Podlediad Addysg Cymru | Education Wales

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Gwefan: Addysg Cymru | Education Wales

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Beth yw ysgolion sy’n dysgu?

Lawrlwythwch

Mae'r cynllun Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu yn fodd i helpu ysgolion i wella’r ffordd y maen nhw’n addysgu a dysgu. Aeth Yvonne Evans i gwrdd â Lliwen Jones, prifathrawes Ysgol Tregarth i glywed sut y mae’n defnyddio’r elfen bwysig hon o ymagwedd genedlaethol newydd Cymru tuag at ddysgu proffesiynol yn ei hysgol hi. This podcast is all about the Schools as Learning Organisations model which is an important element of Wales' new approach to professional learning.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 06 Dec 2018 11:45:12 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Exploring Schools as Learning Organisations

The Schools as Learning Organisations model helps schools explore new ways to improve teaching and learning. Mike Bubbins speaks to Jenny Scott, Headteacher at Ninian Park Primary in Cardiff about how she’s used this important element of Wales’ new national approach to professional learning.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 06 Dec 2018 11:45:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: A New Curriculum for Wales

Professor Graham Donaldson talks about his recommendations for a new curriculum for Wales - and also his view on the progress made so far. Leading academics Mark Priestley, Louise Hayward talk about Wales' approach to education reform. Plus Head of Curriculum Development, Ty Golding, and Kath Lewis, a music teacher from Pioneer School, Porthcawl Comprehensive, talk about the work underway and what happens next. Presented by Mike Bubbins and Luisa Martin-Thomas.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 19 Jun 2018 08:07:13 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Education in Wales is Changing: The Big Picture

Welsh eduction is undergoing seismic change, so presenters Mike Bubbins and Luisa Martin-Thomas speak to the people involved to find out why and what's involved. Plus we hear from children at three schools in South Wales about what they want from their education.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 11 May 2018 09:00:05 +0000

Tudalen Y Podlediad