-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Beti a'i Phobol

Beti a

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Gwefan: Beti a'i Phobol

RSS

Chwarae Beti a

Anna Aleko Skalistira Bakratseva

Beti George yn sgwrsio efo Anna Aleko Skalistira Bakratseva, sy'n wreiddiol o Fwlgaria. Mae'n trafod y profiad o symud ei theulu cyfan i Gymru ac wedyn yr her o ddysgu Cymraeg, ac yn sgwrsio am ei magwraeth yn Sofia ac am wreiddiau ei theulu yng Ngwlad Groeg.

Mon, 26 Apr 2021 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford

Beti George yn sgwrsio gyda Phrif Weinidog Cymru, Mark Drakeford ar amser anodd iawn i bawb yn ystod y pandemig. Cawn hefyd wybod am ei fagwraeth yng Nghaerfyrddin, ei waith fel Swyddog Prawf a darlithydd, cyn troi at wleidyddiaeth.

Thu, 31 Dec 2020 22:30:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Geraint Talfan Davies

Beti George yn sgwrsio gyda chyn-bennaeth y BBC yng Nghymru, Geraint Talfan Davies am ei linach enwog ac am ei blentyndod yn Abertawe, Y Barri a Chaerdydd. Cawn wybod am ei waith fel newyddiadurwr gyda'r Western Mail ac am yr hyn sydd yn ei gadw'n brysur nawr sef ceisio datblygu Castell Cyfarthfa ym Merthyr yn ganolfan dreftadaeth ddiwydiannol i Gymru.

Thu, 24 Dec 2020 22:18:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Gwenllian Lansdown Davies

Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin, Gwenllian Lansdown Davies ydi'r cwmni. Mae'n trafod yr heriau mae hi wedi gorfod wynebu yn arwain y Mudiad Meithrin yn ystod y cyfnod diweddar.

Thu, 24 Dec 2020 15:10:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

06/12/2020

Beti George yn sgwrsio gyda'r cerddor Dulais Rhys, sydd o Gaerfyrddin yn wreiddiol ond bellach yn byw yn nhalaith Montana yn yr Unol Daleithiau. Cawn wybod am ei arbenigedd yng ngwaith y cerddor Joseph Parry a hefyd am ei farn ynglŷn â'r etholiad diweddar yn ei wlad.

Thu, 24 Dec 2020 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

22/11/2020

Gwestai Beti George yr wythnos hon yw'r Cynghorydd Meirick Lloyd Davies sef Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych. Cawn ddarganfod am ei blentyndod trist pan gollodd ei fam, ei frawd a'i chwaer mewn amser byr. Mae e hefyd yn sôn am ei gariad tuag at ei ardal, ei deulu ac at y Gymraeg.

Wed, 23 Dec 2020 18:57:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Robert Joseph Jones

Un o drigolion yr Unol Daleithiau sef Robert Joseph Jones yw'r gwestai - mae o dras Gymreig ac yn enedigol o Pennsylvania, ond yn byw nawr yn nhalaith Efrog Newydd. Mae'n sôn am ddysgu Cymraeg pan oedd yn unarddeg oed ac am ei hoffter o ieithoedd yn gyffredinol. Mae hefyd yn trafod yr etholiad arlywyddol diweddar ac am ei anfodlonrwydd gyda Donald Trump.

Wed, 23 Dec 2020 17:47:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Anna Jane Evans

Y Parchedig Anna Jane Evans yw gwestai Beti George. Cawn gyfle i ddysgu am ei phrofiad o weithio i elusen Cymorth Cristnogol am dros ugain mlynedd, lle cafodd hi'r cyfle i ymweld â gwledydd fel Bangladesh a Sierra Leone. Mae hi hefyd yn sôn am ei phrofiad o gael ei hordeinio yn weinidog yn ystod y Cyfnod Clo.

Wed, 23 Dec 2020 16:35:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Tegwen Ellis

Gwestai Beti George yw Prif Weithredwr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru, Tegwen Ellis. Yn wreiddiol o'r Barri cafodd ei phenodi yn bennaeth Ysgol Cynwyd Sant, Maesteg cyn symud mlaen i'w swydd newydd yn cynghori penaethiaid yn y byd addysg.

Wed, 23 Dec 2020 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Aran Jones

Gwestai Beti George yw sylfaenydd Say Something in Welsh sef Aran Jones. Mae'n sôn am ei blentyndod yn teithio'r byd gyda'i deulu, ei addysg mewn ysgolion preswyl ac am gyfnod anodd yn ei fywyd. Mae e hefyd yn sôn am ei ddeffroad ieithyddol, ei wreiddiau Cymraeg ac am lwyddiant Say Something In Welsh.

Wed, 23 Dec 2020 13:01:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy