Davies sy'n Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn ymuno â mi i gael sgwrs am gyrfa hi ac i rhannu top tips hi o beth mae hi wedi dysgu hyd yn hyn.


Argymhellion Ffion:

Feel Better, Live More with Dr Rangan Chatterjee: https://open.spotify.com/show/6NyPQfcSR9nj0DPDr2ixrK?si=mNuYZwCVQFmkfgrq3e0qzQ

Happy Place by Fearne Cotton: https://open.spotify.com/show/1J6Ddy4dcXjFZDmWQs3Pu0?si=9AUOFyyORF-wJaCiPR2ciQ


Dilynwch fi a'ch swyddogion amser llawn eraill ar Instagram @SUSUofficers


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 07 Apr 2021 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Welsh Wednesdays

Endometriosis Awareness

To mark the end of Endometriosis Awareness Month, Georgia-Rose answers questions submitted by students and takes part in a fact or fiction round to test her knowledge of endometriosis. We also share some anonymous stories from student's who live with endometriosis.


Resources mentioned:

https://www.endometriosis-uk.org

https://linktr.ee/EndometriosisUK


#EndoTheStigma

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wed, 31 Mar 2021 11:56:24 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy