-> Eich Ffefrynnau

Colli'r Plot

Colli

Colli'r Plot gyda Bethan Gwanas, Dafydd Llewelyn, Siân Northey a Manon Steffan Ros.

Pedwar awdur sy'n bustachu efo plotiau yn gyson ac yn aml yn ei cholli hi.

Fe fydd yna lot o chwerthin, chydig o bethau dadleuol ac ambell i sgwrs ddwys.

Gwefan: Colli'r Plot

RSS

Chwarae Colli

Canmoliaeth, llyfrau clawr caled ac awgrymiadau gan “selebs”

Canmoliaeth gan Dafydd, y broblem o ddarllen llyfrau clawr caled yn y gwely, awgrymiadau llyfrau gan “selebs”, a’r diffiniad Cymraeg o “puff piece”.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

Y Stori Orau - Lleucu Roberts
Chwant - Amrywiol
The Library Suicides - Fflur Dafydd
Lessons in Chemistry - Bonnie Garmus
Real Tigers (Cyfres Slough House) - Mick Herron
Braw Agos - Sonia Edwards
Y Ferch o Aur - Gareth Evans
Breuddwyd Roc a Rôl? - Cleif Harpwood
Hagitude – Sharon Blackie
The Forest of Wool and Steel – Natsu Miyashita
Paid a bod ofn – Non Parry
Coraline – Neil Gaiman
The Scorch Trials – James Dasher
Cat Lady – Dawn O'Porter
The Artists and Writers Year Book 2022
Y Daith Ydi Adra - John Sam Jones
Cree - The Rhys Davies Short Story Award Anthology - gol. Elaine Canning
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse - Charlie Mackesy
And Away - Bob Mortimer
The Lost girls - Kate Hamer
The Promise - Damon Galgut
I am not your perfect Mexican daughter - Erika L Sanchez
Twll Bach Yn Y Niwl - Llio MaddocksThu, 16 Mar 2023 06:10:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Sgwrs Ddifyr Ddeallus Mewn Tafarn

Sgwrs Ddifyr Ddeallus Mewn Tafarn... ar ôl pymtheg peint.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

The Maze Runner - James Dasher
Llyfr Bach y Tŷ Bach - gol Bethan Gwanas
Minffordd: Rhwng Dau Draeth – gol Aled Ellis a Nan Griffiths
Shuggie Bain – Douglas Stuart
A Thousand Ships - Natalie Haynes
The Boat - Clara Salaman
Bwrw Dail - Elen Wyn
Darogan - Siân Llywelyn
Llyfr y Flwyddyn - Mari Emlyn
Rebel Skies - Ann Sei Lin
And Away … - Bob Mortimer
A Terrible Kindness - Jo Browning Wroe
Witches, James I and the English Witch-Hunts - Tracy Borman
Calum's Road - Roger Hutchinson
Girl, Woman, Other - Bernardine Evaristo
Y Llong - Irma Chilton
Gwirionedd - Elinor Wyn Reynolds
My Life as an Alphabet - Barry Jonsberg
The Illness Lesson - Clare Beams
Chwant - Amrywiol
The Midnight Library - Matt Haig
Normal People - Sally Rooney
Dark Pines - Will Dean

Wed, 08 Feb 2023 05:45:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Faint O Lyfrau Da Ni'n Darllen Mewn Blwyddyn?

Blwyddyn newydd dda a chroeso i bennod gyntaf 2023.

Trafod faint o lyfrau da ni'n darllen mewn blwyddyn, pwysigrwydd ac apêl cloriau llyfrau ac wrth gwrs be da ni wedi bod yn darllen dros y mis diwethaf.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

The Satsuma Complex - Bob Mortimer
Yn Fyw Yn Y Cof - John Roberts
How To Kill Your Family - Bella Macckie
Snogs, Secs, Sens, Sgen i'm syniad - Gwenllian Ellis
Cwlwm - Ffion Enlli
Gwlad yr Asyn - Wyn Mason & Efa Blosse Mason
Anwyddoldeb - Elinor Wyn Reynolds
Rhwng Cwsg ac Effro - Irma Chilton
Dark Pines - Will Dean
Llyfr y Flwyddyn - Mari Emlyn.
O Glust i Glust – Llwyd Owen
Wintering – Katherine May
The Suitcase Kid – Jaqueline Wilson
Darogan –Sian Llywelyn
Unnatural Causes - Dr Richard Sheperd
Ail Drannoeth - John Gwilym Jones
Jude the Obscure - Thomas Hardy
Girl, Woman, Other - Bernardine Evaristo
Rhyngom - Sioned Erin Hughes
Bwrw Dail - Elen Wyn

