-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Caersalem

Caersalem - Neges Bore Sul 25 Chwefror gan Parch. Rosa Hunt - Salm 74 - "Pam, o Dduw, ac am faint?"

Neges Bore Sul 25 Chwefror gan Parch. Rosa Hunt - Salm 74 - "Pam, o Dduw, ac am faint?"

Monday February 26, 2024

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 120 oed

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gyda'r Prif Weithredwr, Aled Rhys Jones am y dathliadau.

Monday February 26, 2024

Beti A

Beti A'i Phobol - Adam Jones

Garddwr o Ddyffryn Aman, Sir Gaerfyrddin yw Adam Jones, neu Adam yn yr ardd fel mae'n cael ei adnabod. Fe gychwynnodd ei ddiddordeb mewn garddio pan oedd yn 3 blwydd oed yng ngardd tad-cu yn tyfu llysiau o bob math mewn gardd fach yng Nglanaman. Roedd ei Dad-cu yn fentor pwysig iawn iddo ac ef wnaeth gychwyn a meithrin ei sgiliau a’i wybodaeth am arddio. " Mae 'na dueddiad di bod yn y gorffennol i wneud garddio yn rhywbeth uchel-ael ti'n gwybod tu hwnt i gyrraedd y werin datws" meddai Adam wrth Beti George.

Tu hwnt i’r ardd, mae Adam yn dipyn o ieithydd. Yn ystod ei gyfnod yn y Coleg yn Aberystwyth, astudiodd Almaeneg ac mae’n siarad yr iaith, ynghyd â Sbaeneg, rhywfaint o Ffrangeg ac Eidaleg, ac ychydig o Rwsieg, Pwyleg, Tyrceg, Gwyddeleg a Gaeleg yr Alban. “Dw i’n meddwl fy mod i’n berson eithaf busneslyd ac achos hynny dw i’n licio dysgu ieithoedd. Dw i’n gwylio lot o ffilmiau a rhaglenni mewn ieithoedd gwahanol".

Bu’n gweithio ym myd cyfieithu a chyfathrebu ar ôl graddio, gyda’r Mentrau Iaith ac yna’r Coleg Cymraeg, ond roedd rhywbeth ar goll, ac roedd yn awchu am fod allan ar y tir neu yn yr ardd. Ar ôl prynu ei gartref cyntaf gyda Sara, sy’n wraig iddo nawr, dechreuodd ailwampio’r ardd, a rhannu ei waith ar Instagram.

Sunday February 25, 2024

Ebeneser Caerdydd

Ebeneser Caerdydd - 25 Chwefror 2024 - Pnawn- Eseia 35 - Robin Samuel

25 Chwefror 2024 - Pnawn- Eseia 35 - Robin Samuel by Ebeneser Caerdydd

Sunday February 25, 2024

Ebeneser Caerdydd

Ebeneser Caerdydd - 25 Chwefror 2024 - Bore - Mathew 5 Adnod 1 - 16 - Robin Samuel

25 Chwefror 2024 - Bore - Mathew 5 Adnod 1 - 16 - Robin Samuel by Ebeneser Caerdydd

Sunday February 25, 2024

Bydd Lysh

Bydd Lysh - Bydd Lysh - RH 6 Lleucu Non

Croeso mawr i gyn-olygydd gwadd Lysh, Lleucu Non!

Friday February 23, 2024

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Deddfwriaeth cytundebau tecach i ffermwyr llaeth

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y ddeddf gan Aled Jones, Llywydd NFU Cymru.

Friday February 23, 2024

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru

Megan Williams sy'n clywed gan William Evans sut y mae ymgeisio am yr ysgoloriaeth.

Thursday February 22, 2024

Sgorio

Sgorio - Pod 90: Adio 6 miliwn a thynnu 6 phwynt

Pod 90: Adio 6 miliwn a thynnu 6 phwynt Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer ac Ifan Gwilym sydd nôl yn y stiwdio yr wythnos hon i drafod newyddion yr wythnos ddiwethaf, gan gynnwys bwriad y Gymdeithas Bêl-droed i fuddsoddi £6m yn yr Uwch-gynghrair, a chosb newydd i Ben-y-bont. Sioned Dafydd, Dylan Ebenezer and Ifan Gwilym are back in the Pod studio this week to discuss the week's news, including the FAW's investment of £6m in the Cymru Premier, and a new points deduction for Pen-y-bont .

Wednesday February 21, 2024

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Effaith codi'r gwaharddiad ar grynhoi adar

Rhodri Davies sy'n trafod gydag Alan Davies, Sylfaenydd Clwb Dofednod Dyfed.

Wednesday February 21, 2024

Darganfod