-> Eich Ffefrynnau

GwyrddNi

GwyrddNi

Wrth i ni sefydlu Cynulliadau Cymunedol ar yr Hinsawdd yng Ngwynedd bydd y siarad a'r sgwrsio yn parhau yn y podcast hwn am sut all ein cymunedau ymateb i newid hinsawdd a ffynnu wrth wneud. 🌱 As we host Community Assemblies on the Climate in Gwynedd we'll extend the conversation and learning in this podcast, focusing on how our communities can respond to climate change and thrive in the process.

Gwefan: GwyrddNi

RSS

Chwarae GwyrddNi

Meet and greet, communities, electric cars and community assemblies!

Hi there! We're GwyrddNi, a climate action movement based in Gwynedd and working in Pen Llŷn, Bro Ffestiniog, Dyffryn Nantlle, Dyffryn Ogwen and Dyffryn Peris.

In this first episode of our podcast (how exciting!) we'll meet some of the GwyrddNi team, including Lowri Hedd Vaughan, our Community Facilitator in Dyffryn Peris, Dafydd Rhys, GwyrddNi's facilitator in Pen Llŷn, and Sara Ashton-Thomas, the movement's Education, Engagement and Outreach Officer who's tasked with keeping everyone in line today! Also joining us to share their experiences are Meleri Davies, Chief Officer at Partneriaeth Ogwen, and Phil McGrath, Cyd Ynni's Development Manager.

We'll hear about some of the amazing things already going on in communities across Gwynedd, and will learn more about GwyrddNi's Community Assemblies on the Climate, soon to start in five areas in Gwynedd. To learn more about our Community Assemblies on the Climate - which are taking part in Pen Llŷn, Bro Ffestiniog, Dyffryn Nantlle, Dyffryn Ogwen and Dyffryn Peris - and to register visit www.gwyrddni.cymru/en/taking-part.  

Tue, 05 Apr 2022 14:38:42 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae GwyrddNi

Helo helo, cymunedau, ceir trydan a chofrestru!

Helo! GwyrddNi ydan ni, mudiad gweithredu ar newid hinsawdd sydd yn gweithio ym Mhen Llŷn, Bro Ffestiniog, Dyffryn Nantlle, Dyffryn Ogwen a Dyffryn Peris.

Yn y bennod gyntaf hon o'n podcast cyntaf erioed (cyffro cyffro) cawn gwrdd â rhai o griw GwyrddNi, sef Lowri Hedd Vaughan, ein Hwylusydd yn Nyffryn Peris, Dafydd Rhys, Hwylusydd Pen Llŷn, ac yn cadw trefn ar bawb mae Sara Ashton-Thomas, Swyddog Addysg, Ymgysylltu ac Allgymorth GwyrddNi. Hefyd yn ymuno yn y sgwrs mae Meleri Davies, Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen, a Phil McGrath, Rheolwr Datblygu Cyd Ynni. 

Cawn glywed am rai o'r pethau gwych sydd eisoes ar y gweill mewn cymunedau ledled Gwynedd, a chawn glywed am y Cynulliadau Cymunedol ar yr Hinsawdd fydd GwyrddNi yn eu cynnal mewn pum ardal yng Ngwynedd dros y misoedd nesaf. I ddysgu mwy am y Cynulliadau Cymunedol (a gaiff eu cynnal ym Mhen Llŷn, Bro Ffestiniog, Dyffryn Nantlle, Dyffryn Ogwen a Dyffryn Peris) ac i gofrestru i gymryd rhan ewch i www.gwyrddni.cymru. 


Tue, 05 Apr 2022 14:22:02 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch