-> Eich Ffefrynnau

Am Blant

Am Blant

Croeso i bodlediad Am Blant. Podlediad sy’n trin a thrafod pynciau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw yn ogystal a chael gwybod barn plant a phobl ifanc.

Bydd darlithwyr o Brifysgol Bangor ac arbenigwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn gwahanol feysydd yn trafod materion fel chwarae plant, datblygu iaith trwy gerddoriaeth, anawsterau dysgu, effaith Cofid ar blant a llu o bynciau difyr eraill.

Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd i ddatblygu a chreu'r podlediadau hyn.

Gwefan: Am Blant

RSS

Chwarae Am Blant

Sut mae plant yn dysgu neu'n caffael iaith? A ydy trochi iaith yn effeithiol?

Gwrandewch ar y drafodaeth ddifyr a chyfoes hon yng nghwmni aelodau'r panel: Owain Gethin Davies (Pennaeth Ysgol Dyffryn Conwy), Alaw Humphreys (Mudiad Meithrin) ac Esyllt Hywel Evans, yr Athro Enlli Thomas, a Dr Nia Young o Ysgol Gwyddorau Addysgol Prifysgol Bangor.

Thu, 22 Sep 2022 05:55:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Am Blant

Sut mae cerddoriaeth, celf a drama yn cyfrannu at ddatblygiad plentyn?

Sut mae cerddoriaeth, celf a drama yn cyfrannu at ddatblygiad plentyn?

Podlediad wedi recordio’n fyw ar faes Eisteddfod Tregaron gyda Dr Gwenllian Lansdown Davies, Cerys Edwards, Elen ap Robert, Dr Mair Edwards a Dr Nia Young.

Mon, 08 Aug 2022 05:10:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Am Blant

Beth ydy chwarae?

Beth ydy chwarae? Pa bryd rydan ni'n rhoi'r gorau i chwarae? Beth ydy pwrpas chwarae?

Gwrandewch ar y 6ed podlediad yn y gyfres o bodlediadau AM BLANT i glywed y drafodaeth gan aelodau'r panel a sylwadau pobl ifanc am eu profiadau nhw o chwarae.

Mwynhewch y gwrando!

Tue, 14 Jun 2022 05:00:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Am Blant

Llais Rhieni

A ydy agweddau cymdeithas wedi newid tuag at blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu neu anableddau corfforol a sut mae'r cyfnod Cofid wedi effeithio arnyn nhw? Ydan ni'n gwrando digon ar y rhieni a'r gofalwyr?

I gael gwybod mwy gwrandewch ar bodlediad rhif 5 yn y gyfres AM BLANT yng nghwmni Elin Llwyd Morgan (mam Joel sydd ag awtistiaeth), Sion Meredith, tad Huw (sydd a Syndrom Down), Dr Nia Young (darlithydd ym Mhrifysgol Bangor), Bethan Morris Jones, (Pennaeth Ysgol Pendalar, Caernarfon) a Lora Glynwen Williams, Swyddog Ansawdd, Gwasanaeth ADYaCH Gwynedd a Môn.

Thu, 19 May 2022 05:05:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Am Blant

Hawliau Plant

Yn y podlediad yma mae Rowena Hughes Jones, Dr Ceryl Davies, Gwenan Prysor, Arwyn Roberts a Chomisiynydd Plant Cymru, Yr Athro Sally Holland, yn ymuno efo Rhian Tomos i drafod hawliau plant a phobol ifanc.

Ydy plant yn gwybod pa hawliau sydd ganddyn nhw? A oes angen ychwanegu at yr hawliau yng ngoleuni Cofid 19?

Gwrandewch ar y podlediad i gael gwybod mwy.

Tue, 08 Feb 2022 06:45:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Am Blant

Beth sydd ei angen ar blentyn...?

Beth sydd ei angen ar blentyn er mwyn tyfu, datblygu a ffynnu?

Yn y podlediad hwn mae Ian Keith Jones (Pennaeth Ysgol San Sior, Llandudno) yn ymuno efo Dr Nia Young, Dr Siwan Roberts, Dr Margiad William a Rowena Hughes Jones o Ysgol Gwyddorau Addysg, Prifysgol Bangor i drafod beth sydd ei angen ar blentyn i ddatblygu a ffynnu.

Pa mor bwysig ydy modelau rol, cysondeb a sefydlogrwydd? Beth ydy bod yn riant da?

Tue, 11 Jan 2022 06:05:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Am Blant

Beth yw ieuenctid?

Yn y bennod yma Dr Nia Young, Dr Sian Wyn Siencyn, Owain Gethin Davies, a Ceryl Davies yn trafod beth yw ieuenctid?

Sut beth ydy bod yn berson ifanc yng Nghymru heddiw?

Faint o ryddid sydd ar gael iddynt a sut fath o ddyfodol sydd o'u blaenau?

Tue, 07 Dec 2021 06:00:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Am Blant

Beth yw Plentyndod?

Yn y podlediad cyntaf hwn mae Dr Nia Young, Dr Sian Wyn Siencyn, Rowena Hughes Jones a Ceryl Davies yn trafod beth ydy ystyr plentyndod, beth mae'n olygu i fod yn blentyn yng Nghymru heddiw ac a ydy cymdeithas yn gwrando ar lais y plentyn.

Thu, 11 Nov 2021 05:55:09 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Am Blant

Croeso i bodlediad Am Blant

Croeso i bodlediad Am Blant. Podlediad sy’n trin a thrafod pynciau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw yn ogystal a chael gwybod barn plant a phobl ifanc.

Bydd darlithwyr o Brifysgol Bangor ac arbenigwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn gwahanol feysydd yn trafod materion fel chwarae plant, datblygu iaith trwy gerddoriaeth, anawsterau dysgu, effaith Cofid ar blant a llu o bynciau difyr eraill.

Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd i ddatblygu a chreu'r podlediadau hyn.

Fri, 05 Nov 2021 10:22:46 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch