Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Gwrachod Heddiw: Trafod hefo Gwennan Mair Jones

Piriyds, Corff, Dyslecsia a tylluan o'r enw Bili. Sgwrs onest hefo Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd, Gwennan Mair Jones. 
"Os dani'n meddwl am y classics... dwi methu hedfan na?" 

Mwynhewch sgwrs hyfryd hefo gwrach hyfryd.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 24 September 2020, 10:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Mari Elen

Bwletin Amaeth: Pryderon y diwydiant moch

Siwan Dafydd sy'n holi Glesni Phillips ac Owen Morgan am sefyllfa'r farchnad.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 24 September 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

TOSpod - Podcast Tipyn o Stad: Cyfres 1 - Pennod 4. Cheryl?! Pa un 'di Cheryl?

Geraint Iwan a Gethin Evans yn cychwyn ar eu taith drwy 6 gyfres o Tipyn o Stad. Strap in. I gysylltu ar raglen e-bostiwch tospod@outlook.com Twitter: @Podtipynostad

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 24 September 2020, 6:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: TOSpod - Podcast Tipyn o Stad

Y Dihangiad: Pencampwriaethau'r Byd 2020: Rhagolwg

Rhagolwg ras hewl a REC y dynion a'r menywod yn Imola.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 23 September 2020, 8:27 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Y Dihangiad

Bwletin Amaeth: Tir Dewi yn lansio yn Sir Fôn, Conwy a Gwynedd

Aled Rhys Jones sy'n sgwrsio gyda Delyth Fôn Owen am ehangu'r elusen i siroedd eraill.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 23 September 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Y Coridor Ansicrwydd: Thiago v OTJ

Be ddigwyddodd pan oedd rhaid i Owain drio marcio Thiago Alcantara, seren newydd Lerwpl? Ac mae Mal yn cael trafferth mawr efo alpaca!

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 22 September 2020, 6:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Cyswllt Ffermio yn annog pobl i ‘fentro’

Aled Rhys Jones sy'n holi Einir Davies am y fenter.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 22 September 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Cyfarfod Blynyddol CFFI Cymru

Aled Rhys Jones sy'n holi Caryl Haf am Gyfarfod Blynyddol CFFI Cymru ddydd Sadwrn.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 September 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Nawr yw’r awr: 15. Shane Williams MBE

🌟 SHANE WILLIAMS MBE 🌟 Cawsom y fraint wthnos ma i holi cyn asgellwr gorau’r byd, Shane Williams. Ers ymddeol o chwarae rygbi mae Shane wedi troi ei law at triathlon gan gwblhau 4 Ironman Cymru. Nid yw Shane wedi colli ei ochr gystadleuol a trafodwn ei targedau ym maes triathlon. Mae codi arian at elusennau hefyd yn bwysig i Shane gan gynnwys Canolfan Cancr Felindre a fel arfer fy fyddai Shane yn teithio’r byd yn taclo’r sialens nesaf er mwyn godi arian at achosion da. http://www.velindrefundraising.com Diolch i noddwyr y rhaglen: -crwst.cymru -ces-sport.co.uk -tafellatanpizza.co.uk

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 September 2020, 6:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Nia Angharad Davies

Ebeneser Caerdydd: 20 Medi 2020 - Pnawn - Salm 103 Adn 1 - 2 - Alun Tudur

20 Medi 2020 - Pnawn - Salm 103 Adn 1 - 2 - Alun Tudur by Ebeneser Caerdydd

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 20 September 2020, 5:02 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Ebeneser Caerdydd