-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Allez les Rouges

Allez les Rouges - Lauren a’r criw yn Lyon

Mae Lauren a’r criw wedi gadael haul neis Nice a theithio yn ôl i Versailles wrth i garfan Cymru baratoi ar gyfer brwydr fwya’r grŵp yn erbyn Awstralia. Rhys Patchell a’r mewnwr, Gareth Davies sydd yn ymuno â Lauren i drafod y cwbl.

Saturday September 23, 2023

Merched Y Wawr

Merched Y Wawr - Cymeriadau Porth yr Aur

🗣 PODLEDIAD

Dyma bodlediad o erthygl 'Cymeriadau Porth yr Aur'. Hanes difyr iawn am gymeriadau Porth yr Aur! Daw o rifyn 221 Y Wawr - Hydref 2023.

Friday September 22, 2023

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cyswllt Ffermio

Rhodri Davies sydd ag adroddiad o'r digwyddiad ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Friday September 22, 2023

Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd - Y botwm panig yn Abertawe, Cwis Bob Dydd a Wyn Thomas

Mae Owain Tudur Jones yn poeni'n fawr am helynt Abertawe, tra bod y cyn amddiffynnwr Wyn Thomas yn ymuno am sgwrs i hel atgofion am ei yrfa hirfaith yn y Cymru Premier. A pha aelod o'r teulu sydd wedi siomi Malcolm Allen?

Thursday September 21, 2023

Seiniau Stampus

Seiniau Stampus - Seiniau Stampus 4: Ystlum gydag Elen Ifan a Mari Elen

Podlediad a recordiwyd yn fyw yn siop lyfrau Palas Print, Caernarfon, adeg cyhoeddi Ystlum, pamffled cyntaf Elen Ifan o gerddi, ym mis Tachwedd 2022. Yn holi Elen mae ei ffrind, Mari Elen - ac mae'r sgwrs yn crwydro i gyhoeddi ar instagram, cyfansoddi yn ystod y cyfnod clo, cydweithio gydag artistiaid gweledol a chymaint mwy.

Gyda diolch arbennig i Eirian a Sel o Palas Print, siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Thursday September 21, 2023

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Effaith y tywydd garw ar ffermwyr

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am effaith y tywydd gyda Iestyn Pritchard o NFU Cymru.

Thursday September 21, 2023

I Mewn i

I Mewn i'r Gôl - Pennod 15: It's Magic, y Merched a Gwyl Wal Goch

Y Podlediad Trafod CPD Wrecsam Cymraeg Cyntaf Erioed

The First Ever Wrexham AFC Welsh Language Discussion PodcastHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wednesday September 20, 2023

Allez les Rouges

Allez les Rouges - Rhagolwg Cymru v Awstralia

Mae Lauren a’r criw wedi gadael haul neis Nice a theithio yn ôl i Versailles wrth i garfan Cymru baratoi ar gyfer brwydr fwya’r grŵp yn erbyn Awstralia. Rhys Patchell a’r mewnwr, Gareth Davies sydd yn ymuno â Lauren i drafod y cwbl.

Wednesday September 20, 2023

Duo Welsh

Duo Welsh - Welsh Duostories - 5 & 6 - Siaced Goch & Y Pasbort

Wednesday September 20, 2023

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Tywydd braf mis Medi yn golygu mwy o alw am gig

Rhodri Davies sy'n trafod arolwg diweddar gyda Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru.

Wednesday September 20, 2023

Darganfod