-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Beti a'i Phobol

Beti a

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Gwefan: Beti a'i Phobol

RSS

Chwarae Beti a

Jên Angharad

Y ddawnswraig egniol Jên Angharad yw gwestai Beti George. Mae hi'n son am ei chyflwyniad i'r iaith Gymraeg ac am ddylanwad anferthol ei hathrawes yn Ysgol Morgan Llwyd, Gwawr Davies tuag at y gyrfa mae hi'n dilyn heddiw.

Thu, 27 May 2021 09:54:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Jeremy Vaughan, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Beti George yn sgwrsio gyda Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan am ei fagwraeth yn Nolgellau, a'i yrfa yn yr heddlu. Mae hefyd yn trafod y gwaith mae wedi ei wneud yn hybu'r iaith Gymraeg gyda Heddlu De Cymru.

Wed, 26 May 2021 09:47:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Rhys Patchell

Beti George yn sgwrsio gyda'r chwaraewr rygbi rhyngwladol Rhys Patchell, sy'n trafod ei ddylanwadau cynnar, a'i ddyfalbarhad a'i alluogodd i wireddu ei freuddwyd o gynrychioli ei wlad ar y maes rygbi.

Tue, 25 May 2021 09:40:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Gerallt Pennant

Un o leisiau cyfarwydd Radio Cymru, Gerallt Pennant sy'n cadw cwmni i Beti George. Mae'n sôn am farwolaeth ei dad pan oedd e'n fachgen ifanc ac effaith hynny arno, yn ogystal â'i fagwraeth ym Mryncir, ble roedd ei rieni yn "cadw fisitors".

Mon, 24 May 2021 20:55:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Y Parchedig John Gillibrand

Y gwestai yw'r Parchedig John Gillibrand, ficer yn ardal Pontarddulais sydd wedi bod yn brwydro yn ddiweddar dros gael y brechlyn i'w fab Adam sydd yn awtistig. Mae John yn wreiddiol o ardal Manceinion ac yn sôn am ei gyfnod ym Mhrifysgol Rhydychen yn astudio Hanes cyn troi ei olygon at Gymru, Y Gymraeg a'r Eglwys.

Mon, 24 May 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Dr. Meinir Jones

Beti George yn sgwrsio gyda'r Dr. Meinir Jones sydd wedi bod yn brysur yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn gyfrifol am yr holl ysbytai maes ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae hi'n trafod ei magwraeth yn ardal Pontardawe, yn ogystal â'i phrofiadau fel meddyg yn Awstralia ac Ynysoedd Arran.

Mon, 24 May 2021 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Mared Gwyn

Yn cadw cwmni i Beti George mae'r Ymgynghorydd Cyfathrebu gyda chwmni BCW ym Mrwsel, Mared Gwyn. Mae hi'n sôn am ei chyfnod anodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, ei hoffter o ddysgu ieithoedd ac o deithio, a sut mae ei gwaith fel ymgynghorydd cyfathrebu wedi newid yn ystod y Cyfnod Clo.

Mon, 24 May 2021 12:32:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Mared Lewis

Gwestai Beti George yw'r awdures o Sir Fôn, Mared Lewis. Mae'n awdures llyfrau megis Esgid Wag, Y Maison Du Soleil a Mîn y Môr a chawn glywed am ei magwraeth ac am ei chariad amlwg tuag at ysgrifennu.

Wed, 12 May 2021 22:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Llinos Rowlands

Yn cadw cwmni i Beti George mae Llinos Rowlands o Gwmni Gwin Dylanwad yn Nolgellau. Cawn hanes ei phlentyndod yn ardal Arthog, sefydlu'r busnes a sut mae'r busnes wedi ymdopi yn y cyfnod yma.

Wed, 12 May 2021 22:01:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

David T C Davies

Gwestai Beti George yw Aelod Seneddol Mynwy David T C Davies, lle cawn wybod am ei yrfa fel gwleidydd, ac am ei gefndir a'i berthnasau diddorol.

Sat, 08 May 2021 12:24:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy