Telerau prosiect Y Pod

Trwy ddefnyddio Y Pod yr ydych yn cytuno i'n termau:

Mae Y Pod ar gyfer eich gwybodaeth yn unig. Mae'n bosib bydd y cynnwys yn newid heb roi wybod.

Mae defnyddio prosiect Y Pod ar ddyletswydd eich hunain, nid ydym yn gyfrifol am eich defnydd o'r cynnwys. Mae'n gyfrifoldeb eich hun i wneud yn siwr bod unrhyw cynnwys, gwasanaethau, neu gwybodaeth ar gael trwy Y Pod yn cwrdd ag eich anghenion.

Mae Y Pod yn cynnwys dolenni i wefannau arall. Mae'r ddolenni ar gyfer eich gwybodaeth. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau. Nid oes yna ddyletswydd arnom ar gyfer y gwefannau na'r dolenni ynddyn.

Dolenni ar brosiect Y Pod

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau sydd yn gysylltiedig ag Y Pod. Nid ydym yn gysylltiedig a sylwadau neu barn gwefannau arall. Nid ydym yn cymeradwyo barn, sylwadau neu cynnwys y gwefannau sydd yn gysylltiedig a phrosiect Y Pod.

Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd neu gynnwys gwefannau sydd yn gysylltiedig gyda phrosiect Y Pod.

Eich cyfrifoldeb chi yw darllen a deall polisïau preifatrwydd gwefannau sydd yn gysylltiedig â phrosiect Y Pod.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am bolisïau preifatrwydd neu gynnwys unrhyw wefan arall ond prosiect Y Pod.

Newidiadau i'r termau yma

Fe all Y Pod newid y telerau yma yn rheolaidd fel y dymunwn. Chi sydd yn gyfrifol am siecio y telerau ac amodau yma bob tro cyn ddefnyddio Y Pod.