Fri, 13 Jan 2023 06:10:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Sgen I'm Syniad... am 'dolig

Trafod llyfrau da ni wedi bod yn darllen a beth sydd ar ein rhestr ar gyfer Siôn Corn.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

Rhedeg i Parys - Llwyd Owen
O Glust i Glust - Llwyd Owen
House Arrest - Alan Bennett
Sgen i'm syniad - Gwenllian Ellis
Sblash! - Branwen Davies.
Without warning and only sometimes- Kit de Waal
Six Foot Six - Kit de Waal
Llyfr Bach y Tŷ Bach - gol. Bethan Gwanas
Rhwng Cwsg ac Effro - Irma Chilton
Llyfrau Point Horror - R.L. Stine
Jude the Obscure - Thomas Hardy
Mori - Ffion Dafis
Twll Bach Yn Y Niwl - Llio Maddocks
Better Off Dead - Lee Child
Gwlad Yr Asyn - Wyn Mason / Efa Blosse Mason
Atgofion drwy Ganeuon: Gweld Sêr - Siân James
The Satsuma Complex - Bob Mortimer

Thu, 15 Dec 2022 06:05:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Colli'r Plot ym Mhatagonia

Croeso i bennod mis Tachwedd.

Mae Bethan ar wyliau ym Mhatagonia ac yn cael gwell wifi na rhai o'r criw yng Nghymru.

Esyllt Nest Roberts sydd yn ymuno efo Dafydd, Bethan, Manon a Siân i roi flas ar fywyd awdur Cymraeg ym Mhatagonia.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

Sgen i'm syniad: Snogs, Secs a Sens - Gwenllian Ellis
The Lives of Brian - Brian Johnson
Wonder - R J Palacio
Rhyfeddod - Eiry Miles
Dry - Augusten Burroughs
Rhyngom - Sioned Erin Hughes
Anthropology - Dan Rhodes
How to be an ex-footballer - Peter Crouch

Tue, 08 Nov 2022 06:10:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Llyfrau, llyfrau, a mwy o lyfrau

Dan ni wedi bod yn darllen dipyn dros y mis diwethaf ac yn awyddus i rannu rhai o'r llyfrau gyda chi cyn i Bethan fynd ar antur i Batagonia ac anghofio'r llyfrau mae eisiau trafod.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

Capten - Meinir Pierce Jones
Rhyngom - Sioned Erin Hughes
Sgen i'm syniad - Snogs, Secs a Sens - Gwenllian Ellis
The Last Party - Clare Mackintosh
Remarkable Creatures - Tracy Chevalier
The Girl With The Louding Voice - Abi Daré

Y Pump:
Tim - Elgan Rhys gyda Tomos Jones
Tami - Mared Roberts gyda Ceri-Anne Gatehouse
Aniq - Marged Elen Wiliam gyda Mahum Umer
Robyn - Iestyn Tyne gyda Leo Drayton
Cat - Megan Angharad Hunter gyda Maisie Awen

The Death Ray: The Secret Life of Harry Grindell Matthews - Jonathan Foster
Boris Johnson, The Rise and Fall of a Troublemaker at Number 10 - Andrew Gimson
Chwedlau cymru a'i Straeon Hud a Lledrith - Claire Fayers (addasiad Siân Lewis)
Hergest - Geraint Evans
Wranglestone - Darren Charlton
Activist - Louisa Reid
Cyfrinach - Betsan Morgan
Tydi Bywyd Yn boen - Gwenno Hywyn

Fri, 14 Oct 2022 05:00:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Y Bocs Llyfrau

Y bocs llyfrau ar ddiwedd y dreif, mae Bethan yn trefnu recce i Batagonia ac mae Aled yn datgelu trefn unigryw o ddarllen llyfrau!

Lot o chwerthin, chydig o bethau dadleuol ac ambell i sgwrs ddwys.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

Curiad Gwag - Rebecca Roberts
Y Defodau - Rebecca Roberts
The Surface Breaks - Louise O'Neill
Utterly Dark - Phillip Reeve
Llawlyfr Y Wladfa - Delyth MacDonald
Y Wladfa Yn Dy Boced - Cathrin Williams
Crwydro Meirionnydd - T I Ellis
Capten - Meinir Pierce Jones
Chocky - John Wyndham
Mori - Ffion Dafis
Pridd - Llŷr Titus
The Last Party - Calire Mackintosh
Shadow Sands - Robert Bryndza
Mr Jones The Man Who Knew Too much - Martin Shipton
Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru - W Gwyn Lewis


Diolch i Siôn Tomos Owen am y llun anhygoel o'r pump ohonnom.

Thu, 08 Sep 2022 05:20:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Eisteddfod, Gwobrau a beirniaid

Trafod gwobrau, beirniadaethau a phrofiadau Eisteddfod Tregaron 2022.

Diolch i Siôn Tomos Owen am y llun anhygoel o'r pump ohonnom.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

Pridd - Llŷr Titus
Frankenstein - Mary Shelley
Dracula - Bram Stoker
Capten - Meinir Pierce Jones
Modryb Lanaf Lerpwl - Meinir Pierce Jones
Five Minutes of Amazing, My Journey Through Dementia - Chris Graham
Hedyn / Seed - Caryl Lewis
Am I Normal Yet - Holly Bourne
Stryd Y Gwystion - Jason Morgan
Y Pump - Elgan Rhys, Tomos Jones, Mared Roberts, Ceri-Anne Gatehouse, Iestyn Tyne, Leo Drayton, Marged Elen Wiliam, Mahum Umer, Megan Angharad Hunter, Maisie Awen
Manawydan Jones: Y Pair Dadeni - Alun Davies
Asiant A: Her LL - Anni Llŷn
Nico - Leusa Fflur Llewelyn

Tue, 09 Aug 2022 05:15:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Yn Fyw o Sesiwn Fawr: Cofio Marion Eames a mwy

Rhifyn arbennig o bodlediad Colli'r Plot yn fyw o Dŷ Siamas yn Sesiwn Fawr Dolgellau.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

The Ocean at the end of the lane - Neil Gaiman
A Voice Coming from then - Jeremy Dixon
Caniadau'r Ffermwyr Gwyllt - Sam Robinson
Don't Ask About My Genitals - Owen J Hurcum
The Stories of my life, James Patterson - James Patterson
Lloerig - Geraint Lewis
The Wonderful Story of Henry Sugar - Roald Dahl
Un noson - Llio Elain Maddocks
Diffodd y golau, -Manon Steffan Ros
Samsara - Sonia Edwards
Manawydan Jones Y Pair Dadeni - Alun Davies
Hedyn - Caryl Lewis
Dathlu - Rhian Cadwaladr
Welsh (Plural): Essays on the Future of Wales - Darren Chetty, Grug Muse, Hanan Issa, Iestyn Tyne
Bedydd Tân - Dyfed Edwards
Asiant A - Anni Llyn
Y Stafell Ddirgel - Marion Eames
I Hela Cnau - Marion Eames
Y Ferch Dawel - Marion Eames

Tue, 19 Jul 2022 04:45:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Colli

Cymryd Meddiant O Ddiwylliant / Cultural Appropriation

Mae'r 5 ohonom ni yn gyffrous am y llyfrau dan ni wedi darllen ac mae Manon wedi ail-ddarganfod ei mojo darllen.

Sgwrs ddifyr wrth i ni drio cael term Cymraeg am Cultural Appropriation yn y Gymraeg.

Dyma restr ddarllen o'r cyfrolau a drafodwyd yn y bennod:

5ed Gainc y Mabinogi - Peredur Glyn
Swansong - Jill Lewis
Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands - Tony Bianchi
Ras Olaf Harri Selwyn - Tony Bianchi
Twll Bach Yn Y Niwl - Llio Maddocks
Four Thousand Weeks - Oliver Burkeman
Ysbrydion - Elwyn Edwards
5, Stryd Y Bont - Irma Chiton
Run Rose Run - Dolly Parton a James Patterson
The Island - Ragnar Jonasson
Prawf Mot - Bethan Gwanas
Cries Unheard: The Story of Mary Bell - Gitta Sereny

Fri, 27 May 2022 04:45:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy