-> Eich Ffefrynnau

Y Naw Deg

Y Naw Deg

Podlediad gyda Sioned Dafydd a Rhydian Bowen-Phillips yn dilyn tîm pêl-droed Cymru ar eu taith i'r Ewros. A podcast with Sioned Dafydd and Rhydian Bowen-Phillips following the Wales football team on their journey to the Euros.

Gwefan: Y Naw Deg

Mwy o bodlediadau Chwaraeon

RSS

Chwarae Y Naw Deg

Pennod 6: "Y 'not-so' Super League"

Iwan Roberts sydd yn ymuno a Rhydian a Sioned yr wythnos hon i drafod wythnos ryfeddol ym myd pêl-droed Ewropeaidd, yn ogystal â thrafod gobeithion y timau o Gymru wrth i ddiwedd y tymor agosáu.

Thu, 22 Apr 2021 10:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Naw Deg

Pennod 5: Pob Lwc Laura McAllister

Laura McAllister sydd yn ymuno â Sioned a Rhydian yr wythnos hon i drafod ei hymgyrch arbennig i ennill sedd ar Gyngor FIFA ac i drafod effaith Gemma Grainger ar dîm Menywod Cymru.

Wed, 14 Apr 2021 05:45:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Naw Deg

Pennod 4: Angharad James - O Breseli i Ogledd Carolina

Ymunwch a Rhydian a Sioned wrth iddynt edrych yn ôl ar Basg anodd iawn i Abertawe a Chaerdydd, tra bod Angharad James yn ymuno â'r Naw Deg i drafod ei gyrfa hyd yn hyn ac edrych ymlaen at benwythnos mawr i Gemma Grainger a thîm menywod Cymru.

Wed, 07 Apr 2021 05:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Naw Deg

Pennod 3: Diolch byth am Dan James!

Owain Tudur Jones sydd yn ymuno â Sioned a Rhydian yr wythnos hon wrth iddynt edrych yn ôl dros wythnos brysur i'r tîm cenedlaethol ac edrych ymlaen at benwythnos o bêl-droed yn y Gynghrair!

Thu, 01 Apr 2021 20:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Naw Deg

Pennod 2: Gwlad Belg, Mecsico a Gweriniaeth Tsiec

Yn dilyn siom agoriadol yn erbyn Gwlad Belg, Gwennan Harries sydd yn ymuno â Sioned a Rhydian i edrych ymlaen at y gemau yn erbyn Mecsico a Gweriniaeth Tsiec.

Thu, 25 Mar 2021 19:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Naw Deg

Pennod 1: Croeso i'r Naw Deg

Croeso i'r Naw Deg! Podlediad newydd sbon yn trafod hynt a helynt y bêl gron yng Nghymru a thu hwnt. Ymunwch â'n cyflwynwyr, Rhydian Bowen-Phillips a Sioned Dafydd wrth iddynt drafod Darbi De Cymru ac edrych ymlaen at wythnos enfawr i'r tîm cenedlaethol yng nghwmni Dylan Ebenezer.

Tue, 23 Mar 2021 11:00:00 -0400

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch