-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Beti a'i Phobol

Beti a

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Gwefan: Beti a'i Phobol

RSS

Chwarae Beti a

Yr Archdderwydd, Myrddin ap Dafydd.

Cyn i'r Eisteddfod AmGen ddechrau, mae Beti George yn sgwrsio gyda'r Archdderwydd Myrddin Ap Dafydd am ei gefndir a'i ddylanwadau cynnar yn Llanrwst, ac am ei natur o fentergarwch.

Mon, 13 Sep 2021 14:42:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Dylan Rhys Jones

Beti George yn sgwrsio gyda'r cyn-gyfreithiwr troseddol, Dylan Rhys Jones. Dylan yw awdur y llyfr "The Man in Black" sydd yn sôn am brofiadau Dylan o fod yn gyfreithiwr amddiffynnol i'r llofrudd Peter Moore ynghanol nawdegau'r ganrif ddiwethaf.

Sun, 12 Sep 2021 13:38:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Andria Doherty

Gwestai Beti George yw'r actores Andria Doherty, ddaeth i'r amlwg yn y gyfres "It's a Sin" fel y cymeriad Eileen Morris-Jones. Cawn ei hanes cynnar yng Nghwm Tawe ac am ei gwaith fel nyrs cyn i salwch ei tharo a golygu bod hi'n newid cyfeiriad o ran gyrfa.

Sat, 11 Sep 2021 09:23:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

D. L. Davies

Beti George yn sgwrsio gydag un o frodorion Cwm Cynon, yr hanesydd a'r athro Cymraeg, D. L. Davies. Cawn hanes ei blentyndod fel un o blant cyntaf yr Ysgol Gymraeg yn Aberdâr, a hefyd ei brofiad fel athro Cymraeg Ail Iaith am dros chwarter canrif yn Ysgol Uwchradd Afon Taf.

Fri, 10 Sep 2021 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Llinos Medi Huws

Gwestai Beti George yw Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Y Cynghorydd Llinos Medi Huws. Cawn gyfle i glywed am ei magwraeth ar fferm fach Ffleicws ger Llanddona, ac am gyfnodau heriol wrth iddi dyfu fyny.

Fri, 10 Sep 2021 13:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Tomos Grace

Beti George yn sgwrsio â Tomos Grace, Pennaeth cynnwys Chwaraeon Youtube yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica.

Fri, 10 Sep 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Owain Fôn Williams

Gwestai Beti George ar ddechrau Cystadleuaeth yr Ewro's yw'r gôl-geidwad ac un o garfan tîm llwyddiannus Cymru yn Ewros 2016, Owain Fôn Williams.

Fri, 10 Sep 2021 12:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Tom Evans

Gwestai Beti George yw'r Parch. Tom Evans a fu'n gweithio i Gymorth Cristnogol am nifer o flynyddoedd cyn troi at gaplaniaeth gwirfoddol gyda Heddlu Dyfed Powys.

Fri, 10 Sep 2021 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Paul Sambrook

Gwestai Beti yr wythnos hon yw'r archeolegydd Paul Sambrook o Gastell-Nedd sydd yn sôn am ei fagwraeth yn y dre ac am gyfnod yng Nghanada, cyn darganfod y Gymraeg yn ei arddegau hwyr.

Fri, 10 Sep 2021 11:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Maxine Hughes

Gwestai Beti George yw'r newyddiadurwraig Maxine Hughes, o Gonwy yn wreiddiol ond nawr yn byw yn Washington DC. Cawn glywed am ei phrofiadau fel newyddiadurwraig yn Nhwrci ac yn gohebu ar farwolaeth George Floyd yn yr Unol Daleithiau.

Fri, 10 Sep 2021 10:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy