Podlediad Beti a'i Phobol

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Gwefan: Beti a'i Phobol

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Manon Williams

Lawrlwythwch

Gwestai Beti George yw Manon Williams sydd yn fetron yn Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd a hefyd yn Adran Gancr Ysbyty Glan Clwyd. Cawn glywed am ei phrofiadau ers iddi ddechrau fel nyrs yn 1984, ac wrth gwrs am ei phrofiadau ers cychwyn Covid 19.

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 01 Dec 2020 17:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Aled Davies

Beti George yn sgwrsio gydag Aled Davies, dyn busnes o'r Dryslwyn a sefydlodd busnes o'r enw Pruex. Mae'r busnes yn creu bacteria naturiol allan o bridd er mwyn cadw ein hanifeiliaid yn iach ac adeiladu imiwnedd naturiol ynddyn nhw, i leihau gorddibyniaeth ar feddyginiaethau gwrthfiotig, a hynny yn y pendraw hefyd yn ein helpu ni fel pobl i gadw'n iach.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 01 Dec 2020 15:08:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Aled Roberts

Gwestai Beti George yr wythnos hon yw Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Aled Roberts. Cawn hanes ei fagwraeth yn Rhosllannerchrugog, a'i waith fel cyfreithiwr cyn cael ei ddewis yn Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru. Mae hefyd trafodaeth ynglŷn â'i waith fel Comisiynydd, yr agweddau positif a'r negyddol.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 01 Dec 2020 13:06:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ann Griffith

Beti George yn sgwrsio gyda'r ymgyrchydd Ann Griffith o Washington DC, un sydd yn wreiddiol o Aberystwyth ond wedi byw mewn mannau fel Lesotho, Sri Lanka, India a Bolifia. Mae hi'n sôn am ei magwraeth Gristnogol, ei phrofiadau yn byw yn y gwahanol wledydd, ei gwaith yn ymgyrchu, a'i barn am yr hyn sydd yn digwydd yn wleidyddol ac yn gymdeithasol yn yr Unol Daleithiau.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 01 Dec 2020 11:03:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Robert Llewellyn Tyler

Yr hanesydd teithiol Robert Llewellyn Tyler yw gwestai Beti George yr wythnos hon, sydd erbyn hyn yn gweithio ac yn byw yn Abu Dhabi. Mae e'n sôn am ei faes arbenigol, sef y Cymry alltud mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau ag Awstralia, ac hefyd yn sôn am ei brofiadau mewn gwledydd fel Siapan, Saudi Arabia ac Bosnia a Herzegovina.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 30 Nov 2020 09:25:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sian Reese-Williams

Gwestai Beti yw'r actores, Sian Reese-Williams sy'n portreadu'r Ditectif Cadi John yn y gyfres Craith. Yma mae hi'n son am ei magwraeth yn Aberhonddu, ei gyrfa wrth ymddangos mewn cyfresi fel Emmerdale a'r Gwyll ac yn trafod marwolaeth ei brawd Llŷr llynedd.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 29 Nov 2020 09:07:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Patrick Rimes

Beti George yn sgwrsio gyda'r cerddor Patrick Rimes. Mae e'n sôn am ei fagwraeth ym Methesda ac am gwrdd â'i dad am y tro cyntaf pan oedd yn dair ar ddeg oed. Cawn wybod am ei sylfeini cerddorol ac am ei ddylanwadau cerddorol ac wrth gwrs hanes sefydlu'r band gwerin Calan. Mae e hefyd yn sôn am helpu ei fam gyda'i busnes gwneud caws dafad yn ystod cyfnod Covid 19.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Nov 2020 09:34:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Robin Anderson

Beti George yn holi Prif Weithredwr Cwmni Aspen Healthcare, Rob Anderson, am ei fagwraeth a'i addysg yng Nghaerdydd, gan gynnwys mai ei dad oedd un o'r meddygon cyntaf i gyrraedd y trychineb yn Aberfan. Mae Rob hefyd yn trafod y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac ysbytai preifat, a sut mae'r ddau yn delio gyda Cofid-19.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 27 Nov 2020 09:26:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Matt Spry

Beti George yn sgwrsio gyda Dysgwr y Flwyddyn 2018, Matt Spry, o Aberplym (Plymouth) yn wreiddiol a chawn ei hanes yn dysgu'r Gymraeg, ei waith gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches ac hefyd ei frwydr ag iselder meddwl.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 26 Nov 2020 11:51:00 +0000

Tudalen Y Podlediad