-> Eich Ffefrynnau

Y Pod - Cysylltwch

Mae Y Pod yn brosiect sain Cymraeg.

Y bwriad yw cael Podlediadau Cymraeg mewn un lle, sy'n gwneud hi'n haws i ddarganfod Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cysylltwch os ydych yn cyhoeddi Podlediad trwy gyfrwng y Gymraeg, hoffwn gydweithio i wneud yn siŵr bod y Podlediadau yn cyrraedd cynulleidfa eang.

Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen ac yn cytuno gyda thelerau a polisi preifatrwydd Y Pod Cyf.