Yr ydym yn falch i gyhoeddi’r datblygiadau yr ydym wedi bod yn gweithio arno dros y misoedd diwethaf er mwyn i ddefnyddwyr darganfod podlediadau Cymraeg.

Mae’r datblygiadau yn creu profiad gwell ar gyfer defnyddwyr Y Pod er mwyn darganfod podlediadau Cymraeg newydd a chreu rhestr o ffefrynnau.

Mae’r datblygiadau o ganlyniad i stategau gwasanaeth Y Pod, adborth gan ddefnyddwyr a theithiau defnyddwyr wrth ddefnyddio’r gwasanaeth.

Hafan

Mae’r dudalen gartref wedi datblygu wrth feddwl am ddefnyddwyr ar ddyfeisiadau symudol. Mae 60% o ddefnyddwyr y gwasanaeth yn defnyddio ffôn neu dabled.

Mae’r hafan newydd yn llwytho’n gyflym ac yn perfformio’n well ar ddyfeisiadau symudol.

Mae elfennau o’r hafan wedi’u hawtomeiddio ac yn llwytho’r podlediadau diweddaraf sydd wedi ei chyhoeddi.

Yr ydym yn y broses o greu ap ar gyfer y gwasanaeth.

Chwaraewr Podlediadau

Mae’r gwasanaeth wedi datblygu chwaraewr podlediadau ein hunain.

Credwn fod y chwaraewr yma wedi gwella profiad ein defnyddwyr ac yn gwneud Y Pod fel y lle i wrando ar bodlediadau Cymraeg.

Chwaraewr Podlediadau Y Pod

Darganfod

Yr ydym wedi gwneud hi’n haws i ddarganfod podlediadau Cymraeg trwy greu ardal darganfod ar y gwasanaeth.

Darganfod Podlediadau Cymraeg

Categorïau

Mae 6 categori ar gael i ddefnyddwyr darganfod podlediadau. Crëwyd y categorïau yn ystod ein gwaith gyda Mobilise Cloud a S4C yn datblygu’r sgil Alexa Cymraeg ‘Welsh language podcasts’.

Y categorïau yw

1.         Adloniant a Cherddoriaeth

2.        Chwaraeon

3.         Crefydd

4.         Materion Cyfoes

5.         Plant

6.         Sioeau Ffeithiol

Chwilio

Ychwanegwyd modd i chwilio podlediadau i wneud hi’n haws i ddarganfod ipodlediadau. Mae nawr yn bosib chwilio am bodlediad try chwilio am deitl podlediad, pwnc e.e. pêl-droed, a hefyd enw cyflwynydd podlediad.

Podlediadau diweddaraf

Mae rhestr o’r rhifynnau diweddaraf ar gael ar yr hafan ac ar y dudalen ‘podlediadau diweddaraf’.

Mae’r dudalen yn ffordd o weld y podlediadau diweddaraf sydd ar gael yn y Gymraeg.

Podlediadau diweddaraf Cymraeg

Podlediadau i Ddysgwyr

Yr ydym yn falch o greu adnoddau ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Mae’r rhestr o ganlyniad i’r niferoedd sydd yn chwilio am bodlediadau ar gyfer dysgwyr ac sy’n dod at y gwasanaeth er mwyn darganfod podlediadau dysgu Cymraeg.

Podlediadau Cymraeg i Ddysgwyr / Podcasts for Welsh learners

Ffefrynnau

Ychwanegwch eich hoff bodlediadau at eich ffefrynnau!

Mae ‘Eich Ffefrynnau’ yn gwneud hi’n bosib creu restr o’ch hoff podlediadau er mwyn dod yn ôl i wrando trwy Y Pod tro ar ôl tro.

Y Pod - Eich ffefrynnau

Pob Podlediad

Wrth i ni ychwanegu categorïau at y gwasanaeth yr ydym dal i greu ei fod yn bwysig i ddefnyddwyr gweld rhestr o bob podlediad sydd ar gael yn y Gymraeg. Y Pod yw’r unig le i weld rhestr o bob podlediad Cymraeg.

Pob Podlediad Cymraeg

Radio

Yr ydym wedi gwella’r tudalennau radio ac ychwanegu’r chwaraewr Newydd er mwyn i ddefnyddwyr gwrando ar radio byw trwy Y Pod.

Gorsafodd radio Cymraeg ar Y Pod

Cylchlythyr

Eisiau derbyn y newyddion diweddaraf am bodlediadau Cymraeg yn eich e-bost?

Tanysgrifiwch i gylchlythyr newydd Y Pod.

Hysbysebu

Mae Y Pod yn wasanaeth sydd ar gael am ddim ond mae’n rhaid i ni wneud ein harian rhywsut. Mae ‘na chyfle i hysbysebu gyda Y Pod.

Os ydych am hysbysebu trwy Y Pod, cysylltwch ag y byddwch yn cefnogi gwasanaeth podlediadau Cymraeg.

Datblygiadau newydd – darganfod podlediadau Cymraeg