-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Gwleidydda

Gwleidydda

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: Gwleidydda

RSS

Chwarae Gwleidydda

10 Gorffennaf: Dadansoddi canlyniadau’r Etholiad Cyffredinol

Ar ôl i'r blaid Lafur ennill buddugoliaeth hanesyddol yn yr etholiad cyffredinol mae Vaughan a Richard yn dadansoddi’r canlyniadau yng Nghymru gan drafod ymgyrch y pleidau gan edrych ymlaen hefyd at etholiadau'r Senedd yn 2026. Mae’r ddau hefyd yn rhannu eu hargraffiadau o ddyddiau cynnar llywodraeth Keir Starmer ac yn ystyried dyfodol y Blaid Geidwadol.

Wed, 10 Jul 2024 14:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

02 Gorffennaf: Dyfodol y Ceidwadwyr, a'r etholiad yn yr Alban

Yn y podlediad olaf cyn yr etholiad cyffredinol, cyn ymgynghorydd Boris Johnson, Guto Harri sy’n ymuno â Vaughan a Richard yr wythnos hon. Ymgyrch y Ceidwadwyr a dyfodol y blaid yw rhai o’r pynciau o dan sylw. Mae golwg penodol hefyd yn cael ei rhoi i’r etholiad yn yr Alban ac argraffiadau'r ymgyrch dros y pum wythnos diwethaf.

Tue, 02 Jul 2024 14:12:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

26 Mehefin: Y sgandal gamblo, a'i effaith ar yr ymgyrch

Faint o effaith mae honiadau o gamblo yn ei gael ar ymgyrch yr etholiad? Dyna brif ffocws Vaughan Roderick a’r Athro Richard Wyn Jones.

Sylw i ymgyrch Plaid Cymru, gyda dadansoddiad gan cyn aelod Cynulliad y Blaid, Nerys Evans. Ac mae sylw penodol hefyd yn cael ei rhoi i etholaethau'r de.

Wed, 26 Jun 2024 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

19 Mehefin: Maniffestos Y Blaid Lafur a Phlaid Cymru

Vaughan Roderick a'r Athro Richard Wyn Jones sy'n trafod maniffestos y Blaid Lafur a Phlaid Cymru gan ystyried perthynas Llafur Cymru a'r blaid yn eangach ar lefel Brydeinig. Yn ymuno gyda'r ddau mae Owen John cyn ymgynghorydd arbennig i gyn Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford i drafod tactegau Llafur yn yr ymgyrch hyd yma. Hefyd mae'r ddau yn dadansoddi yr ymgyrch etholiadol y Ceidwadwyr dros yr wythnos diwethaf, tactegau ymgyrchu'r Democratiaid Rhyddfrydol ac arwyddocad Reform UK yn lansio ei 'chytundeb' gyda'r bobl ym Merthyr Tudful.. Cyfle hefyd i roi sylw penodol i etholaethau'r Canolbarth a'r Gorllewin.

Wed, 19 Jun 2024 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

12 Mehefin: Etholaethau'r Gogledd

Vaughan Roderick a'r Athro Richard Wyn Jones yn trafod yr ymgyrch etholiadol hyd yma, gan ganolbwyntio ar rai o etholaethau'r gogledd.

Wed, 12 Jun 2024 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Llond Bol o Bledleisio

Vaughan Roderick a’r Athro Richard Wyn Jones sy’n cychwyn y ras i etholiad Senedd Cymru yng nghwmni Kate Crockett.

Thu, 25 Mar 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Brexit yn Berwi

Trafodaeth danbaid wrth i’r UE a llywodraeth y DU geisio taro bargen ar gytundeb masnach.

Fri, 18 Dec 2020 13:14:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Cytundeb masnach ar y dibyn?

Alun Thomas, Elliw Gwawr, Mared Gwyn, Paul Davies ac Hywel Williams sy'n trafod.

Fri, 11 Dec 2020 13:49:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Y Brechlyn Newydd

Alun Thomas yn holi pa mor barod fydd pawb i gael eu brechu o ystyried yr holl newyddion ffug ar wefannau.

Fri, 04 Dec 2020 13:01:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Nadolig Covid

Trafod effaith cyfyngiadau y coronafeirws ar yr ŵyl gyda Gwenllian Grigg, Teleri Glyn Jones, Dr Eleri Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru a Ifan Llywelyn.

Fri, 27 Nov 2020 12:59:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy