-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Caersalem

Caersalem - Gweddiau Iesu - Rhan 1 gyda Arwel Jones

Gweddiau Iesu - Rhan 1 gyda Arwel Jones

Tuesday August 03, 2021

Beth Yw Ghosto Cymraeg

Beth Yw Ghosto Cymraeg - Pennod 3 - Dynion Straight, Love Life Therapy, a Lady Gaga... gyda Ameer Davies-Rana

Y cyflwynydd, actor ac all-round BNOC cyfryngau Cymru, Ameer Davies-Rana sy'n ymuno gyda Fflur yn y bennod hon - a fel y dyn straight cyntaf i ymddangos ar y pod, ma' Fflur yn bachu ar y cyfle i ofyn iddo... "Why are men the way they are?"

Ma' Ameer hefyd yn trafod ei dactegau e tase fe'n mynd ar Love Island, y celebs sydd yn ei DMs e, ac wrth gwrs, yn helpu Fflur i ateb eich Love Life Dilemmas chi. 

Tuesday August 03, 2021

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Arwerthiant hyrddod NSA Cymru yn Llanelwedd

Aled Rhys Jones sy'n clywed adroddiad o'r sêl gan Gwynne Davies, aelod o'r pwyllgor.

Tuesday August 03, 2021

Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg - Pod Llais y Maes 2 2021 - Label Recordio I Ka Ching

Dyma'r ail bodlediad ar gyfer Llais y Maes 2021.

Sara Dylan yn cyfweld a Branwen Haf Williams i drafod label recordio I Ka Ching yn dathlu Penblwydd yn ddeg oed, gan edrych yn ôl ar rai o berfformiadau Gig y Pafiliwn 2021. Byddwn yn trafod yn union beth yw gwir gost cynhyrchu cerddoriaeth newydd i fandiau Cymru yn ogystal â thrafod beth yw dyfodol prynu a gwerthu cerddoriaeth yng Nghymru. Dysgwn am rai o uchafbwyntiau Branwen yn ystod ei chyfnod yn gweithio ar y label. Gwrandewch i glywed mwy....

Monday August 02, 2021

Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg - Pod Llais y Maes 1 2021 - Manon Steffan Ros

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎙TAKEOVER LLAIS HEB FAES 2021🎙🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod eleni, mae tîm cynhyrchu prosiect Llais Heb Faes 2021 yn cymryd drosodd Pod Jomec Cymraeg. 

Yn y rhifyn hwn, mae Beca Nia, un o ohebwyr Llais Heb Faes 2021 yn holi un o awduron Cymraeg fwyaf gwerthfawr Cymru: Manon Steffan Ros. O drafod pryderon llenorion Cymraeg hunangyflogedig hyd at drafod pa mor ddigonol yw’r sylw a dderbynia menywod ym myd llenyddiaeth Gymraeg - a oes angen herio rhai sylwadau a damcaniaethau cynulleidfaoedd eang…?

Monday August 02, 2021

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Ansawdd bwyta cig eidion Cymru – a oes angen symud at system raddio newydd?

Aled Rhys Jones sy'n clywed mwy gan Eirwen Williams o gwmni Menter a Busnes.

Monday August 02, 2021

Nawr Yw

Nawr Yw'r Awr - 2. Scott Davies

Wthnos ‘ma clywn wrth y seiclwr professiynol Scott Davies. Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ma Scott nawr yn seiclo i dîm Bahrain Victorious. Clywn am ei yrfa seiclo gyd yn hyn a’r anaf sydd wedi bod yn ei boeni eleni.

Monday August 02, 2021

Ebeneser Caerdydd

Ebeneser Caerdydd - 1 Awst 2021 - Salm 98 - Gwilym Jeffs

1 Awst 2021 - Salm 98 - Gwilym Jeffs by Ebeneser Caerdydd

Sunday August 01, 2021

Stori Tic Toc

Stori Tic Toc - Sioned yn y Sied

Mae Sioned yn darganfod rhywbeth dieithr yn y sied ar waelod yr ardd, ond tybed beth yw e?

Sunday August 01, 2021

Clust I

Clust I'r Ddaear - #47 - Producing world-class wine in Wales

Situated in the beautiful rolling countryside of Monmouthshire near the village of Llanvetherine lies White Castle Vineyard – the home of Robb and Nicola Merchant. Having diversified some 12 years ago, they have turned their dream into a thriving business. They are now producing some of the finest wine in the world having recently been awarded a Gold Medal in the Decanter World Wine Awards – the first Welsh wine to do so! In this episode, Robb tells us how it all started and how others can get involved in the growing Welsh wine industry.

Sunday August 01, 2021

Darganfod