-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Stori Tic Toc

Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

RSS

Chwarae Stori Tic Toc

Y Goeden Unig

Mae Rhian yn ysu i wybod pa fath o goeden ydy hi, ac yn gofyn i’w ffrindiau yn y parc am help. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Sion Tomos Owen.

Sun, 26 Sep 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Megan a’i Thegan

Dewch i wrando ar stori am ferch fach o’r enw Megan a sut gollodd ei hoff degan. A story for young listeners.

Sun, 19 Sep 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Parti Pen-blwydd Y Wrach Fach Flêr

Dewch i wrando ar stori am Martha’r Wrach a’i holl ffrindiau newydd, mawr a bach. A story for young listeners.

Sun, 12 Sep 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Methu Breuddwydio

Dewch i wrando ar stori am fachgen bach o’r enw Bobi Wyn a’r freuddwyd flasus a gafodd un noson. A story for young listeners.

Sun, 15 Aug 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Iwan yr Octopws

Hoff beth Iwan yr Octopws yn y byd i gyd ydy ei sanau lliwgar, ond pam mae pawb yn chwerthin am ei ben?

Sun, 08 Aug 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Sioned yn y Sied

Mae Sioned yn darganfod rhywbeth dieithr yn y sied ar waelod yr ardd, ond tybed beth yw e?

Sun, 01 Aug 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Dafydd yn mynd am dro

Mae Dafydd wrth ei fodd gyda’i gymdogion i gyd, ac am drefnu syrpreis bendigedig iddyn nhw.

Sun, 04 Jul 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Y Gacen Foron

Mae Nain Ninja yn byw yng nghartref henoed Heulfre ac yn cadw llygad barcud ar bopeth sy’n digwydd yno.

Sun, 27 Jun 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Lleu y Lleidr Llwglyd

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Dewch i wrando ar stori am nain anhygoel Sam a’r lleidr a ddaeth i ddwyn ei siocled hi. A story for young listeners.

Sun, 13 Jun 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Dangos a Dweud

Dewch i wrando ar stori am Oli a’r trysor arbennig y daeth o hyd iddo ar gyfer diwrnod Dangos a Dweud yn yr ysgol.

Sun, 23 May 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy