-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Ymgyrch codi arian unigryw ar gyfer Sefydliad y DPJ

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gyda Jennifer Jones o Fynytho, Pen Llŷn am ei hymgyrch.

Tue, 06 Jun 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cyngor i ffermwyr yn y tywydd poeth

Non Gwyn sy'n sgwrsio gyda'r Dr Harri Pritchard am beryglon cancr y croen yn yr haul.

Mon, 05 Jun 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cwmniau rhyngwladol mawr yn prynu tir amaethyddol Cymru

Elen Mair sy'n trafod gyda Rachel Evans, Cyfarwyddwr Cynghrair Cefn Gwlad Cymru.

Fri, 02 Jun 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

IBERS yn dod yn ganolfan ragoriaeth ymchwil ffermio cynaliadwy

Elen Mair sy'n sgwrsio gyda Judith Thornton, Rheolwr Carbon Isel Canolfan IBERS.

Thu, 01 Jun 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Digwyddiad codi arian 'Concro'r Cnu'

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am y digwyddiad gan Catrin Owen, Cadeirydd CFFI Meirionnydd.

Wed, 31 May 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch