-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Cymeriadau Cymru

Cymeriadau Cymru - CYMERIADAU CYMRU: Theo Davies-Lewis

Gyda'r etholiadau ar Fai'r 6ed, addas yw cael sylwebydd gwleidyddol ar y podlediad wythnos hon. Gwr ifanc, deallus, diymhongar o Lanelli â phen gwybodus iawn ar ei ysgwyddau. Theo Davies-Lewis, erbyn hyn, yw prif golofnydd y fenter newydd The National (a sefydlydd y fenter, Huw Marshall, fydd ar y podlediad cyn bo hir), ac yn ogystal â chyfrannu at bapurau a chylchgronau cenedlaethol, mae Theo a'i galon yng Nghymru ac yn cryfhau cysylltiadau Cymreig yn Llundain. Y tro cyntaf i mi gyfarfod â Theo oedd rhai blynyddoedd yn ôl pan ddaeth draw ata i am brofiad gwaith yn yr adran dywydd. Mae e 'di esblygu a datblygu tipyn ers hynny a braf oedd cael sgwrsio â'r gwr ifanc yma am wleidyddiaeth, Cymru, ei yrfa hyd yn hyn, Coleg Rhydychen a phob math o bethau! Wnes i rili fwynhau a gyda'r bennod yn dechrau ar ddiwrnod yr etholiadau, mae hon yn arbennig o ddiddorol.

Thursday May 06, 2021

Pod Addysgu

Pod Addysgu - Supporting digital learners through differentiation

This podcast will include simple past paper scaffolding strategies that can be easily adopted by all teachers and transferred across levels and subjects to support learners of differing abilities and confidence levels.

Thursday May 06, 2021

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Effaith y tywydd oer ar dyfiant glaswellt

Elen Davies sy'n trafod gyda'r arbenigwr, Rhys Williams o Precision Grazing.

Thursday May 06, 2021

Ysbeidiau Heulog

Ysbeidiau Heulog - Pennod 9 - Elin Fflur

Ar ôl cael ei blackmailio gan Llwyd ar deledu byw, dyma chi bennod sydd yn hollol angholladwy yng nghwmni'r trysor cenedlaethol, Elin Fflur. Efallai hon oedd y bennod mwyaf hwyl i'w recordio hyd yma. Mae Elin yn dod â'r laffs a'r straeon ddoniol wrth iddi rhannu'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr iddi hi. Well i chi beidio colli'r bennod yma, mae hi'n glasur! RHYBUDD: Iaith anweddus!

Wednesday May 05, 2021

Ebeneser Caerdydd

Ebeneser Caerdydd - 2 Mai 2021 - Luc 24 Adn 36 - 53 - Alun Tudur

2 Mai 2021 - Luc 24 Adn 36 - 53 - Alun Tudur by Ebeneser Caerdydd

Wednesday May 05, 2021

Welsh Wednesdays

Welsh Wednesdays - Myfyrdod

Ymunwch a Mandy o Ffydd a Chymuned@BywydCampws wythnos yma am 20 munud o fyfyrio.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/katie-phillips5/message

Wednesday May 05, 2021

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Prisiau gwartheg bîff yn cyrraedd lefel uchel

Aled Rhys Jones sy'n sgwrsio gyda Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru am y prisiau uchel.

Wednesday May 05, 2021

Baby Steps Into Welsh

Baby Steps Into Welsh - Your Questions to Dr Sian - Part 2

Will it hinder my child's learning if I don't speak Welsh? Will my child need to attend a Cylch Meithrin if I want them to go to Welsh-medium primary school? Dr Sian Wyn Siencyn is back to answer more of your questions about your child taking their own baby steps into Welsh.

Tuesday May 04, 2021

Y Naw Deg

Y Naw Deg - Pennod 7: Malcolm Allen

Yn dilyn boicot cyfryngau cymdeithasol dros y penwythnos, mae'r Naw Deg yn ôl! Malcolm Allen sydd yn ymuno â Rhydian a Sioned wrth iddynt ymateb i'r newyddion mai Robert Page fydd yn arwain Cymru i'r Ewros a cheisio dewis y garfan fydd ar yr awyren.

Tuesday May 04, 2021

Podpeth

Podpeth - UN POD OLA LEUAD #5 - Caryl Bryn

UNOL Super-fan Caryl Bryn sy'n ymuno i drafod y nofel Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard efo criw Podpeth.

Tuesday May 04, 2021

Darganfod