Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediad Dysgu Cymraeg Gorffennaf 7fed - 12fed

Sam Brown, Mererid Boswell, Eirian Jones, Pierino Algieri, Eleri Morgan a Esyllt Sears.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 16 July 2019, 12:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Y Dihangiad: Tour de France 2019: Cymal 10

Y croeswyntoedd yn rhugo'r ras i ddarnau

Find out more at https://y-dihangiad.pinecast.co

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 July 2019, 6:22 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Y Dihangiad

Bwletin Amaeth: Dechrau prosiect "Iaith y Pridd"

Dechrau prosiect "Iaith y Pridd" sy'n clymu amaethyddiaeth ac iaith

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 July 2019, 8:24 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Wythnos Diogelwch Fferm 2019 a galw am gynigion ar gyfer Gwobrau Lantra Cymru

Wythnos Diogelwch Fferm 2019 a galw am gynigion ar gyfer Gwobrau Lantra Cymru

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 15 July 2019, 12:00 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

PODiwm: 10: PODiwm 10: Sioned Dafydd

Cyflwynydd Swans TV Sioned Dafydd yw ein gwestai ar PODiwm 10. Mae hi yn sôn am ei gyrfa o flaen y sgrin a thu ôl i'r sgrin gan drafod ei angerdd am dîm Pêl-Droed Abertawe ymysg llawer iawn o bethau eraill. 

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 14 July 2019, 10:46 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: PODiwm

Y Dihangiad: Tour de France 2019: Cymal 9

Diwrnod i'r dihangiad oedd hi heddiw a Daryl Impey ddaith i'r brig

Find out more at https://y-dihangiad.pinecast.co

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 14 July 2019, 6:28 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Y Dihangiad

Beti a'i Phobol: Gwen Parrott

Cafodd Gwen Parrott ei magu yn Sir Benfro, cyn treulio deugain mlynedd yn byw ym Mryste. Wrth sgwrsio gyda Beti George, mae'n sôn am fagwraeth syml ym mhentref Bwlchygroes, a sut y dechreuodd hi sgwennu ar ôl cael gradd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n briod gyda meddyg teulu sy'n hannu o Tsieina.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 14 July 2019, 12:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Y Dihangiad: Tour de France 2019: Cymal 8

Geraint yn cwympo ond yn codi ac yn goroesi cymal 8 trafferthus

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 13 July 2019, 5:02 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Y Dihangiad

Ar y Marc: Cei Connah a'r Seintiau Newydd yn Ewrop

Dylan Jones a'r criw yn trafod gemau Cei Connah v Kilmarnock a'r Seintiau Newydd v Feronikeli. Wedi'r newyddion am farwolaeth Gwilym Owen, mae'r Parchedig Huw John Hughes yn ei gofio fel dyfarnwr. Sylw hefyd i daith Wrecsam i Bortiwgal, a hanes y cynlluniau diweddaraf ar gyfer cae Clwb Pêl-droed Llanrhaeadr-ym-Mochnant.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 13 July 2019, 9:23 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Galwad Cynnar: Planhigion mewn jin Cymreig o Geredigion

Trafodaeth ar bynciau'n cynnwys pa blanhigion sydd mewn jin Cymreig o Geredigion, a brân yn deffro dyn ym Mhwllglas. Gerallt Pennant sy'n cyflwyno, a'r panelwyr yw Elinor Gwynn, Ian Keith a Daniel Jenkins-Jones.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 13 July 2019, 8:17 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru