Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediadu Awst 13eg - 18fed

Pobol y môr, Syr Bryn Terfel, David Ellis, Casglu Cardiau post a Georgia Ruth

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 20 August 2018, 1:46 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Galwad Cynnar: 18/08/2018

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Wrth i Guto Roberts roi sylw i deithiau enwau lleol Cwm Idwal, mae Mari Gwilym yn sôn am sesiynau straeon Gwenni Gwichiad yn Amgueddfa Forwrol Llŷn yn Nefyn. Hefyd, Hywel Griffiths yn edrych yn ôl ar ddathliadau canmlwyddiant Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth. Duncan Brown, Keith Jones a Rhodri Dafydd yw'r panelwyr.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 18 August 2018, 9:58 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Ar y Marc: 18/08/2018

Owain Tudur Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Owain Tudur Jones and the gang.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 18 August 2018, 9:37 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Clera: Clera Awst 2018

Pennod fyw o’r Babell Lên gyda’n gwesteion arbennig, prifweithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, prifardd y Gadair Gruffudd Eifion Owen, y gomediwraig Beth Jones, ein posfeistr Gruffudd Antur a bardd yr orffwysfa y prifardd Rhys Iorwerth. Sgyrsiau, gemau a giamocs!

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 August 2018, 10:43 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Clera

Bwletin Amaeth: Arweinydd Cyngor Sir yn gofidio am ddyfodol y diwydiant amaeth

Bywyd cefn gwlad a’r iaith Gymraeg

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 August 2018, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Hansh: 5. Steddfod Sbeshial: Gareth, Garmon a HyWelsh

Gareth yr Orangutan yn cyflwyno podlediad arbennig gydag uchafbwyntiau o noson A Oes Hansh? yng Nghaffi Maes B, cân gan HyWelsh a sgyrsiau ffôn gyda Garmon ab Ion a Hywel Pitts (Rhybudd! Yn cynnwys rhegi)

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 August 2018, 4:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Bwletin Amaeth: TB Sir Benfro

Gwobr i gyn lywydd NFU Cymru

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 August 2018, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Pryder am dyciau ym Mhenfro,

a dathlu ym Môn a changen y sir o’r NFU yn 100 oed

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 August 2018, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru: Sgwad Ni: Ffion Davies

 

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 14 August 2018, 5:30 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Chwaraeon Cymru

Bwletin Amaeth: £6 miliwn i storio tail a biswail

Beirniadu rheithgor am ddiffyg crebwyll gwyddonol

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 14 August 2018, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru