-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Barddas

Podlediad Barddas

Croeso i bodlediad Barddas, y lle i glywed sgyrsiau rhwng beirdd gorau Cymru. Dilynwch Barddas ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y ddiweddaraf am ein cyhoeddiadau, cylchgrawn a digwyddiadau byw. Os hoffech chi danysgrifio i’n cylchgrawn ewch draw i barddas.cymru

Gwefan: Podlediad Barddas

RSS

Chwarae Podlediad Barddas

Croeso i bodlediad Barddas

Y Prifardd Mererid Hopwood sydd yn sgwrsio efo’r Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan am ei lyfr DNA. Mae Geraint Roberts yn trafod ein llyfr o’r archif, Siarad Trwy'i Het gan Karen Owen a chlywn sgwrs efo’r Prifardd Twm Morys, golygydd cylchgrawn Barddas, cyn i Gwyneth Glyn darllen un o gerddi Arwyn Evans.

Mon, 19 Jul 2021 17:35:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch