-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Hybu Cig Cymru yn rhyddhau canlyniadau Prosiect Ansawdd Cig Oen Cymru

Rhodri Davies sy’n clywed mwy gan John Richards o Hybu Cig Cymru,

Monday November 28, 2022

Cwins

Cwins - Coroni Cwîn Cyfres Pedwar!

Da ni wedi cyrraedd y ffeinal - ac am ffeinal oedd hi hefyd. Gwisgoedd, aduniadau, dagrau, megamix a'r lipsync i guro POB lipsync. Gwisgwch eich gwregys, mae hi'n dipyn o rollercaster!

Monday November 28, 2022

Sgorio

Sgorio - Cwpan Y Byd 6: LewanGOALski

Cwpan Y Byd 6: LewanGOALski Uwch-gynhyrchydd Sgorio, Seiriol Dawes-Hughes, sy’n ymuno ag Ifan Gwilym i drafod gemau’r penwythnos yng Nghwpan Y Byd. Yr enwau mawr yn serenu ar ddydd Sadwrn, y gêm fawr rhwng Sbaen a’r Almaen a henaint tîm Gwlad Belg sy’n cael sylw’r ddau cyn edrych ymlaen at gemau ail rownd Grwpiau G a H. Sgorio Exec Producer Seiriol Dawes-Hughes joins Ifan Gwilym to discuss the weekend’s talking points from the World Cup in Qatar. They look back on a star-studded Saturday, an entertaining game between Spain and Germany and Belgium’s decline before looking ahead to the second round of games in Groups G and H.

Monday November 28, 2022

Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd - Joe Bach

Owain sy'n clywed gan Joe Allen a sgwrsio gyda Dylan Griffiths a Malcolm Allen.

Sunday November 27, 2022

Ebeneser Caerdydd

Ebeneser Caerdydd - 27 Tachwedd 2022 - Pnawn - Ioan Pennod 21 - Rhodri Jones

27 Tachwedd 2022 - Pnawn - Ioan Pennod 21 - Rhodri Jones by Ebeneser Caerdydd

Sunday November 27, 2022

Beti A

Beti A'i Phobol - Y Parchedig John Owain Jones

Bydd y Parchedig John Owain Jones yn ymddeol fel Gweinidog ar Ynys Bute yn mis Chwefror 2023 ar ôl treulio 12 mlynedd fel Gweinidog yno. Cafodd ei eni yn Llanelwy a’i fagu yn Rhyl nes roedd o’n 13 oed cyn symud i Gaernarfon. Roedd ei Dad yn gweithio i’r Swyddfa Bost a cafodd swydd fel Post feistr yn Nghaernarfon. Mae cysylltiad Owain ar Alban wedi bod yno bron o’r cychwyn; Wedi i’w rieni ddyweddio roedd ei Dad eisiau arian i brynu tŷ felly aeth i weithio am gyfnod i’r Swyddfa Bost yn Rhodesia. Ar y llong ar ei ffordd draw yno rhannodd fync ar y llong gyda David Walker a oedd yn dod o Ynys Bute. Daeth ei Dad ac yntau’n ffrindiau pennaf a bu’n was priodas i’w Dad. Priodwyd ei fam a’i dad yn Sailsbury (Harare bellach) Rhodesia. Priodwyd y ddau yn y Second Presbyterian Church ac roedd y Gweinidog yn dod yn wreiddiol o St Andrews (Lle bu Owain yn y Brifysgol), a dychwelodd David yn ôl i Ynys Bute yn ddiweddarach. David hefyd oedd tad bedydd Owain a’i frawd Gethin. Bob haf roedd y teulu’n mynd draw i Ynys Bute ar wyliau. Roedd hynny yn un o’r rhesymau pam y dewisodd Owain Brifysgol St Andrews. Yn ddiweddarach fe aeth Owain i Rhodesia am gyfnod i weinidogaethu. Mae Owain yn cyfrannu’n gyson i’r slot Thought for Today Radio Alban ac wedi cyfrannu hefyd i’r Daily Service Radio 4. Fe fydd hefyd yn cyfrannu ar Munud i Feddwl, Radio Cymru. Mae'n rhannu straeon am ei fywyd ac yn dewis ambell i gan.

Sunday November 27, 2022

Ebeneser Caerdydd

Ebeneser Caerdydd - 27 Tachwedd 2022 - Bore - 1 Samuel 15 Adn. 35b - 1 Samuel 16 Adn. 1 - 13 - Ifan Robeets

27 Tachwedd 2022 - Bore - 1 Samuel 15 Adn. 35b - 1 Samuel 16 Adn. 1 - 13 - Ifan Robeets by Ebeneser Caerdydd

Sunday November 27, 2022

Cymeriadau Cymru

Cymeriadau Cymru - CYMERIADAU CYMRU: BERWYN ROWLANDS

Cynhyrchydd, actifydd, rheolwr a sylfaenydd a gwr dylanwadol dros ben, Berwyn Rowlands, sydd ar y podlediad wythnos hon. Sgwrs hynod o ddifyr ag onest am fywyd Berwyn, ei ddylanwadau, ei waith a'i holl gyflawniadau, The Iris Prize, yr 80'au, Sgrîn, a llawer llawer mwy. Mae'n bleser cael rhywun fel Berwyn ar y podlediad. Gwr dylanwadol iawn ym myd busnes, sefydliadau LGBTQ+, a chwmnïau cyfryngau a ffilmiau........ag un sy'n hoffi siarad! 😂😂

Sunday November 27, 2022

Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd - Y 'Dî-brîff'

Y bore ar ôl colli i Iran, mae Owain yn cael cwmni Carl Roberts a Kath Morgan.

Saturday November 26, 2022

Podpeth

Podpeth - Podpêl-droed 2022 (v Iran)

Mae Iwan a Spurs Mel yn trafod ail gêm Cymru yng Nghwpan y Byd 2022 wrth iddynt golli 2-0 i Iran. Mae Mel yn darllen barddoniaeth Ryan Giggs, ac yn gofyn y cwestiwn - Pwy oedd Hitler? 

Hefyd, cawn hanes sioe Spotify newydd Iwan (The Internet Radio Tapes).

Mae Hywel ar ei ffordd i gig ym Mryngwran - Bragdy’r Beirdd, ac yn sôn am ei gigs ar y gweill.

Saturday November 26, 2022

Darganfod