-> Eich Ffefrynnau

Y Podlediadau Diweddaraf

Caru Darllen

Caru Darllen - Pennod 5: Llŷr Gwyn Lewis ac Eirian James

Yr awdur a'r bardd, Llŷr Gwyn Lewis, pherchennog y siop lyfrau, Palas Print, sy'n ymuno â Mari Siôn i drafod llyfrau.

Wednesday March 03, 2021

Menter Môn

Menter Môn - Beth yw dyfodol y Stryd Fawr?

Sgwrs rhwng Alaw Williams, Mirain Rhisiart a Cynan Glyn o ail cohort Llwyddo’n Lleol. Mae Cynan yn gobeithio agor siop goffi ar stryd fawr Caernarfon, ble mae Mirain yn rhedeg siop INDI ar-lein, ac mae Alaw am agor bar ‘Jinsan’ gan ddefnyddio hen drelar ceffyl. Tri a ffyrdd gwahanol o redeg ei busnesau, felly beth yw eu teimladau a meddyliau am ddyfodol ein strydoedd mawr?

Wednesday March 03, 2021

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Pleidlais ar reolau Parthau Perygl Nitradau

Elen Davies sy'n edrych ymlaen at y bleidlais yn y Senedd heddiw gyda Rhodri Jones.

Wednesday March 03, 2021

Taro

Taro'r Pyst - Taro'r Pyst- Podlediad 3 y Chwe Gwlad

Chi ddim moen colli'r bodlediad hwn wrth i ni drafod Cymru yn curo Lloegr, ymgais Prydain ac Iwerddon i gynnal Cwpan y Byd 2030, Bist ar y Pyst, Records Rhyfeddol a llawer mwy!

Tuesday March 02, 2021

Colli

Colli'r Plot - Colli'r Plot yn dod yn fuan

Colli'r Plot gyda Bethan Gwanas, Dafydd Llewelyn, Siân Northey a Manon Steffan Ros

Pedwar awdur sy'n bustachu efo plotiau yn gyson ac yn amal yn ei cholli hi.

Fe fydd yna lot o chwerthin, chydig o bethau dadleuol ac ambell i sgwrs ddwys.

Diolch i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma’n bosib a'n helpu ni i Colli'r Plot.

Ac yn olaf diolch i Bandicoot am ddefnyddio'r trac O Nefoedd! ar gyfer y podlediad, mwynhewch!


Tuesday March 02, 2021

Merched Y Wawr

Merched Y Wawr - Llaw ar y Llyw - 211

PODLEDIAD

Dyma i chi bodlediad cyntaf rhifyn 211 Y Wawr a ddaeth allan ddoe.

Llawr ar y Llyw gan Meirwen Lloyd.

Gwrandewch a mwynhewch!

Tuesday March 02, 2021

Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth - Effaith cynnydd mewn pris gwellt

Siwan Dafydd sy'n trafod effaith y cynnydd gydag Alun Edwards o Amaethwyr Corwen.

Tuesday March 02, 2021

Dysgu Cymraeg

Dysgu Cymraeg - Podlediad Amdani – Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg 2021

Gosia Rutecka sy’n holi’r awdur Manon Steffan Ros am ei gwaith.
I wybod fwy am Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg 2021 ewch i https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dathlu-darllen-cymraeg/

Monday March 01, 2021

Jomec Cymraeg

Jomec Cymraeg - Pod Jomec Cymraeg 10 Iestyn Wyn

Yn y rhifyn yma, Dafydd Orritt sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth sy’n holi Iestyn Wyn, rheolwr ymgyrchoedd, polisi ac ymchwil Stonewall Cymru.

Monday March 01, 2021

Mwy O Sgwrs Dan Y Lloer

Mwy O Sgwrs Dan Y Lloer - 4: Dewi 'Pws' Morris

Â’r lleuad yn olau uwchben Pen Llŷn, Elin Fflur fydd yn cael cwmni y cerddor, actor, cyflwynydd, diddanwr a’r tynnwr coes Dewi ‘Pws’ Morris. Wrth i’r haul fynd lawr fe fydd y ddau’n swatio am sgwrs o flaen tanllwyth o dân liw nos yn ei ardd yn Nefyn, Pen Llŷn i drafod rhai o atgofion ei yrfa a’i fywyd.Fe fydd yna ddigon o chwerthin wrth i ni ail-fyw dyddiau Edward H, ffilm fawr y Grand Slam a’r cyfan yn hapus dyrfa o atgofion! Byddwn hefyd yn codi gwydriad i hen gyfeillion ar hyd y daith, cyn mwynhau cân fach o amgylch tanllwyth o dân. Elin Fflur’s guest this week is musician, actor, presenter, entertainer and true Welshman Dewi ‘Pws’ Morris. As the sun sets, both settle for a chat in front of a blazing fire under the stars in Dewi’s garden in Nefyn, Llŷn Peninsula to discuss his life and career. Dewi will take us on a trip down memory lane as we reminisce the golden days of the Grand Slam film, Edward H Dafis and we’ll raise a toast to old friends past and present, before enjoying a song around the open fire.

Monday March 01, 2021

Darganfod