-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma

Y Busnes Rhedeg

Podlediad rhedeg Cymraeg yn trin a thrafod newyddion rhedeg, hyfforddi a mwy, ynghyd â chyfweliadau gyda rhedwyr Cymreig. Cyflwynir gan Owain Schiavone Welsh language running podcast featuring news, training and interviews. Presented by Owain Schiavone.

Gwefan: Y Busnes Rhedeg 'Ma

Mwy o bodlediadau Chwaraeon

RSS

Chwarae Y Busnes Rhedeg

Pennod 8 - Math Llwyd

Podlediad cyntaf Y Busnes Rhedeg 'Ma yn 2021, ac mae Owain unwaith eto'n cael cwmni cerddor, sef Math Llwyd sy'n aelod o'r band gwych Y Reu. Mae Math hefyd yn redwr da, ac yn aelod brwd o glwb Harriers Eryri. Yn ystod mis Ionawr, mae o, gweddill aelodau Y Reu, a chwpl o gerddorion eraill yn gwneud her 'High and Dry' er mwyn codi arian at elusen Banc Bwyd Arfon. Y nod ydy codi £1000 at yr elusen trwy redeg 870 o filltiroedd a gallwch eu cefnogi trwy'r safle Just Giving. 

Yn y sgwrs mae Math yn trafod bach ar gerddoriaeth, sut y dechreuodd redeg, Parkrun yn Awstralia, y Rock and Roll Marathon yn Lerpwl ac ambell beth arall. 

Cerddoriaeth y bennod yma ydy Y Reu wrth gwrs, gyda'r diwn 'Mhen i'n Troi' oedd ar yr EP 'Hadyn' a ryddhawyd yn 2015.

Thu, 21 Jan 2021 18:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Busnes Rhedeg

Pennod 7 - Elliw Haf

Ym mhennod ddiweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma mae Owain Schiavone yn cael cwmni rhedwraig Harriers Eryri a Chymru, Elliw Haf. Mae Elliw wedi cael cryn lwyddiant dros y blynyddoedd diwethaf, gan gyrraedd y brig (yn llythrennol) trwy gynrhychioli Cymru yn Ras yr Wyddfa ar ddau achlysur. Ym mis Mai, daeth newid ar fyd wrth iddi roi genedigaeth i'w plentyn cyntaf ac yn y sgwrs mae'n trafod sut y llwyddodd i barhau i redeg yn ystod ei beichiogrwydd, ac ail-ddechrau'n fuan ar ôl yr enedigaeth. 

Ar dop y sioe mae Owain yn sôn am ddwy her elusennol sydd ar y gweill gan David Cole a Peter Gillibrand. Dyma'r dolenni os ydych chi eisiau cefnogi'r heriau hynny, a chyfrannu at yr elusennau teimlwng:

David Cole - https://www.justgiving.com/fundraising/MINDAdventCalendarRunningChallenge 

Peter Gillibrand - https://uk.virginmoneygiving.com/PeterGillibrand1 

Tue, 22 Dec 2020 22:36:24 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Busnes Rhedeg

Pennod 6 - Dion Jones

Ym mhennod diweddaraf Y Busnes Rhedeg Ma mae Owain Schiavone yn cyfuno rhedeg gydag un o'r diddordebau mawr eraill, cerddoriaeth. Y gwestai ydy Dion Jones, canwr a gitarydd y grŵp roc Alffa a grëodd hanes gyda'r gân 'Gwenwyn' - y gân Gymraeg gyntaf i'w ffrydio dros filiwn o weithiau ar Spotify (mae wedi croesi 3 miliwn erbyn hyn!) Mae Dion wedi dechrau rhedeg yn ystod y cloi mawr, ac mae'n trafod y budd mae wedi'i gael o hynny a sut mae wedi helpu llenwi'r bwlch o berfformio ar lwyfan. Mae Dion, a chwe cherddor adnabyddus arall, yn gwneud her Tashwedd / Movember ar hyn o bryd gan dyfu mwstash (wel...trio tyfu mwstash) a rhedeg neu seiclo 750km yn ystod y mis. Gallwch eu noddi nawr - https://movember.com/t/tash-mob?mc=1 

Cerddoriaeth y bennod yma - 'Gwenwyn' gan Alffa (wrth gwrs). 

Mon, 16 Nov 2020 21:22:59 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Busnes Rhedeg

Pennod 5 - Matthew Roberts

Ym mhennod ddiweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma mae Owain Schiavone yn cael cwmni'r rhedwr mynydd, Matthew Roberts. Ers diwedd mis Awst, Matthew Roberts sy'n dal y record am amser cyflyma' Rownd y Paddy Buckley yn Eryri - yr her 60+ o filltiroedd sy'n cynnwys 47 o gopaon Eryri. Hon yn ôl llawer, ydy'r galeta' o'r dair rownd glasurol ym Mhrydain sy'n cynnwys y Bob Graham (Ardal y Llynnoedd) a'r Ramsey Round (Yr Alban).

Roedd darn am y record ar flog Y Busnes Rhedeg 'Ma ar y pryd - https://rhedeg.wordpress.com/2020/09/03/math-yn-chwalu-record-y-paddy-buckley/ 

Cerddoriaeth y bennod yma ydy sengl ddiweddaraf Betsan, 'Ti Werth y Byd', sydd allan ers 2 Hydref 2020. 

Cofiwch roi adolygiad bach i'r podlediad os allwch chi, a cysylltwch gydag unrhyw sylwadu. 

Tue, 20 Oct 2020 13:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Busnes Rhedeg

Pennod 4 - Peter Gillibrand

Ym mhennod ddiweddaraf y podlediad rhedeg Cymraeg mae Owain Schiavone'n cael sgwrs gyda'r rhedwr marathon, a boi iawn, Peter Gillibrand (@GillibrandPeter). Mae Peter yn newyddiadurwr fu'n gohebu tipyn ar farathon Llundain elen - y ras elite a rhithiol - ac a fu'n ddigon ffodus i holi Paula Radcliffe ac Eliud Kipchoge wrth wneud hynny. 

Roedd Peter ei hun yn rhedeg y marathon rhithiol wedi'i wisgo fel seren er mwyn codi arian at elusen Mencap - gallwch ei noddi nawr https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=PeterGillibrand1&pageUrl=1

Mae agwedd Peter at redeg, a'r modd mae wedi mynd ati i ddefnyddio rhedeg fel modd o helpu eraill yn ysbrydoliaeth. 

Cerddoriaeth y bennod yma ydy 'Y Gorwel' gan Ghostlawns, fydd ar yr albwm Motorik - allan ar 30 Hydref. 

Mon, 12 Oct 2020 21:23:18 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Busnes Rhedeg

Pennod 3 - Angharad Davies

Ym mhennod diweddaraf y podlediad mae Owain yn sgwrsio gyda'r athletwraig elité, Angharad Davies, Mae Angharad yn dod yn wreiddiol o Lanymddyfri, ond bellach yn byw yn Galicia, Sbaen. Ar ôl serennu fel rhedwraig ieuenctid ac wrth gamu i'r categori oedolion, bu iddi gymryd egwyl o athletau am gwpl o flynyddoedd. Bellach mae nôl yn cystadlu ar y trac dros y pellteroedd canolig, ac yn rhedeg yn well nag erioed. Yn y cyfweliad mae'n trafod her hyfforddi yn ystod y cloi mawr, cydraddoldeb i ferched yn y byd rhedeg a sawl pwnc amserol arall.

Yn ystod y cyfweliad rydym yn trafod achos penodol yn ymwneud â diogelwch merched wrth redeg yn Sbaen. Dyma ddolen i'r erthygl sy'n dyfynu Angharad ynglŷn â hyn - https://www.runnersworld.com/women/a28368894/running-as-a-woman-in-spain/

Hefyd yn y podlediad yma, newyddion am record newydd yn Rownd y Paddy Buckley, llwyddiant pellach i Melissa Courtney-Bryant a chanlyniadau 10k Pont Hafren. 'Golau' gan .magi ydy'r dewis o gerddoriaeth yn y bennod yma - https://www.youtube.com/watch?v=oNbY1DcKRMc 


Fri, 04 Sep 2020 21:06:17 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Busnes Rhedeg

Pennod 2 - Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans

Mae ail bennod podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma, gydag Owain Schiavone, yn croesawu Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans - dau redwr da iawn, sydd hefyd yn gyfrifol am wefan sy'n rhoi sylw i redeg yng Nghymru, Running Review Cymru (https://runningreviewcymru.com). Mae Alaw yn athletwraig ers yn ifanc, yn un o redwyr gorau Cymru, ac wedi cynrychioli ei gwlad ar sawl achlysur. Mae ei phartner, Arwel, yn gyn bêl-droediwr ac yn fwy newydd i'r gamp ond yn datblygu'n gyflym i fod yn rhedwr cystadleuol. 

Gydag ambell ras yn digwydd o'r diwedd, mae bach o newyddion yn y bennod yma hefyd! 

Plîs rhowch adolygiad o'r podlediad os allwch chi, a bwrw golwg ar flog Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://rhedeg.wordpress.com

Cerddoriaeth y bennod yma - 'Amrant' gan Carw.

Thu, 13 Aug 2020 21:36:50 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Busnes Rhedeg

Pennod 1 - Gwyndaf Lewis

Mae pennod gyntaf podlediad Y Busnes Rhedeg 'Ma yn gweld golau dydd o'r diwedd! Does dim llawer o rasio yn y byd rhedeg ar hyn o bryd, er bod ambell her FKT diddorol ar y gweill. A heriau rhedeg trawiadol sydd wedi'n ysgogi i drefnu Gwyndaf Lewis fel cyfweliad cyntaf y pod. Ar ôl colli ei fam i COVID-19, mae Gwyndaf wedi mynd ati i godi arian at elusennau wrth ymgymryd â dwy her redeg pellter sylweddol dros y cwpl i fisoedd diwethaf.
Gallwch ddilyn Gwyndar ar Twitter, @GwyndafL, a cofiwch fwrw golwg ar flog Y Busnes Rhedeg 'Ma - https://rhedeg.wordpress.com 

Cerddoriaeth y bennod yma - 'Dan Dy Draed' gan Endaf ac Ifan Pritchard

Sun, 26 Jul 2020 20:21:24 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch