-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Lefelau chwyddiant amaethyddol yn dal i gynyddu

Rhodri Davies yn sgwrsio gydag Aled Jones, Llywydd NFU Cymru

Fri, 01 Jul 2022 06:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Allforion bwyd o Gymru yn cyrraedd lefelau uchaf erioed

Cyfweliad gyda Dr Owen Roberts, Rheolwr Gyfathrebu Hybu Cig Cymru.

Thu, 30 Jun 2022 06:05:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Pryderon am werthu carbon o dir amaethyddol

Aled Jones yn sgwrsio gyda Teleri Fielden, Swyddog Polisi Undeb Amaethwyr Cymru

Wed, 29 Jun 2022 05:51:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

O'r Gogarth i Latfia

Sgwrs gyda'r ffermwr, Dan Jones o'r Gogarth am ei daith i Latfia i astudio ffermio

Tue, 28 Jun 2022 05:59:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Dim achos o Glwy'r Traed a'r Genau yn Norfolk

Aled Rhys Jones sy'n trafod mwy am yr achos posib o'r clwy' gyda'r milfeddyg, Ifan Lloyd.

Mon, 27 Jun 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynhadledd yr NFU

Aled Rhys Jones sy'n edrych yn ôl ar y gynhadledd gydag Aled Jones o NFU Cymru.

Wed, 24 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch