-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Gwell ffrwythlondeb yn arwain at gwell broffidioldeb mewn buches

Rhodri Davies sy'n clywed mwy gan Gwenan Evans, Swyddog Technegol Cyswllt Ffermio.

Tue, 07 Feb 2023 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Llywydd yr NFU Minette Batters yn ymweld â Meirionnydd

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am yr ymweliad gan Rhodri Jones o NFU Meirionnydd.

Mon, 06 Feb 2023 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Ymateb i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig i'r Bil Amaeth

Alaw Fflur Jones sy'n clywed ymateb Aled Jones o NFU Cymru, a Nick Fenwick o UAC.

Fri, 03 Feb 2023 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Gostyngiadau mewn prisiau llaeth

Alaw Fflur Jones sy'n trafod y gostyngiadau diweddar gyda Richard Davies o'r AHDB.

Thu, 02 Feb 2023 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Dechrau heriol i'r flwyddyn i'r sector cig oen

Rhodri Davies sy'n trafod gyda Glesni Phillips, Dadansoddydd Data Hybu Cig Cymru.

Wed, 01 Feb 2023 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch