Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Ystafell Werdd Ieuan Rhys: Gareth John Bale

Yr actor o Ynysmeudwy sydd a theatr yn ei waed – o theatr mewn addysg i Shakespeare i’r perfformiad nodedig fel arwr Cymru – Grav.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 2 December 2020, 12:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Ieuan Rhys

Beti a'i Phobol: Manon Williams

Gwestai Beti George yw Manon Williams sydd yn fetron yn Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd a hefyd yn Adran Gancr Ysbyty Glan Clwyd. Cawn glywed am ei phrofiadau ers iddi ddechrau fel nyrs yn 1984, ac wrth gwrs am ei phrofiadau ers cychwyn Covid 19.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 5:32 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Y Sgarmes Ddigidol: Pennod 7: Cymru v Yr Eidal

Wrth i dîm Wayne Pivac baratoi at gêm olaf cyfres siomedig yr Hydref, Shane Williams, Nathan Brew ac Elinor Snowsill sydd yn ymuno â Rhodri Gomer i drafod yr ymgyrch hyd yn hyn, edrych ymlaen at y gêm yn erbyn yr Eidal ac ystyried pa reolau y dylid newid er mwyn gwella'r gamp.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 3:45 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Beti a'i Phobol: Aled Davies

Beti George yn sgwrsio gydag Aled Davies, dyn busnes o'r Dryslwyn a sefydlodd busnes o'r enw Pruex. Mae'r busnes yn creu bacteria naturiol allan o bridd er mwyn cadw ein hanifeiliaid yn iach ac adeiladu imiwnedd naturiol ynddyn nhw, i leihau gorddibyniaeth ar feddyginiaethau gwrthfiotig, a hynny yn y pendraw hefyd yn ein helpu ni fel pobl i gadw'n iach.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 3:08 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Podlediad Caersalem: Rhyddid sydd ar ddod... Rhan 3: Eseia trwy'r Adfent gyda Rhys Llwyd (Eseia 41:10)

Rhyddid sydd ar ddod... Rhan 3: Eseia trwy'r Adfent gyda Rhys Llwyd (Eseia 41:10)

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 3:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Beti a'i Phobol: Aled Roberts

Gwestai Beti George yr wythnos hon yw Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Aled Roberts. Cawn hanes ei fagwraeth yn Rhosllannerchrugog, a'i waith fel cyfreithiwr cyn cael ei ddewis yn Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru. Mae hefyd trafodaeth ynglŷn â'i waith fel Comisiynydd, yr agweddau positif a'r negyddol.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 1:06 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Rownd y Ford: RYF 2.8 - Da Megi On

Trafodaeth am phobias, sut ma Aron yn ddiofn, a sut ma Duw yn delio gyda’r galon.

Cyfrannwyr: Megan Griffiths, Aron Treharne, Derek Rees, Alun Bryn

Cynhyrchydd: Sam Clement

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 1:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Rownd y Ford

Beti a'i Phobol: Ann Griffith

Beti George yn sgwrsio gyda'r ymgyrchydd Ann Griffith o Washington DC, un sydd yn wreiddiol o Aberystwyth ond wedi byw mewn mannau fel Lesotho, Sri Lanka, India a Bolifia. Mae hi'n sôn am ei magwraeth Gristnogol, ei phrofiadau yn byw yn y gwahanol wledydd, ei gwaith yn ymgyrchu, a'i barn am yr hyn sydd yn digwydd yn wleidyddol ac yn gymdeithasol yn yr Unol Daleithiau.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 11:03 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Beti a'i Phobol: Tedi Millward

Cyfle i wrando eto ar sgwrs rhwng Beti George a'r ysgolhaig, Yr Athro Tedi Millward a fu farw yn gynharach eleni. Yn y rhaglen mae e'n sôn am ei fagwraeth yng Nghaerdydd ac am ddylanwad yr athro Elvet Thomas arno i ddysgu'r Gymraeg. Cawn hanes dechreuad Cymdeithas yr Iaith a hefyd ei waith fel tiwtor personol i Dywysog Cymru cyn iddo gael ei Arwisgo nôl yn 1969.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 9:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Dros 10,000 o dwrcïod yn cael eu difa ar ôl achos o’r Ffliw Adar

Aled Rhys Jones sy'n clywed mwy gan y milfeddyg Ifan Lloyd.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 1 December 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Categorïau