Mae Y Pod yn cynnig amryw o wasanaethau sydd yn cynnwys hyfforddiant, cwrs Podlediadau,cyngor a chynllunio sut i ehangu a datblygu eich brand yn ddigidol.

 

Hyfforddiant Podlediadau

Ydych chi eisiau creu Podlediad?

Y Pod
Hyfforddiant Podlediadau gyda Y Pod.

Ydych chi angen arweiniad a hyfforddiant gan gynhyrchydd podlediadau profiadol a phroffesiynol?

Mae Y Pod yn cynnig hyfforddiant yn y maes recordio, cynhyrchu, a chyhoeddi Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg i fudiadau, busnesau ac unigolion.

Mae Y Pod yn cynnig hyfforddiant dwyieithog ac yn gallu creu cwrs Podledu i gwrdd ag eich anghenion.

Cysylltwch i drefnu sgwrs ac i drafod sut y gallwn ni helpu chi.

 

Cwrs Podlediadau gan Y Pod

Mae arbenigwr profiadol Y Pod gyda’r atebion i’r cwestiynnau chi eisiau gofyn.

O sut i benderfynnu dechrau podlediad, i’r broses o gyhoeddi, byddwn ni yna i gefnogi chi pob cam o’r broses.

Byddwn yn eich arwain ar hyd y ffordd gam wrth gam ac yn helpu chi i adeiladu cynulleidfa eich podlediad.

Mae ein cwrs Podlediadau yn cynnwys:

+ Cyfwyniad i bodlediadau.

+ Syniadau – penderfynnu ar thema a chynnwys eich Podlediad.

+ Offer – yr offer sydd angen i recordio a golygu Podlediad.

+ Cyngor – Y Da a’r drwg o recordio.

+ Golygu – Cyflwyniad i feddalwedd golygu.

+ Cynhyrchu – Cyngor arbenigol am sut i wella eich cynhyrchiad a thechneg cyflwyno.

Hyfforddiant Podlediadau / Cwrs Podlediadau - Y Pod
Trefnwch cwrs Podlediadau gyda Y Pod.

+ Cynulleidfa – Hyrwyddo a marchnata eich podliediad.

+ Cwestiynau – Sesiwn holi ac ateb cynhyrchydd podliedadau profiadol.

 

Marchnata a Tyfu eich brand

Fe allwn Y Pod helpu eich brand cyrraedd cynulleidfa newydd.

Mae podlediadau wedi galluogi brandiau i gael cyswllt cryf gyda’r gynulleidfa.

Cyrhaeddwch wrandawyr a chynulleidfa newydd trwy Podlediad.

Gallwch greu perthynas newydd gyda cynulleidfa trwy eich podlediad.

Mae podlediadau yma i aros ac mae Y Pod yn wasanaeth hanfodol ar gyfer Podlediadau Cymraeg.

Cysylltwch i drefnu sgwrs ac i drafod sut y gallwn ni helpu chi.