-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Podcast Rygbi Cymru

Podcast Rygbi Cymru - Pwy fydd yng ngharfan Cymru am yr Haf?

Mae Carwyn, Iestyn a Carwyn yn dewis eu carfan nhw am yr Haf yn cynnwys ambell i ddewis dadleuol dros ben. Pa chwaraewr 50 cap bydd allan o garfan Iestyn? Pwy yw'r 'bolters' allai cael ei ddewis? Clywch bopeth ynghyd a newyddion yr wythnos fan hyn! Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Thursday May 30, 2024

Duo Welsh

Duo Welsh - Dragons and Parsnips - Podcast 24 (S2 U30 & 31) - Health, What You Can Do

  • Describe your health, say what you can do
  • It’s the Annual General Meeting of the Parsnip Appreciation Society. Last year’s meeting was a noisy affair. This year’s meeting looks like being somewhat quieter.
  • This is the twenty- fourth of a series of podcasts ( Section 2 Units 30 & 31), developed by enthusiasts and not Duolingo the company itself, to help learners of Welsh using the Welsh course on Duolingo.
  • For the script and other info go to ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠SCRIPT⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠(or welshclass.wales)

Thursday May 30, 2024

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Grantiau bach ar gael ar gyfer gorchuddio iardiau

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am y grantiau gan Wendy Jenkins o gwmni CARA.

Thursday May 30, 2024

Cwins

Cwins - Siarad Siop - Pennod 6

Wel, am wythnos lawn dop! Digon i lenwi siop o siarad. Yr etholiad cyffredinol, albwm newydd Eden, Eisteddfod yr Urdd, Kelly Rowland yn Cannes, arrestio Nicki Minaj, Gypsy Rose a Kim K, llwyddiant Catrin Feelings a mwy...coeliwch neu beidio!

Wednesday May 29, 2024

Yr Haclediad

Yr Haclediad - Paned with the Apes

Yn parhau'r run o benodau melltigedig, trïwch sbotio lle wnaeth Sioned ddiffodd switch trydan ei set up cyfan ynghanol y sioe yma ⚡😅 Bydd Iest, Bryn a Sions yn taclo Cymru/Wales yn y Metaverse, hysbyseb yr ipad Crush ac enshittifiation cynnyrch Apple. Gwyliwch allan am ddial Cupertino ar Iest yn ail hanner y sioe wrth i Face Time crasho bob 5 munud 😖 Ffilm ofnadwy y mis yma ydy campwaith Marky Mark Planet of the Apes (2001) - pwy wyddau pa mor horni allai mygydau rwber fod? Diolch i bawb sy'n gwrando a chefnogi (https://ko-fi.com/haclediad)🙏❤️ (Recordiwyd y bennod yma cyn implosion Cwis Bob Dydd, neu base ni di cyfro hwna hefyd!)

Tuesday May 28, 2024

Stori Tic Toc

Stori Tic Toc - Seren a'r Lleuad Llawn

Dewch i wrando ar stori am antur Seren a’i theganau i’r lleuad. Bethan Ellis Owen sy'n adrodd stori gan Sioned Wyn Roberts. A story about Seren's adventure to the moon.

Tuesday May 28, 2024

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Pwysigrwydd diet cytbwys adeg arholiadau ysgol

Megan Williams sy'n clywed am ymgyrch newydd Hybu Cig Cymru gan Elwen Roberts.

Tuesday May 28, 2024

Pen Y Pass

Pen Y Pass - Pennod 4 - Gruffudd Lewis, Ystywth a Pinc Poggi.

Gruffudd Lewis ydi eni gwestai arbennig ni'r pod yma! Dewch i glywed am hanes ei yrfa yn y peloton proffesiynol, S4C a hanes Tour of Britain 2021. Clwb Beicio Ystwyth ydi clwb yr wythnos, a byddwn ni'n siarad hefo Dewi Hughes o’r clwb. A hefo'r Giro bellach wedi dod i ben, byddwn ni yn gwneud round-up sydyn o'r 'Pogačar. Show'.


📷⁠SWPix.com

Cerddoriaeth Eidaleg - Music from #Uppbeat (free for Creators!): https://uppbeat.io/t/sky-toes/vroom-vroom-vespa


Monday May 27, 2024

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Wythnos Gwin Cymru

Megan Williams sy'n trafod yr wythnos gyda'r ffermwr Geoff Easton o Ddyffryn Clwyd.

Monday May 27, 2024

Podlediad Eryri

Podlediad Eryri - 26 Mai 2024 - Pnawn - Ioan 16 Adn. 5 - 11 A Actau 19 Adn. 1 - 6 - Ifan Roberts

26 Mai 2024 - Pnawn - Ioan 16 Adn. 5 - 11 A Actau 19 Adn. 1 - 6 - Ifan Roberts by Ebeneser Caerdydd

Sunday May 26, 2024

Darganfod