-> Eich Ffefrynnau

Tu ôl i’r Wên

Tu ôl i’r Wên

Podlediad newydd gan meddwl.org ac Academi Berfformio Caerdydd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc drafod eu profiadau personol o salwch meddwl a phrofiadau anodd eraill. Mae chwe phennod yn y gyfres, pob un yn canolbwyntio ar elfen wahanol; o alar i anhwylderau bwyta, o orbryder i iselder, rhywioldeb a rhywedd, bwlio a mwy.

Gwefan: Tu ôl i’r Wên

RSS

Chwarae Tu ôl i’r Wên

‘’Da ni’n tyfu fyny fel pobl LGBTQ+ efo’r byd yn deud wrthan ni bod ni’n wrong’

Ym mhennod olaf y gyfres hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Wyn, Elinor Lowri a Leo Drayton am eu profiadau o fod yn rhan o’r gymuned LHDTC+.

Rhybudd cynnwys: profiadau o homoffobia

Pethau perthnasol:

Am gymorth arbenigol, ewch i: http://meddwl.org/cymorth/

Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones

Dyluniad: Heledd Owen

Mon, 20 Dec 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Tu ôl i’r Wên

'Ti’n lyfli fel wyt ti. Ti ddim yn gorfod newid . . . '

Yr wythnos hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lauren Morais a Meg am fwlio, hunanhyder, hunan-werth, y cyfryngau cymdeithasol, a dysgu sut i garu ein hunain.

Rhybudd cynnwys: profiadau o fwlio.

Pethau perthnasol:

Am gymorth arbenigol, ewch i: http://meddwl.org/cymorth/

Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones

Dyluniad: Heledd Owen

Mon, 06 Dec 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Tu ôl i’r Wên

'Fi'n ok, fi dal 'ma, dal i fynd…'

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Rhybudd cynnwys: iaith gref

Pethau perthnasol:

Am gymorth arbenigol, ewch i: http://meddwl.org/cymorth/ 

Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones
Dyluniad: Heledd Owen


Mon, 29 Nov 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Tu ôl i’r Wên

'Ma' mwy i fi na jysd fy ngorbryder i'

Gorbryder sy’n cael ein sylw yr wythnos hon, ac mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Nia Morais a Siôn Jenkins am eu profiadau a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Pethau perthnasol:

Am gymorth arbenigol, ewch i: http://meddwl.org/cymorth

Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones

Dyluniad: Heledd Owen

Mon, 15 Nov 2021 06:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Tu ôl i’r Wên

'Sdim ots pa bwysau y'f fi, ma'r struggle dal 'na'

Yn ail bennod y podlediad, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lewis Owen a Holly Rhys-Ellis am eu profiadau o anhwylder bwyta, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Rhybudd cynnwys: anorecsia

Pethau perthnasol:

Sianeli YouTube:

Llyfrau:

Cyfrifon Instagram:

Am gymorth arbenigol, ewch i: http://meddwl.org/cymorth/

Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones

Dyluniad: Heledd Owen

Mon, 08 Nov 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Tu ôl i’r Wên

Sdim ffordd iawn i alaru

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Sara Maredudd Jones a Rhys Bidder am eu profiadau o alar ar ôl colli rhiant yn ifanc, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Rhybudd cynnwys: marwolaeth, galar

Pethau perthnasol:

Am gymorth arbenigol, ewch i: http://meddwl.org/cymorth

Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones

Dyluniad: Heledd Owen

Mon, 01 Nov 2021 05:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Tu ôl i’r Wên

Podlediad Tu ôl i’r wên

Podlediad newydd gan meddwl.org ac Academi Berfformio Caerdydd sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc drafod eu profiadau personol o salwch meddwl a phrofiadau anodd eraill. 

Mae chwe phennod yn y gyfres, pob un yn canolbwyntio ar elfen wahanol; o alar i anhwylderau bwyta, o orbryder i iselder, rhywioldeb a rhywedd, bwlio a mwy.

Tue, 26 Oct 2021 20:07:20 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch