-> Eich Ffefrynnau

Podlediad gofod i drafod | space to discuss

gofod i drafod | space to discuss

Space to discuss is a podcast about everything and anything related to small businesses. Whether it’s chatting with those amazing people who run their own business, or the experts that can help them achieve that – who also run a small business. This series of the podcast is sponsored by The Enterprise Team at Wrexham Glyndwr University Delivering flexible, online, industry applied short courses to develop your skills and support business growth. Mae gofod i drafod yn bodlediad sy'n trafod unrhywbeth a phopeth sy'n ymwneud a busnesau bach, boed o'n sgwrs efo'r bobol arbennig hynny sydd yn rhedeg busnesa eu hunain, neu'r arbenigwyr sy'n gallu eu helpu nhw i wneud hynny. Mae'r gyfres yma o'r podeldiad yn cael ei noddi gan Dim Menter Prifysgol Glyndwr Wrecsam - yn cyflwyno cyrsiau byt hyblyg, ar-lein a gymhwysir gan ddiwydiant i ddatblygu eich sgiliau a chefnogi twf busnes.

Gwefan: gofod i drafod | space to discuss

RSS

Chwarae gofod i drafod | space to discuss

Llama Accounting - Lloyd Hughes S01E08

Tue, 15 Jun 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae gofod i drafod | space to discuss

Draenog - Anwen Roberts S01E07

Tue, 08 Jun 2021 16:29:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae gofod i drafod | space to discuss

Lumen SEO - Aled Nelmes S01E06

Tue, 01 Jun 2021 08:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae gofod i drafod | space to discuss

Tanya Whitebits - Shoned Owen S01E05

Tue, 25 May 2021 13:13:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae gofod i drafod | space to discuss

Queen B & Co - Beth Evans S01E04

Tue, 18 May 2021 15:23:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae gofod i drafod | space to discuss

Shnwcs - Sara Hampson-Jones S01E03

Tue, 11 May 2021 08:48:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae gofod i drafod | space to discuss

Rachel Burgess Bridal Boutique - Rachel Burgess S01E02

Gwestai ail bennod gofod i drafod/space to dicuss ydi Rachel Burgess o Rachel Burgess Bridal Boutique. Mae Rachel yn chwifio'r faner dros ddylunwyr a gwneuthurwyr ffrogiau briodas wedi'u gwneud a llaw o Gymru ac yn annog ei priodferched i wneud pethau eu ffordd nhw eu hunain.

Gofod i drafod / space to discuss’s guest this week is Rachel Burgess from Rachel Burgess Bridal Boutique. Rachel is proudly championing handmade dresses and accessories lovingly handcrafted right here in Wales and encourages brides to do things their own way.

https://www.rachelburgessbridalboutique.com/ 

*Cywiriad - y stryd yng Nghaernarfon dwi'n cyfeirio ati ydi Palace Street, nid Pool Street

*Correction - the street I'm referring to in the podcast in Caernarfon is Palace Street, not Pool Street

Mae gofod i drafod / space to discuss yn bodlediad sy'n trafod unrhywbeth a phopeth sy'n ymwneud a busnesau bach, boed o'n sgwrs efo'r bobol arbennig hynny sydd yn rhedeg busnesa eu hunain, neu'r arbenigwyr sy'n gallu eu helpu nhw i wneud hynny. Mae'r gyfres yma o'r podeldiad yn cael ei noddi gan Dim Menter Prifysgol Glyndwr Wrecsam - yn cyflwyno cyrsiau byt hyblyg, ar-lein a gymhwysir gan ddiwydiant i ddatblygu eich sgiliau a chefnogi twf busnes.

gofod i drafod / space to discuss is a podcast about everything and anything related to small businesses. Whether it’s chatting with those amazing people who run their own business, or the experts that can help them achieve that – who also run a small business. This series of the podcast is sponsored by The Enterprise Team at Wrexham Glyndwr University
Delivering flexible, online, industry applied short courses to develop your skills and support business growth

Tue, 04 May 2021 11:24:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae gofod i drafod | space to discuss

Saib - Ceri Lloyd S01E01

Gwestai pennod gyntaf gofod i drafod/space to dicuss ydi Ceri Lloyd o gwmni SAIB. Mae Ceri yn athrawes Ioga, sylfaenydd SAIB, awdur ac actor.
Gofod i drafod

gofod i drafod/space to discuss’s first guest is Ceri Lloyd from SAIB. Ceri is a yoga teacher, founder of SAIB, author and actor.

www.saib.yoga

Mae gofod i drafod / space to discuss yn bodlediad sy'n trafod unrhywbeth a phopeth sy'n ymwneud a busnesau bach, boed o'n sgwrs efo'r bobol arbennig hynny sydd yn rhedeg busnesa eu hunain, neu'r arbenigwyr sy'n gallu eu helpu nhw i wneud hynny. Mae'r gyfres yma o'r podeldiad yn cael ei noddi gan Dim Menter Prifysgol Glyndwr Wrecsam - yn cyflwyno cyrsiau byt hyblyg, ar-lein a gymhwysir gan ddiwydiant i ddatblygu eich sgiliau a chefnogi twf busnes.

gofod i drafod / space to discuss is a podcast about everything and anything related to small businesses. Whether it’s chatting with those amazing people who run their own business, or the experts that can help them achieve that – who also run a small business. This series of the podcast is sponsored by The Enterprise Team at Wrexham Glyndwr University
Delivering flexible, online, industry applied short courses to develop your skills and support business growth

Mon, 26 Apr 2021 11:39:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch