Podlediad Y Gic Rydd

Sioned Dafydd sy'n cadw Gruff Huws a Huw Harries dan reolaeth wrth iddyn nhw drin a thrafod gobeithion Cymru, Caerdydd v Abertawe a VAR . Pwy yw'r clwb mwyaf yng Nghymru? Bydd Cymru ar ei ffordd i'r Euros eto? Ac yw VAR yn helpu neu'n gwaethygu pêl-droed? Sioned Dafydd keeps Gruff Huws and Huw Harries under control as they look forward to Wales' chances in the Euro qualifiers, Cardiff vs Swansea and VAR. Who's the biggest club in Wales? Will Wales ever reach another Euros championship? And is VAR good or bad for football?

Gwefan: Y Gic Rydd

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Episode 3: OEDD LERPWL YN HAEDDU ENNILL Y PREM? RAMBO I JUVENTUS A BALE YN GADAEL MADRID?

Lawrlwythwch

OEDD LERPWL YN HAEDDU ENNILL Y PREM? RAMBO I JUVENTUS A BALE YN GADAEL MADRID? Wrth i’r tymor ddod i ben, mae Sioned Dafydd yn cael cwmni ffans dau dîm oedd ar flaen y gad yn yr Uwch Gynghrair y tymor yma, Manchester City a Lerpwl. Ceri Jenkins, cefnogwr Man City a Rhys Dafis cefnogwr Lerpwl sy’n trafod y tymor a sut gall y ddau dîm gryfhau yn y ffenest trosglwyddo'r haf yma. Yw Rambo yn mynd i lwyddo yn Juventus a be nesa' i Bale? Rhybudd- Iaith Gref Sioned Dafydd invites fans of the two teams that have lead the charge in the Premier League this season. Ceri Jenkins a Man City supporter and Rhys Dafis of Liverpool, discuss the season’s events and how they both can strengthen in the summer transfer window. Will Ramsey do well in Juventus? And where next for Bale? Warning - Strong Language

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 15 May 2019 05:00:00 -0400

Tudalen Y Podlediad

Teitl: PEP V SIR ALEX, TATŴ OS MAE LERPWL YN ENNILL Y DWBL, A NEIL WARNOCK I REOLI CYMRU?!

Ar y podlediad mis yma, fydd Sioned Dafydd yn cadw’r efeilliaid Arwel a Dylan Evans o dan reolaeth wrth i’r ddau drafod: pwy yw’r rheolwr gorau, Pep Guardiola neu Sir Alex Ferguson? Gobeithion Lerpwl i gipio’r dwbl dros y mis nesaf, a pham mae Dylan eisiau i Neil Warnock i reoli Cymru?! Mae un efaill yn cefnogi Manchester United a’r llall Lerpwl, mae’n deg i ddweud roedd tipyn o gwympo allan! Rhybudd- Iaith Gref On the podcast this month, Sioned Dafydd keeps the twins Arwel and Dylan Evans under control as they discuss: Who’s the best manager, Pep Guardiola or Sir Alex Ferguson? Liverpool’s chances of winning the double over the next month and why Dylan wants Neil Warnock to manage the Welsh football team?! With one twin supporting Manchester United and the other Liverpool, it’s fair to say there was quite a bit of falling out! Warning- Strong Language.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 26 Apr 2019 07:00:00 -0400

Tudalen Y Podlediad


Teitl: CYMRU, CAERDYDD v ABERTAWE a VAR !

Sioned Dafydd sy'n cadw Gruff Huws a Huw Harries dan reolaeth wrth iddyn nhw drin a thrafod gobeithion Cymru, Caerdydd v Abertawe a VAR . Pwy yw'r clwb mwyaf yng Nghymru? Bydd Cymru ar ei ffordd i'r Euros eto? Ac yw VAR yn helpu neu'n gwaethygu pêl-droed? Sioned Dafydd keeps Gruff Huws and Huw Harries under control as they look forward to Wales' chances in the Euro qualifiers, Cardiff vs Swansea and VAR. Who's the biggest club in Wales? Will Wales ever reach another Euros championship? And is VAR good or bad for football?

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 20 Mar 2019 07:00:00 -0400

Tudalen Y Podlediad