Mae ‘na chyfle i hysbysebu eich brand ar ein gwefan a chyfrifon cymdeithasol a hysbysebu gyda Y Pod.

Hysbysebwch eich busnes ar wasanaeth podlediadau Cymraeg, Y Pod.

Pam hysbysebu gyda Y Pod?

-> Y Pod yw’r unig wasanaeth podlediadau lle gellir cyrraedd gynulleidfa trwy gyfrwng y Gymraeg.

-> Dros 1,200 o ddefnyddwyr y mis ar y wefan ac mae ein cyfrifon cymdeithasol yn cyrraedd miloedd o ddefnyddwyr yn ddyddiol.

-> Pecynnau hysbysebu amrywiol ar gyfer eich anghenion penodol.

-> Y cyfle i dargedu cynulleidfa newydd ac ifanc sydd yn wahanol i gynulleidfaoedd traddodiadol Cymreig.

Ffordd effeithiol i hysbysebu

Hysbyebu gyda Y Pod

Mae hysbysebu trwy Y Pod yn ffordd effeithiol o hyrwyddo eich brand.

Mae’n effeithiol gan fod modd i chi gyfathrebu eich neges ar nifer o lefelau, a chadw cyfrif o’r diddordeb yn yr hyn yr ydych yn ei hyrwyddo.

Trwy hysbysebu ar Y Pod mae modd i chi gael eich neges drosodd i’r gynulleidfa darged.

Gallwn gyfathrebu ffigyrau a data ar gyfer eich ymgyrch marchnata.

Fformat hysbysebion Y Pod

Mae dau opsiwn o ran hysbysebion Y Pod sef:

-> Hysbyseb i ymddangos ar frig y wefan.

->Hysbyseb i ymddangos ar waelod y wefan.

-> Hysbysebu trwy ddefnyddio cyfrifon cymdeithasol Y Pod.

Mae Y Pod gyda chyfrifon cymdeithasol

Costau hysbysebu gyda Y Pod

Mae costau hysbysebu yn amrywio ar sail y pecyn sydd angen arnoch. Dyma rai pecynnau posib.

Baner 800 x 200 picsel (ar frig bob dudalen)

  • 1 mis – £250
  • 3 mis – £700

Banner 800 x 300 picsel (Hafan yn unig)

  • 1 mis – £200

Hysbysebu trwy gyfrifon cymdeithasol Y Pod

  • Facebook – £25 y neges.
  • Twitter – £25 y neges.
  • Instagram – £25 y neges.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu hysbysebu gyda Y Pod, cysylltwch â ni – cysylltu@ypod.cymru

Ymwrthodiad

Nid yw ymddangosiad hysbyseb ar wasanaeth Y Pod yn golygu ardystiad neu gefnogaeth gan Y Pod Cyf. yn golygu ardystiad neu gefnogaeth gan Y Pod Cyf.

Tra y byddwn yn gwneud ein gorau i wneud yn siŵr bod hysbysebion yn cyrraedd safonau a osodwyd yn y canllawiau cenedlaethol nid ydym yn gyfrifol am safonau’r cynnyrch na’r gwasanaethau yn yr hysbysebion.

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau hysbysebion neu gynnwys gwefannau trydydd parti sydd wedi cysylltu ag https://ypod.cymru