-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Pynciau llosg cefn gwlad Cymru yn sioe y ffermwyr ifanc

Rhodri Davies sy'n clywed mwy am sioe CFFI Cymru yn y Pafiliwn gan Endaf Griffiths.

Fri, 05 Aug 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Beirniadu'r defnydd o laeth ceirch ar faes yr Eisteddfod

Rhodri Davies sy'n clywed cwyn Sara Jenkins am un agwedd o stondin Cyngor Sir Ceredigion.

Thu, 04 Aug 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Prosiect amgylcheddol arloesol ar gyfer defaid mynydd Cymru

Rhodri Davies sy'n clywed mwy ar faes yr Eisteddfod gan John Richards o Hybu Cig Cymru.

Wed, 03 Aug 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cwrs tri diwrnod i ddenu mwy o filfeddygon

Siân Williams sy'n clywed mwy am y cwrs gan Rhys Beynon Thomas a Hanna Evans.

Tue, 02 Aug 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Fferm yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron

Siân Williams sy'n sgwrsio gydag Aled Lewis, perchennog y tir sy'n gartref i'r Brifwyl.

Mon, 01 Aug 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynhadledd yr NFU

Aled Rhys Jones sy'n edrych yn ôl ar y gynhadledd gydag Aled Jones o NFU Cymru.

Wed, 24 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch