Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Bwletin Amaeth: Diwrnod Arddangos ac Arloesi CARAS Cymru

Diwrnod Arddangos ac Arloesi CARAS Cymru

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 20 March 2019, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM: Pennod 032 - Heledd Watkins

Yn cadw cwmni i fi ar y bennod hon ma prif-leisydd a gitarydd y band HMS Morris, cyflwynydd radio a theledu a charwr sushi, Heledd Watkins. Pynciau llosg: cacs, cathod, pesci-tarians, hipsters, Alan Partridge, deiet Ozzie’r ci, arias Eidaleg, Wcw’r Gwcw, Martha Wainwright, Goth-EMO-mainstream, llaeth, geneteg, dawnsio llinell, rasys cyfnewid, gitars, cawl a chân, Celsain, drum solos, Miles Davies, hambon cred, breuddwyd gwlyb y Theatr Gen, actio mewn tai bach, Pete a Nicky, Glyn Unwise, cyfryngau cymdeithasol, Emmy the Great, Chloe Howl, opera, rhyddid creadigol, Preston (y dyn, nid y dref), Race Horses, Jaws, Gorky’s, Mwsog, bois Blaenau, Cerys Mathews v Heledd v Kate Bush v Sam, morbid stupidity Llwyd, Glasto, Y Dyn Gwyrdd a gwely Freddie Mercury. Diolch am wrando!

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 19 March 2019, 1:13 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Llwyd Owen

Bwletin Amaeth: A all ‘ap’ newydd droi data yn elw i ffermwyr?

A all ‘ap’ newydd droi data yn elw i ffermwyr?

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 19 March 2019, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Podlediad Caersalem: "Neges i'w rannu ar frys . . . ond nid yn fyrbwyll" Cyfres Iesu – Efengyl Luc - Rhan 28 (Luc 10:1-12) gyda Rhys Llwyd

"Neges i'w rannu ar frys . . . ond nid yn fyrbwyll" Cyfres Iesu – Efengyl Luc - Rhan 28 (Luc 10:1-12) gyda Rhys Llwyd

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 18 March 2019, 6:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediad Dysgu Cymraeg Mawrth 9fed-15fed 2019

Eryrod Eryri, Aled Hall a Lea Marian Jones, Wal Berlin, gwersi bale a dysgu Gaeleg.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 18 March 2019, 11:12 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Ymgyrch marchnadoedd da byw

Ymgyrch marchnadoedd da byw. Ffair fwyd yn dod i Gymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 18 March 2019, 8:46 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Beti a'i Phobol: Siân Tesni

Uwch-ymgynghorydd addysg i CBM yw Siân Tesni, sef elusen sy'n gweithio i drawsnewid bywydau pobl ag anableddau yn rhai o wledydd tlota'r byd. Mae gan bawb hawl i addysg, yn ôl Siân, a sicrhau chwarae teg i blant ag anableddau yw prif bwyslais ei gwaith. Yn ferch i bobydd, cafodd ei magu ym Mhencae ger Llanarth. Dechreuodd ymddiddori mewn byddardod pan oedd yn yr ysgol, a datblygodd y diddordeb wrth iddi hyfforddi fel athrawes. Yn 1989, enillodd ysgoloriaeth i ymchwilio i hawliau plant byddar yn Singapore, Papua Guinea Newydd ac Indonesia. Wedi gorffen yr ymchwil, dechreuodd weithio i CBM ym Mhapua Guinea Newydd, gan aros yno am saith mlynedd. Mae'n parhau i deithio'n helaeth gyda'i gwaith, ond yn mwynhau ochr ysgafn bywyd hefyd, yn enwedig mynd i gigs gyda'i mab.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 March 2019, 12:45 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Podlediad Co' Bach: Dan Bawen yr Arth (1981)

Gwyn Llewelyn ac eraill yn cofio ugain mlynedd ers adeiladu Mur Berlin.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 March 2019, 6:21 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Ar y Marc: Cymru C

Aeron Edwards a Jake Phillips o garfan Cymru C sy'n edrych ymlaen at gêm yn erbyn Lloegr. Mae Dylan Jones a'r criw hefyd yn cymryd golwg ymlaen llaw ar gêm prif dîm Cymru'n erbyn Trinidad a Tobago ar y Cae Ras yn Wrecsam.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 March 2019, 9:33 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Galwad Cynnar: Miliwn o Goed i Ysgolion a Chymunedau

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth, gan gynnwys Rory Francis yn sôn am Goed Cadw'n rhoi miliwn o goed i ysgolion a chymunedau yng Nghymru. Duncan Brown, Ian Keith Jones ac Angharad Harris ydi'r panelwyr, a mae Math Williams yn mynd â ni am dro i Blas Newydd ar Ynys Môn.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 March 2019, 8:49 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru