Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Bwyta, Cysgu, Crio: Pandemonium!

"Sdim byd ‘da ti ar ôl yn y tanc ambell i ddydd. Fi wedi eistedd ar waelod y stâr yn fy nagre..." Sut beth yw cael tri o blant mewn 16 mis? "Pandemonium" yn ôl ein gwestai, yr actor Rhys ap William. "Symo dy gar di ddigon o seis, symo dy dŷ di ddigon o seis a dyw dy bank balance di ddim digon o seis..!"

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 23 January 2020, 12:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio

Bwletin Amaeth: Boris Johnson am fewnforio cig eidion o Uganda.

Cyfeillion y Ddaear a'r NFU yn ffurfio partneriaeth i gynnal safonau bwyd.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 23 January 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Ligo: Cwis! Hanner Amser

Ma’r criw Ligo nôl ar ôl egwyl dros y Nadolig, ac yn bwrw golwg nôl ar y tymor hyd yn hyn. Siôn Meurig Lewis sy’n ymuno fel cwis feistr i brofi faint ma Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan wedi bod yn talu sylw

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 23 January 2020, 12:09 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: podligo

Y Coridor Ansicrwydd: Rhys Meirion, dyddiau tywyll Man Utd a deuawd gyda Malcolm...

Y canwr a chyflwynydd Rhys Meirion sy'n cadw cwmni i Owain Tudur Jones a Malcolm Allen

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 22 January 2020, 6:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediad Dysgu Cymraeg - 22ain o Ionawr 2020

Rhiannon Davies, y theatr, Sharon Morgan, Ben Lake, Harry a Meghan, Bethan Gwanas.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 22 January 2020, 5:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Herbert a Heledd Yn Achub Y Byd!: Sut mae teithio yn 'wyrdd'?

Jacob Elis sy'n ymuno â Catrin a Heledd i drafod os oes modd teithio yn wyrdd...

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 22 January 2020, 4:10 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Cyngor yr NFU yn cyfarfod Prifweinidog Cymru.

Cyngor yr NFU yn cyfarfod Prifweinidog Cymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 22 January 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Clera: Clera Ionawr 2020

Croeso i'r bennod gyntaf o Clera yn y ddegawd newydd! Yn y bennod hon, mae gennym yr orchwyl drom o gofio Dai Rees Davies a gollwyd cyn Nadolig. Bardd, cynganeddwr, diddanwr, cefnogwr y pethe. Yn ogystal, cawn rai o'r eitemau arferol, y Pwnco, y Pos, y Newyddion a llinell gynganeddol ddamweiniol y mis. Cawn hefyd gerdd gan Eurig ei hun o'i gyfrol llyfr Gwyrdd Ystwyth. Diolch i Tudur Dylan am y llun o Dai Rees Davies ar glawr y bennod hon.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 January 2020, 5:43 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Clera

Bwletin Amaeth: Hyrwyddo cig o Gymru yn Llundain

NFU Cymru yn galw ar y llywodraeth i ryddhau gwybodaeth am NVZs. Dyn wedi'i ddedfrydu am gadw defaid er gwaethaf gwaharddiad. Hyrwyddo cig o Gymru yn Llundain.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 January 2020, 12:48 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Podlediad Caersalem: “Os yw Duw’n bodoli pam nad yw’n fwy amlwg?” gyda Rhys Llwyd

“Os yw Duw’n bodoli pam nad yw’n fwy amlwg?” gyda Rhys Llwyd

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 January 2020, 11:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: