-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Sŵn y stiwdants

Sŵn y stiwdants

Sgwrs rhwng rhai o fyfyrwyr Prifysgolion Cymru! HWyl a rhoi'r byd yn ei le!

Gwefan: Sŵn y stiwdants

RSS

Chwarae Sŵn y stiwdants

Podlediad Rhodri llysgennad ôl-radd a'i fêt Dafydd: Astudio tu allan i Gymru.

"...Cymraeg, ma' cael iaith arall yn agor mwy o ddrysau..." 

Mae Rhodri ein llysgennad ôl-radd yn astudio PHD Cemeg ym Mhrifysgol Manceinion a'i ffrind Dafydd yn astudio Hanes ym Mhrifygol Sheffield, maent yn trafod eu profiadau a'u penderfyniad dros fynd dros y ffin i astudio - gan nodi pwysigrwydd cael dwy iaith, a'r bwriad o bosib i ddychwelyd i Gymru.

Mon, 12 Apr 2021 20:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sŵn y stiwdants

Podlediad Prifysgol: Elain a Hari

Mae gennym 26 o lysgenhadon o Brifysgolion Cymru eleni yn rhannu #swnystiwdants

Gan nad oedd modd cael pawb at eu gilydd oherwydd y pandemig, cawsant sialens o ddod i nabod eu gilydd ar bodlediad!! 

Dyma Elain sy'n astudio 'Professional Policing' ym Mhrifysgol De Cymru a Hari sy'n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd!

Thu, 08 Apr 2021 08:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sŵn y stiwdants

Bo a Sara yn rhannu Sŵn y Stiwdants

Mae Bo a Sara wedi eu dewis fel llysgenhadon 2021 o Brifysgol Met Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd. Dyma eu podlediad cyntaf i gyflwyno eu hunain i ni! :) 

Fri, 05 Mar 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sŵn y stiwdants

Diwrnod Rhyngwladol Y Merched 2021

Dyma sgwrs ddifyr ac amrywiol gyda thair o'n llysgenhadon ôl-radd sy'n astudio ym Mhrifysgol Bangor, Cadi, Elain a Seren. 

8fed o Fawrth yw dyddiad 'Diwrnod Rhyngwladol y  Merched' 

Ydi gwefannau cymdeithasol yn help neu ddim i ferched? 

Tybed pwy yw eich arwyr neu dylanwadau pwysig chi?  Enwogion neu aelodau o'r teulu? 

Cliciwch  i wrando ar bwy yw dylanwadau positif ar ein tair llysgennad.

Thu, 04 Mar 2021 20:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sŵn y stiwdants

Fflur ac Emily Podlediad Mawrth y 1af

Dyma Fflur ein llysgennad Ysgol yn holi Emily ein llysgennad Is-raddedig o Brifysgol Abertawe yn cael sgwrs am y Gymraeg yn yr ysgol a phrifysgol a sut beth yw astudio'r Gymraeg fel gradd.

Fri, 26 Feb 2021 22:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sŵn y stiwdants

Gweithio o adref; myfyrwyr ôl-radd Chwefror 2021

Dyma Mei, Rhodri a Cara yn sgwrsio am sut mae gweithio o adref yn effeithio/ddim yn effeithio ar eu hymchwil neu astudiaethau. 

Fri, 19 Feb 2021 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Sŵn y stiwdants

Elliw a Cadi, Llysgenhadon ôl-radd yn cael sgwrs am astudio Hanes

Mae Cadi yn astudio PhD Cerddoriaeth ym Mangor ac Elliw MA Hanes ym Mangor. Bu i'r ddwy astudio Hanes fel gradd is-raddedig mewn prifysgolion gwahanol! Gwrandewch ar y podlediad i wybod mwy! Mae'r ddwy yn canolbwyntio yn benodol ar Hanes, barn y llysgenhadon eu hunain sydd yma yn y podlediad. 

Fri, 05 Feb 2021 20:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch