Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Ar y Marc: Cynnwrf y Bencampwriaeth

Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 11 July 2020, 9:08 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Galwad Cynnar: Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 11 July 2020, 8:40 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediad Pigion i Ddysgwyr 10fed o Orffennnaf

Al Lewis a Lerpwl Eleni enillodd clwb pêl-droed Lerpwl Uwchgynghrair Lloegr am y tro cynta erioed. Mae’r canwr Al Lewis yn ffan mawr o’r clwb a gofynnodd Dylan Jones iddo fe ar Ar y Marc sut oedd e’n teimlo ar ôl clywed y newyddion am lwyddiant Lerpwl… Dy deimladau Your feelings Uwchgynghrair Permier League Rhyddhad Relief Boddhad Satisfaction Gwaith ymchwil Research Cynghrair y Pencampwyr Champions League Moronen A carrot Addasu To modify Y Cigydd Rob Rattray Nos Fawrth buodd Geraint Lloyd yn sgwrsio gyda Rob Rattray o Lanfihangel y Creuddyn ger Aberystwyth, sydd yn dathlu pedwardeg mlynedd eleni o weithio fel cigydd, a dyma fe’n cofio’r dyddiau cynnar gyda Geraint. Chi’n go lew? Are you OK? Bwtsera Butchering Mam-gu a tad-cu Grandmother and grandfather ‘Benu To finish Palles i I refused to Dyn cyn ei amser A man before his time Ar yr asgwrn On the bone Coleg Amaethyddol Agricultural College Yn fy ngwaed i In my blood Y rhyfel The war Peredur ap Gwynedd a'r band Pendulum Band o Awstralia yn wreiddiol ydy Pendulum ond erbyn hyn maen nhw’n enwog ar draws y byd ac un o’u haelodau ydy Peredur ap Gwynedd. Dyma i chi flas ar sgwrs fach gafodd Peredur gyda Daniel Glyn pan oedden nhw’n sôn am yrfa Peredur yn y byd cerddorol… Oriau mân y bore Early hours of the morning Ymwybodol Aware Man a man Might as well Ysbrydoliaeth Inspiration Mentro To venture Bois y Rhondda Pythefnos yn ôl roedd yna raglen o’r enw Bois y Rhondda ar S4C ac roedd yr ymateb i’r rhaglen yn ffafriol iawn gyda llawer iawn o bobl yn dweud eu bod wedi ei mwynhau’n fawr. Dyma i chi glip o Rhian Morgan Ellis a Cole, un o’r Bois ar y rhaglen, yn cael sgwrs gyda Rhydian a Shelley ar y Sioe Sadwrn. Cais Request Amlinellu Outlining Hynt a helynt The fortunes Awyddus Eager Mewn gwirionedd In reality Canfyddiad Perception Addewid Promise So ti Dwyt ti ddim Profiad Experience Gwefannau cymdeithasol Social media Adolygiad Bois y Rhondda Un o’r rhai oedd wedi mwynhau rhaglen Bois y Rhondda oedd Hywel Llion a dyma fe’n sôn wrth Dafydd a Caryl ar y Sioe Frecwast pa mor braf ydy cael portread realistig o Gwm Rhondda a’i drigolion… Cynhyrchiad ‘Drych’ arall Another ‘Drych’ production Cymeriadau Characters Antur Adventure Seren fach A little star Ystrydebau Strerotypes Milltir sgwar Square mile Ymwybodol Aware Pyllau glo Coal pits Olion Remains Y gymuned The community Gobaith ‘Gobaith’ oedd y gair ddewisodd Ifor ap Glyn yr wythnos yma, gair pwysig iawn i lawer ohonon ni yn y cyfnod yma. Dyma Ifor yn sôn am y gwahanol ffyrdd dyn ni’n defnyddio’r gair ‘gobaith’ yn y Gymraeg. Galluogi To enable Diolchgar Thankful Deillio Derives Cawell Cage Nwyon peryglus Dangerous gases Ysgyfaint Lung Diffygio Failing Does na’m rhyfedd It’s not surprising Mudiad ieuenctid Youth movement Cyfleu To convey

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 10 July 2020, 5:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Byd Rygbi Cat a Charlo: Gareth a'r genhedlaeth nesaf

Hyfforddwr tim d20 Cymru Gareth Williams sy'n trafod effaith y pandemig ar ser y dyfodol

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 10 July 2020, 5:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Swig Sydyn gan Bragdy'r Beirdd: Swig Sydyn 3

Yn nhrydedd bennod Swig Sydyn mae gennym gerddi a chaneuon gan Sion Aled, Gwyneth Glyn, Morgan Owen, Anni Llŷn ac Iestyn Tyne.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 10 July 2020, 4:32 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Bragdy'r Beirdd

Bwletin Amaeth: Trafodaethau diweddaraf Brexit

Elen Davies sy'n holi Wyn Evans o'r NFU am drafodaethau diweddaraf Brexit. Mwy hefyd am brotest Save British Farming yn Llundain.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 10 July 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Rownd y Ford: Rownd y Ford 8 - Dwi'n hoffi Ondiau Mawr (Rhan 2)

Teledu’r lockdown, trafodaeth am Salm 130 a môr leidr nath cyfieithu’r Salmau. 

Rhyddid, Ffafr a Ffyddlondeb. 

Cyfranwyr: Megan Griffiths, Gwilym Tudur, Catrin a Corey Hampton a Derek Rees

Cynhyrchydd : Sam Clement

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 9 July 2020, 8:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur:

Yma Mae Dreigiau - Here Be Dragons: Morwyn y Tylwyth Teg

Chwedl gyntaf o ddwy eithaf tebyg wythnos yma. O dro i dro mae'r Tylwyth Teg a'u tebyg yn dewis gweision sy'n feidrol fel chi a fi. Pam eu bod dim yn dallt pwy yw eu meitrau newydd, oherwydd swyn o'r enw cyfaredd...

Mae'r podlediad yma yn rhad ac am ddim ond os hoffech chi gadael adolygiad (review) 5 seren ar iTunes neu lle bynnag rydych yn cael eich podlediadau Ac os hoffwch brynu goffi i mi am fy waith caled mae croeso i chi wneud hynny yma www.ko-fi.com/llusern

Cerddoriaeth ddi-hawlfraint yng Nghymru diolch i Slic, rhan o Sain. Safle we www.slictrac.com

Llun gan Greg Montani o Pixabay

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/herebedragons/message

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 9 July 2020, 8:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Professor Llusern

Bwletin Amaeth: Elusen Tir Dewi yn ehangu ei gwasanaeth

Elen Davies sy'n clywed sut y mae elusen Tir Dewi yn ehangu ei gwasanaeth i Bowys a Gogledd Cymru, gan Elen Skyrme o'r elusen. Hefyd, mwy am y trafodaethau safonau bwyd.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 9 July 2020, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Podlediad Caersalem: Ffydd gyda Rhys Llwyd a Denis Young

Ffydd gyda Rhys Llwyd a Denis Young

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 8 July 2020, 10:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: