Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear: #5 – Rick de Vor, Ysgolhaig Nuffield

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau amgylcheddol newydd i ffermwyr yng Nghymru yn enwedig o ran rheoli maetholion. O'r 1af Ionawr 2020, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i reoli pan fydd nitrogen a gwrtaith yn cael ei wasgaru ar y tir, faint o gapasiti storio sydd ei angen ar gyfer slyri yn ogystal â'r angen i baratoi cynlluniau a chofnodion manwl.

Gan ragweld y rheolau newydd hyn, trefnodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad (ar y cyd gyda AHDB) ar Fferm Coleg Gelli Aur. Un o'r prif siaradwyr oedd yr Ysgolhaig Nuffield, Rick de Vor or Iseldiroedd. Wnaeth Aled ddal i fyny ag ef yn ystod y dydd i ddysgu mwy am sut mae wedi addasu i ffermio o fewn rheoliadau llym iawn ynghylch rheoli maetholion a sut mae wedi'i weld rhai buddion i'w fusnes.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 November 2019, 4:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Cyswllt Ffermio

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear: #5 – Rick de Vor, Nuffield Scholar

This episode focusses on the new environmental expectations of farmers in Wales particularly around the management of nutrients. From the 1st January 2020, new rules will be introduced to control when nitrogen and organic fertilisers are spread on the land, how much storage capacity is required for slurry as well as the need to prepare detailed plans and records.

In anticipation of these new rules, Farming Connect organised an event (in partnership with the AHDB) at Gelli Aur College Farm. One of the main speakers was a Dutch Nuffield Farming Scholar, Rick de Vor. Aled caught up with him during the day to learn more about how he’s adapted to farm within some very strict regulations over nutrient management and how he’s seen some benefits to his business.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 November 2019, 4:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Farming Connect

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd Podcast: Na ddwyn gam-dystiolaeth yn erbyn dy gymydog

 

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 November 2019, 3:30 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd Podcast: Fi yw eich Duw - Caru'r Arglwydd

 

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 November 2019, 10:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Ar y Marc: Azerbaijan v Cymru - Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2020

Edrych ymlaen at y ddwy gêm dyngedfennol yn ymgyrch Cymru i gyrraedd Pencampwriaethau Ewro 2020, yn erbyn Azerbaijan a Hwngari.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 November 2019, 9:16 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Dim Rwan na Nawr: Pwy oedd y Celtiaid?

Dr Euryn Roberts a Dr Owain Jones sy'n (ceisio) tywys Tudur a Dyl Mei drwy Oes y Celtiaid

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 November 2019, 7:19 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 15fed o Dachwedd 2019

Owen Powell, Catherine Ayres, Menai Williams, Meurig Griffiths, Prif Weinidog Cymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 November 2019, 5:39 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

O'r Bae: Llond Bol o Bleidleisio?

Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, a’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, yn trafod yr wythnos a aeth heibio yn yr ymgyrch etholiadol gyda Dylan Jones yn y gadair.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 November 2019, 1:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Galwad y CLA am bwerdy cefn gwlad

Y farchnad cig eidion

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 November 2019, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Pris cig oen yn codi.

Cynhadledd flynyddol HCC.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 14 November 2019, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru