Podlediad UWTSD | YDDS

The latest podcasts from University of Wales Trinity Saint David | Y podlediadau diweddaraf gan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Gwefan: UWTSD | YDDS

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Beth i’w ddisgwyl yn y Brifysgol

Lawrlwythwch

Yn ein hail bodlediad Barod am Brifysgol, byddwn yn clywed gan fyfyrwyr presennol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am fywyd Prifysgol, sut y gallwch chi baratoi a sut y gall rhieni helpu. Cewch awgrymiadau ar gyllid myfyrwyr, llety, gwneud ffrindiau a llawer mwy!

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 06 Apr 2020 21:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: What to expect at Uni

Our second Made for Uni podcast features current students from University of Wales Trinity Saint David who share their experiences of what life is like at Uni, how you can prepare and how parents can help. Tips on student finance, accommodation, making friends and lots more!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 06 Apr 2020 21:19:03 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sut i ymdopi gyda Covid-19

Cyfres o bodlediadau newydd 'Barod am Brifysgol' gan Y Drindod Dewi Sant. Tips a chyngor i fyfyrwyr ar sut i gadw'n brysur wrth hunan ynysu. Ymunwch â Siobhan a Chloe, myfyrwyr y Brifysgol, wrth iddynt rannu eu syniadau yn ystod Covid-19.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 21 Mar 2020 12:01:15 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Staying sane during Covid-19

A student's guide to coping with self-isolation and social distancing. The first in a series of Made for Uni podcasts. Join Siobhan and Chloe, current students at the University of Wales Trinity Saint David, to hear how they're dealing with Covid-19. Tips, laughs and lots more!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 21 Mar 2020 11:46:00 +0000

Tudalen Y Podlediad