-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Ymateb i'r cytundeb masnach rydd gyda Seland Newydd

Elen Davies sy'n clywed gofidiau Aled Jones, Is-Gadeirydd NFU Cymru am y cytundeb.

Fri, 22 Oct 2021 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Protocol Gogledd Iwerddon

Rhodri Davies sy'n trafod mwy gyda Glyn Roberts o Undeb Amaethwyr Cymru.

Thu, 21 Oct 2021 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid fferm

Aled Rhys Jones sy'n trafod am y cynllun gyda Dewi Hughes o Fenter a Busnes.

Wed, 20 Oct 2021 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Mwyafrif myfyrwyr amaeth Prifysgol Aberystwyth yn ferched am y tro cyntaf

Aled Rhys Jones sy'n clywed mwy gan Elin Orrells a'r Dr Hefin Williams o'r Brifysgol.

Tue, 19 Oct 2021 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

97% o ffermwyr Cymru'n derbyn taliadau cynnar

Aled Rhys Jones sy'n clywed ymateb Aled Jones, Dirprwy Lywydd NFU Cymru i'r newyddion.

Mon, 18 Oct 2021 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynhadledd yr NFU

Aled Rhys Jones sy'n edrych yn ôl ar y gynhadledd gydag Aled Jones o NFU Cymru.

Wed, 24 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch