-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Cylchdro

Podlediad Cylchdro

Croeso i  bodlediad Cylchdro, y podlediad sydd am fod yn trafod y misilf yn ei holl ogoniant. O ddydiau’r ysgol i’r menopôs. O’r panicio am toxic shock syndrome, i’r nerth ti’n deimlo wrth ymgyfarwyddo dy hun hefo dy gylchdro. 


Gwefan: Podlediad Cylchdro

RSS

Chwarae Podlediad Cylchdro

Pennod 2 - Dy fislif yn dy ugeiniau a sgwrs gyda Bethan, Endo a Ni.

Does ‘na neb yn deutha chdi sut ti fod i fod yn dy ugeiniau, y blynyddoedd allweddol ‘na pan ti’n cychwyn dy yrfau . Mae o’n gyfnod anodd a chymhleth i lot o bobl, ac un o’r pethau ‘na sydd yn gallu dwyshau y teimlad ma’ o geisio ffeindio ni’n hunain ydi... ein hormons ac ein Mislif!  

Yn y bennod yma, mae Mari yn clywed sut mae eich mislif chi'n effeithio arna chi ac yn cael sgwrs pwysig iawn hefo Bethan am ei thaith hi wrth iddi gael diagnosis endometriosis a sut mae hi'n ymdopi wrth fyw hefo'r cyflwr. 

Mari Elen Jones - Cynhyrchu, Ymchwilio, Cyflwyno
Dioln Jones - Golygu, Cerddoriaeth, effeithiau sain 
Iola Ynyr a Sioned Medi - Rheolwyr Prosiect Cylchdro 
 Ariannwyd gan gynllun Urddas Mislif Llywodraeth Cymru trwy Gyngor Gwynedd.

IG - https://www.instagram.com/cylchdro/

Fri, 01 Sep 2023 06:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Cylchdro

Pennod 1 - Arddegau

Yn y bennod yma, mae Mari  yn clywed am brofiadau mislifol criw o ddisgyblion Ysgol Tryfan, a sgwrs hefo'r blogiwr Arddun Rhiannon am yr  effaith cafodd ei mislif hi ar ei hiechyd meddwl, a sut wnaeth y pill ei helpu hi. 

Cyflwynydd / Cynhyrchydd / Ymchwilydd - Mari Elen Jones

Golygu / Technegydd Sain / Cerddoriaeth - Dion Jones 

Gwaith Celf - Sioned Medi 

Arweinwyr Prosiect Cylchdro - Iola Ynyr a Sioned Medi

Ariannwyd gan gynllun Urddas Mislif Llywodraeth Cymru trwy Gyngor Gwynedd.


Fri, 04 Aug 2023 06:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch