Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Beti a'i Phobol: Siri Wigdel

Beti George yn sgwrsio gyda'r ddawnswraig a'r coreograffydd Siri Wigdel. Beti George in conversation with dancer and choreographer Siri Wigdel.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 October 2019, 7:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Aled Llewelyn: Y Sioe Ffilm Penod 58: In The Shadow of the Moon / Judy / Joker

Podlediad am ffilmiau newydd allan yn y sinema.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 October 2019, 4:53 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Aled Llewelyn

Aled Llewelyn: The Film Show Episode 58: In The Shadow of the Moon / Judy / Joker

A weekly roundup of new movies just out on release.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 October 2019, 4:43 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Aled Llewelyn

Cwpan Rygbi'r Byd: Y gwych a'r gwachul!

Gareth a Catrin sy’n edrych mlaen i'r chwarteri ac yn darogan yr enillwyr!

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 October 2019, 4:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare - Pennod 3

Y canwr opera, cyflwynydd a dysgwr Cymraeg sy’n edrych yn ôl ar ei fywyd yn ei bodlediad hunangofiannol. Geirfa ddefnyddiol ar gyfer Podlediad O Gaerfyrddin i Go Compare, Wynne Evans, Pennod 3 Yn sydyn - Suddenly Hyder - Confidence Yn dost - Ill Asgwrn cefn - Backbone Niwmonia - Pneumonia Gofalu amdani ei hunain - To look after herself Penderfynol - Determined Cadair olwyn - Wheelchair Er cof am - In memory of Falch - Proud Hysbysebion - Adverts Annisgwyl - Unexpected Creision - Crisps Proses - Process Ymddangos - To appear Digwyddiad - Event Troi,troiais - To turn, I turned Casáu - To hate Trafferth - Trouble Drysau - Doors

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 October 2019, 10:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Cig oen Cymru yn Japan

Rhybudd am y clefyd Fluke

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 October 2019, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Ligo: Andy Morrison - Stud Muffin

Rhodri, Telor ac Ifan sydd wedi mynd draw i dŷ Rhys i drafod gêmau rhyngwladol, gêmau’r Cymru Leagues, ac esgidiau Cei Connah yn y Tunnock’s Caramel Teacake Irn-Bru Wafer Challenge Cup of Scotland.

Gwrandewch, tanysgrifiwch, rhannwch gyda'ch ffrindiau, a gadewch ni wybod be chi'n feddwl trwy gysylltu ar Twitter @podligo

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 October 2019, 11:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: podligo

Y Dihangiad: Clasuron Diwedd Tymor 2019

Ma Dewi a Rheinallt yn gynta'n trafod clasuron yr Eidal a Paris Tours ac yna yn bwrw golwg dros cwrs Tour de France 2020

Find out more at https://y-dihangiad.pinecast.co

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 October 2019, 6:47 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Y Dihangiad

Cwpan Rygbi'r Byd: Cwis Cwpan y Byd Charlo!

Charlo’n troi’n gwisfeistr a chyfle i glywed gan Ken y Siryf cyn wynebu Ffrainc.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 October 2019, 4:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare - Pennod 2

Y canwr opera, cyflwynydd a dysgwr Cymraeg sy’n edrych yn ôl ar ei fywyd yn ei bodlediad hunangofiannol. Geirfa ddefnyddiol ar gyfer Podlediad O Gaerfyrddin i Go Compare, Wynne Evans, Pennod 2 Uwchradd - Secondary Chweched dosbarth - Sixth form Dylanwadol - Influential Clustiau - Ears Clasurol - Classical Penderfynu, penderfynais - To decide, I decided Coleg cerdd - College of music Cynigion - Offers Gradd(au) - Grade(s) Arholiad(au) - Exam(s) Dewis - Choice Dros y byd i gyd - All over the world Priodas - wedding Almaeneg - German (language) Ieithoedd - Languages TGAU - GCSE Defnyddiol - Useful Diolchgar - Grateful Brenhinol - Royal Sylweddolais - I realised Pennaeth - Principal,head Lliwio - To colour, to add variation Wrth berfformio - While performing Eidaleg - Italian (language) Gwerthu rhaglenni - To sell programmes Sleifio - To sneak Cantorion - Singers Rhannu - To Share Gwely sengl - Single bed Uchel - High Isel - Low Opera Cenedlaethol Cymru - Welsh National Opera Tai opera - Opera Houses Ffliwt Hud - Magic flute Gyrfa - Career

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 October 2019, 10:30 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru