Podlediadau Diweddaraf

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Dyma'r 10 Podlediad diweddaraf yn Gymraeg.

Mae Y Pod yn brosiect i hyrwyddo Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ydych chi'n creu Podlediad Cymraeg, cysylltwch i gael sgwrs.

Bwletin Amaeth: Cwmni llaeth De Arfon yn cael ei blwyddyn masnachu orau erioed.

Achos arall o ddefaid yn cael eu dwyn a’u bwtchera - y tro hwn yng Nghymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 August 2019, 8:50 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Aled Llewelyn: Y Sioe Ffilm Penod 52: The Lion King / Gloria Bell / Animals

Podlediad am ffilmiau newydd allan yn y sinema.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 August 2019, 12:47 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Aled Llewelyn

Aled Llewelyn: The Film Show Episode 52: The Lion King / Gloria Bell / Animals

A weekly roundup of new movies just out on release.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 August 2019, 12:36 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Aled Llewelyn

Ligo: Baw ci a‘r cwis calcio

Rhodri, Telor, Rhys ac Ifan sy'n trafod gêmau cynta'r Cymru Leagues, penwythnos gwael i ddeiliad  y cynghreiriau mawr yn Ewrop, ac yn trafod crysau pêl-droed Telor. 

Hefyd, mae'r Serie A ar fin dechrau, a ma' Ligo yn bwrw golwg ar yr enwau mawr o’r Eidal, tra bod Rhys yn cynnal “cwis"!

Trafodwyd ar y pod:

Cysylltwch gyda ni ar Twitter @podligo

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 21 August 2019, 12:01 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: podligo

Pigion: Highlights for Welsh Learners: Podlediad Dygsu Cymraeg Awst 10fed - 16eg

Cledwyn Ashford, Alis Huws, Sara Roberts, Roy Bohana, Eirlys Wyn Jones a Ben Lawson.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 20 August 2019, 12:00 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Bwletin Amaeth: Cau mart Aberteifi.

Gofid am brinder gweithwyr tymhorol yn sgil Brexit.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 20 August 2019, 6:45 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Clera: Clera Yn Fyw o'r Eisteddfod

Pennod fyw o'r Babell Lên gyda'n gwesteion arbennig, Lleucu Siencyn(Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru), Ein Posfeistr Gruffudd Antur a'r Prifardd-Plant Gruff Sol. Diolch i Sion Tomos Owen am y llun o Aneurig ar y clawr.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 19 August 2019, 11:01 pm

Tudalen Y Podlediad

Awdur: Clera

Bwletin Amaeth: O’r Mynydd i’r Môr - “gwrando’n fwy gofalus”

O’r Mynydd i’r Môr yn sylweddoli bod arnynt angen “gwrando’n fwy gofalus” ar bryderon pobl leol.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 19 August 2019, 8:49 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Ar y Marc: Tymor Newydd Uwch Gynghrair Cymru JD

Owain Tudur Jones a'r criw yn trafod tymor newydd Uwch Gynghrair Cymru JD, yn ogystal â'r farn am dechnoleg VAR wedi i'r system gael ei defnyddio am y tro cyntaf yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 August 2019, 9:28 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru

Galwad Cynnar: 17/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad Cyhoeddi: 17 August 2019, 9:03 am

Tudalen Y Podlediad

Awdur: BBC Radio Cymru