-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Pleidlais ar reolau Parthau Perygl Nitradau

Elen Davies sy'n edrych ymlaen at y bleidlais yn y Senedd heddiw gyda Rhodri Jones.

Wed, 03 Mar 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Effaith cynnydd mewn pris gwellt

Siwan Dafydd sy'n trafod effaith y cynnydd gydag Alun Edwards o Amaethwyr Corwen.

Tue, 02 Mar 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynnydd mewn gwerthiant cig coch

Lowri Thomas sy'n sgwrsio am y gwaith ymchwil gyda Rhys Llewelyn o Hybu Cig Cymru.

Mon, 01 Mar 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynlluniau i gadw afancod yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi

Elen Davies sy'n sgwrsio gyda Hedd Pugh o undeb NFU Cymru.

Fri, 26 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Trafodaeth am y broblem o boeni anifeiliaid

Elen Davies sy'n sgwrsio gyda Gwynedd Watkin o Undeb Amaethwyr Cymru am y weminar.

Thu, 25 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynhadledd yr NFU

Aled Rhys Jones sy'n edrych yn ôl ar y gynhadledd gydag Aled Jones o NFU Cymru.

Wed, 24 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch