-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Y Gic Rydd

Y Gic Rydd

Sioned Dafydd sy'n cadw Gruff Huws a Huw Harries dan reolaeth wrth iddyn nhw drin a thrafod gobeithion Cymru, Caerdydd v Abertawe a VAR . Pwy yw'r clwb mwyaf yng Nghymru? Bydd Cymru ar ei ffordd i'r Euros eto? Ac yw VAR yn helpu neu'n gwaethygu pêl-droed? Sioned Dafydd keeps Gruff Huws and Huw Harries under control as they look forward to Wales' chances in the Euro qualifiers, Cardiff vs Swansea and VAR. Who's the biggest club in Wales? Will Wales ever reach another Euros championship? And is VAR good or bad for football?

Gwefan: Y Gic Rydd

Mwy o bodlediadau Chwaraeon

RSS

Chwarae Y Gic Rydd

PWY FYDD YN CAEL Y SAC GYNTAF? BALE YN TROI CORNEL, DYLANWAD OSIAN, UNITED v PALACE

Yn ymuno â Sioned Dafydd mis yma ar bodlediad Y Gic Rydd, mae Aled Tomos Hughes (cefnogwr Manchester United) a Lois Angharad (cefnogwr Crystal Palace). Pwy fydd yn cael y sac gyntaf? Be fydd effaith Osian Roberts yn gadael Cymru? Yw Bale wedi troi cornel yn Madrid?

Wed, 04 Sep 2019 08:15:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Gic Rydd

CYFWELIAD OSIAN ROBERTS

⚽Pam mae Osian yn gadael tîm Cymru am Moroco? ⚽Pwy sydd yn ei “dream 11” Cymru? ⚽Sut mae cael y gorau allan o Gareth Bale? Sioned Dafydd sydd yn darganfod y cyfan yn y podlediad yma! #AtléticoHansh Mis yma ar y podlediad mae cyn is-reolwr a chyfarwyddwr technegol Cymru, Osian Roberts yn ymuno â Sioned ar y Gic Rydd. Ar ôl iddo gyhoeddi yn ddiweddar ei fod yn gadael ei swydd gyda Chymru er mwyn symud i weithio gyda thîm rhyngwladol Moroco, mae Sioned yn holi Osian am ei gyfnod gyda Chymru, uchafbwyntiau, isafbwyntiau a mwy am yr her newydd sydd ar y gweill yng Ngogledd Affrica.

Thu, 08 Aug 2019 11:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Gic Rydd

Episode 4: #GIGGSOUT? SYMUDIADAU'R HAF A... LOVE ISLAND?!

Dylan ac Arwel sy'n ymuno Sioned unwaith eto i drafod os yw Ryan Giggs yn haeddu aros fel rheolwr Cymru, pwy gall dod yn ei le? Hefyd ar yr agenda, symudiadau mwya'r haf a ble nesaf i Gareth Bale? Heb anghofio'r newyddion mwyaf dros y mis diwethaf... LOVE ISLAND?!

Tue, 25 Jun 2019 15:30:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Gic Rydd

Episode 3: OEDD LERPWL YN HAEDDU ENNILL Y PREM? RAMBO I JUVENTUS A BALE YN GADAEL MADRID?

OEDD LERPWL YN HAEDDU ENNILL Y PREM? RAMBO I JUVENTUS A BALE YN GADAEL MADRID? Wrth i’r tymor ddod i ben, mae Sioned Dafydd yn cael cwmni ffans dau dîm oedd ar flaen y gad yn yr Uwch Gynghrair y tymor yma, Manchester City a Lerpwl. Ceri Jenkins, cefnogwr Man City a Rhys Dafis cefnogwr Lerpwl sy’n trafod y tymor a sut gall y ddau dîm gryfhau yn y ffenest trosglwyddo'r haf yma. Yw Rambo yn mynd i lwyddo yn Juventus a be nesa' i Bale? Rhybudd- Iaith Gref Sioned Dafydd invites fans of the two teams that have lead the charge in the Premier League this season. Ceri Jenkins a Man City supporter and Rhys Dafis of Liverpool, discuss the season’s events and how they both can strengthen in the summer transfer window. Will Ramsey do well in Juventus? And where next for Bale? Warning - Strong Language

Wed, 15 May 2019 05:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Gic Rydd

PEP V SIR ALEX, TATŴ OS MAE LERPWL YN ENNILL Y DWBL, A NEIL WARNOCK I REOLI CYMRU?!

Ar y podlediad mis yma, fydd Sioned Dafydd yn cadw’r efeilliaid Arwel a Dylan Evans o dan reolaeth wrth i’r ddau drafod: pwy yw’r rheolwr gorau, Pep Guardiola neu Sir Alex Ferguson? Gobeithion Lerpwl i gipio’r dwbl dros y mis nesaf, a pham mae Dylan eisiau i Neil Warnock i reoli Cymru?! Mae un efaill yn cefnogi Manchester United a’r llall Lerpwl, mae’n deg i ddweud roedd tipyn o gwympo allan! Rhybudd- Iaith Gref On the podcast this month, Sioned Dafydd keeps the twins Arwel and Dylan Evans under control as they discuss: Who’s the best manager, Pep Guardiola or Sir Alex Ferguson? Liverpool’s chances of winning the double over the next month and why Dylan wants Neil Warnock to manage the Welsh football team?! With one twin supporting Manchester United and the other Liverpool, it’s fair to say there was quite a bit of falling out! Warning- Strong Language.

Fri, 26 Apr 2019 07:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Gic Rydd

CYMRU, CAERDYDD v ABERTAWE a VAR !

Sioned Dafydd sy'n cadw Gruff Huws a Huw Harries dan reolaeth wrth iddyn nhw drin a thrafod gobeithion Cymru, Caerdydd v Abertawe a VAR . Pwy yw'r clwb mwyaf yng Nghymru? Bydd Cymru ar ei ffordd i'r Euros eto? Ac yw VAR yn helpu neu'n gwaethygu pêl-droed? Sioned Dafydd keeps Gruff Huws and Huw Harries under control as they look forward to Wales' chances in the Euro qualifiers, Cardiff vs Swansea and VAR. Who's the biggest club in Wales? Will Wales ever reach another Euros championship? And is VAR good or bad for football?

Wed, 20 Mar 2019 07:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch