Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Bwletin Amaeth: Dyfodol cemegyn yn y fantol

Dyfodol cemegyn yn y fantol, rheolau TB a phroblem y Rheol 6 Diwrnod

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 October 2018, 8:37 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediad i Ddysgwyr - Hydref 6ed - 12fed 2018

Iolo Williams, Betsan Llwyd, Norman Tebbit, Dani Schlick, Hywel Gruffydd, Manw Lili Robin

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 October 2018, 10:33 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Effaith llifogydd gwaetha ers cenhedlaeth

Effaith llifogydd gwaetha ers cenhedlaeth ar ffermydd y gorllewin a chyfle i gynhyrchwyr bwyd newydd yn y Ffair Aeaf

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 October 2018, 9:34 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Beti a'i Phobol: Mike Parker

Mae naws lle yn bwysig i Mike Parker, ac mae'n dweud ei fod bob amser wedi bod eisiau byw yng Nghymru. Cafodd ei fagu yn Kidderminster, tua deugain milltir o'r ffin. Gwahanodd ei rieni pan oedd yn bedair oed, a symudodd ei fam i Ffrainc. Mae'n amau mai dyna a arweiniodd at ei hoffter o fapiau, oherwydd eu bod yn fodd iddo gael trefn ar fyd cymhleth. Astudiodd ddrama a Saesneg yn Llundain, gan droi at 'sgrifennu yn y pen draw fel bywoliaeth. Yn gydawdur The Rough Guide to Wales, symudodd i'r wlad yn 2000 gan ddysgu Cymraeg, ac yn 2015 fe oedd ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngheredigion.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 14 October 2018, 1:05 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM: Pennod 023 - Sion Tomos Owen

Sgwrs grwydrol yng nghwmni'r arlunydd slash awdur slash cantor slash slash cyflwynydd teledu slash llwyth o bethau arall o Dreorci, Sion Tomos Owen. Pynciau llosg: crio mewn gig Gareth Bonello, darlunio ar focs pizza, y ffordd gywir o gyfarch Dafydd Iwan, blagio gyrfa greadigol, hunan bortreadau, India, y Cymoedd a llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 14 October 2018, 12:18 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Llwyd Owen

Ar y Marc: 13/10/2018

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 13 October 2018, 9:25 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

O'r Bae: Cyllid Awdurdodau Lleol ac Iechyd Meddwl

Ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi faint o gyllid y bydd pob awdurdod lleol yn ei dderbyn y flwyddyn nesaf, sy'n cyfateb i lai o arian ac ystyried chwyddiant, dyma bwyso a mesur y goblygiadau i'r cynghorau a'u gwasanaethau. Mae Alun Davies o'r Llywodraeth yn dadlau mai dyma'r setliad gorau posib o dan yr amgylchiadau ariannol presennol, ond nid yn annisgwyl mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru'n eithriadol o siomedig. Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod iechyd meddwl, wedi i Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd arwain at gwestiynau pellach am y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i helpu pobl yng Nghymru. Dr. Elin Jones, y Cynghorydd Gareth Jones a Dr. Felix Aubel sy'n ymuno â Vaughan.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 12 October 2018, 1:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Pryder am y cymunedau ffermio gwledig

Silwair am ddim

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 12 October 2018, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: 3.4 miliwn o bunnoedd i gynllun amgylcheddol canolbarth Cymru.

Rheolau cwarantin yn creu problemau i‘r diwydiant defaid.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 11 October 2018, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Hansh: 11. S&M Hansh...Sam a Miriam

Sam Rhys a Miriam Isaac sydd yn cyflwyno podlediad Hansh yr wythnos hon. Ar yr agenda, STIs, llawdriniaeth cosmetig ac...Aquabus? Rhybudd – yn cynnwys rhegi!

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 10 October 2018, 2:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: