Y Pod cyf. - Podlediadau a chynnwys digidol

Creu Podlediadau a Chynnwys Digidol

Crëwyd Y Pod Cyf. gan yr ymgynghorydd digidol Aled Jones. Yr ydym yn gallu cyd-weithio i recordio, cynhyrchu a hyrwyddo eich podlediadau.

Y Pod - Podlediadau Cymraeg

Hyfforddiant Podlediadau a Gwasanaethau

Eisiau creu podlediad proffesiynol? Ydych chi angen arweiniad a hyfforddiant gan gynhyrchydd podlediadau profiadol a phroffesiynol?

Sgíl Alexa - Welsh language Podcasts

Sgìl Alexa arloesol yn gam cyffrous i’r Gymraeg

Mae S4C ac Y Pod yn falch felly, o lansio sgíl newydd o’r enw Welsh Language Podcasts sy’n caniatáu i ddefnyddwyr Alexa chwilio am bodlediadau trwy siarad Cymraeg.

Mae Podlediad yn gallu ehangu eich brand ar-lein.

O greu y syniad, i'r broses o recordio, bydd Y Pod yn eich cefnogi chi cam wrth gam.

Cysylltwch i gael sgwrs

Creu Podlediadau a Chynnwys Digidol

Y Pod cyf. - Podlediadau a chynnwys digidol

Crëwyd Y Pod Cyf. gan yr ymgynghorydd digidol Aled Jones. Yr ydym yn gallu cyd-weithio i recordio, cynhyrchu a hyrwyddo eich podlediadau.

Read more

Gwasanaeth Podlediadau Cymraeg

Y Pod - Gwasanaeth Podlediadau Cymraeg

Mae Y Pod yn wasanaeth Podlediadau Cymraeg sydd yn hyrwyddo a chefnogi Podlediadau Cymraeg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Read more