Podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma

Podlediad rhedeg Cymraeg yn trin a thrafod newyddion rhedeg, hyfforddi a mwy, ynghyd â chyfweliadau gyda rhedwyr Cymreig. Cyflwynir gan Owain Schiavone Welsh language running podcast featuring news, training and interviews. Presented by Owain Schiavone.

Gwefan: Y Busnes Rhedeg 'Ma

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 1 - Gwyndaf Lewis

Lawrlwythwch

Mae pennod gyntaf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma yn gweld golau dydd o'r diwedd! Does dim llawer o rasio yn y byd rhedeg ar hyn o bryd, er bod ambell her FKT diddorol ar y gweill. A heriau rhedeg trawiadol sydd wedi'n ysgogi i drefnu Gwyndaf Lewis fel cyfweliad cyntaf y pod. Ar ôl colli ei fam i COVID-19, mae Gwyndaf wedi mynd ati i godi arian at elusennau wrth ymgymryd â dwy her redeg pellter sylweddol dros y cwpl i fisoedd diwethaf.
Gallwch ddilyn Gwyndar ar Twitter, @GwyndafL, a cofiwch fwrw golwg ar flog Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://rhedeg.wordpress.com 

Cerddoriaeth y bennod yma - 'Dan Dy Draed' gan Endaf ac Ifan Pritchard

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 26 Jul 2020 20:21:24 GMT

Tudalen Y Podlediad