-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Barddas

Podlediad Barddas

Croeso i bodlediad Barddas, y lle i glywed sgyrsiau rhwng beirdd gorau Cymru. Dilynwch Barddas ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y ddiweddaraf am ein cyhoeddiadau, cylchgrawn a digwyddiadau byw. Os hoffech chi danysgrifio i’n cylchgrawn ewch draw i barddas.cymru

Gwefan: Podlediad Barddas

RSS

Chwarae Podlediad Barddas

Cariad, tai bach, a Barddas

Sgwrs ddiddorol rhwng Mari Lovgreen, Twm Morys, Bethan Gwanas ac Alaw Griffiths am Barddas a llyfrau newydd. Mwynhewch.

Fri, 24 Feb 2023 10:52:45 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Cerddi T. Gwynn Jones

Yn y bennod hon mae Cydlynydd Barddas, Alaw Griffiths, yn holi Prifardd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 Llŷr Gwyn Lewis a Dr Elen Ifan am eu perthynas â T. Gwynn Jones i ddathlu cyhoeddi llyfr newydd sbon gan Gyhoeddiadau Barddas, sef ‘Cerddi T. Gwynn Jones’ a olygwyd gan Llŷr.

Hefyd mae’r Prifardd Twm Morys yma i drafod rhifyn diweddaraf cylchgrawn ‘Barddas’ (Hydref 2022) gan gynnwys datgelu enwau pedwar bardd arall oedd yn deilwng yng nghystadleuaeth y gadair eleni.

Thu, 13 Oct 2022 05:10:01 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Rhwng Teifi, Dyfi a’r Don

Recordiad byw o bodlediad Barddas gyda Eurig Salisbury, Idris Reynolds ac Elinor Gwynn yn trafod beirdd a barddoniaeth leol.

Mon, 08 Aug 2022 07:20:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Beth yw Barddas?

Beth yw Barddas?! Gwrandewch ar bennod diweddaraf Podlediad Barddas i ddarganfod yr ateb! Gyda Twm Morys, Tudur Dylan Jones, Alaw Griffiths ac Alaw Mai Edwards.

Fri, 29 Jul 2022 06:39:45 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Barddoniaeth, natur, a’r iaith Gymraeg

Y Prifardd Aneirin Karadog sy'n sgwrsio am berthynas barddoniaeth a’r iaith Gymraeg â natur, gyda’r Prifardd Twm Morys, Bethan Wyn Jones, Rhys Dafis (golygydd cyfrol o gerddi am natur, Inc yr Awen a’r Cread) a Sara Louise Wheeler.

Fri, 15 Apr 2022 07:00:03 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Pennod Y Merched

Casi Wyn, Menna Elfyn, Sian Northey ac Elinor Wyn Reynolds yn trafod barddoniaeth, llenyddiaeth, 'sgwennu, bod yn greadigol, a chanu mewn band.

Cyhoeddwyd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched 2022.

Rhybudd: Mae 'na thema anaddas i blant ar ddiwedd y bennod wrth i’r gerdd olaf trafod trais.

Tue, 08 Mar 2022 06:05:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Cerdd a llun

Beth yw perthynas cerdd a llun? Pam fod rhai beirdd prin yn cyhoeddi eu cerddi? Pa erthyglau diddorol sydd yn rhifyn y Gaeaf 2022 o gylchgrawn Barddas?

Anni Llŷn, Alaw Mai Edwards, a’r Prifeirdd Twm Morys, Idris Reynolds ac Alan Llwyd sy’n trafod, yng nghwmni Alaw Griffiths, Cydlynydd Barddas.

Wed, 16 Feb 2022 12:49:46 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Gwledd y Nadolig

Mae Nadolig ar y gweill ac mae genom ni wledd ar eich cyfer chi yn y podlediad hwn.

Sgyrsiau difyr am gylchgrawn a’n llyfrau diweddaraf, syniadau ar gyfer anrhegion Nadolig a llawer mwy.

Yn ymuno efo Alaw Mai Edwards mae’r Prifardd Elwyn Edwards, Y Prifardd Twm Morys, ac Alaw Griffiths, cydlynydd Barddas.

Wed, 15 Dec 2021 07:05:02 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Gŵyl Gerallt 2021

Yn yr ail bennod o bodlediad Barddas yr ydyn yn mwynhau cwmni Laura Karadog, Twm Morys, Grug Muse a Gruffudd Antur.

Podlediad a recordiwyd fel rhan o ŵyl Gerallt a chynhaliwd yn Nhŷ Newydd Llanystumdwy ar ddydd Sadwrn yr 2il o Hydref 2021.

Thu, 21 Oct 2021 04:15:07 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Podlediad Barddas

Croeso i bodlediad Barddas

Y Prifardd Mererid Hopwood sydd yn sgwrsio efo’r Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan am ei lyfr DNA. Mae Geraint Roberts yn trafod ein llyfr o’r archif, Siarad Trwy'i Het gan Karen Owen a chlywn sgwrs efo’r Prifardd Twm Morys, golygydd cylchgrawn Barddas, cyn i Gwyneth Glyn darllen un o gerddi Arwyn Evans.

Mon, 19 Jul 2021 17:35:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch