Podlediad Beti a'i Phobol

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Gwefan: Beti a'i Phobol

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Rhys Jones

Lawrlwythwch

Beti George yn sgwrsio gyda'r Athro Rhys Jones o Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Aberystwyth. Cawn wybod am y "Plynlumon Man", yr ymchwil gan y Brifysgol i mewn i borthladdoedd Cymru, a hefyd, beth yn union yw'r Fro Gymraeg?

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 27 Apr 2020 07:08:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Sian Stephen

Yr ymgyrchydd gyda Gwrthryfel Difodiant Sian Stephen sy'n sgwrsio gyda Beti George am ei phryderon ynglyn â newid hinsawdd. Mae hefyd yn sôn am ei chyfnod yn gweithio ym Mrwsel, ac yna yn Guatemala a Colombia.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 25 Apr 2020 17:47:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Lleuwen Steffan

Beti George yn holi'r gantores Lleuwen Steffan am ei bywyd a'i cherddoriaeth. Mae Lleuwen hefyd yn sôn am y gyfrinach mae hi wedi ei gadw yn dawel ers amser maith ac am ei phenderfyniad i ddychwelyd i Lydaw i fyw.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 05 Mar 2020 21:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Alis Hawkins

Beti George yn sgwrsio'r gyda'r awdures Eingl Gymreig Alis Hawkins, gan drafod ei nofelau a'u cefndir Cymraeg, ei phlentyndod yng Nghwm Cou, ei haddysg yn Aberteifi a Rhydychen a'r broses hir o gael llyfr wedi ei gyhoeddi.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 03 Mar 2020 16:20:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Yr Athro Aled Rees

Mae Beti George yn cael cwmni'r Athro Ddoctor Aled Rees, sy'n Athro Endocrinoleg yn yr Adran Newro Wyddorau a Sefydliad Ymchwil Iechyd Meddwl, Caerdydd. Mae'n rhannu ei amser rhwng gwaith academaidd, ymchwil a gwaith meddygol.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 21 Feb 2020 18:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Lowri Gwilym (14/03/2010)

Cynhyrchydd gwreiddiol Beti a'i Phobol, y diweddar Lowri Gwilym, yn sgwrsio gyda Beti George. Darlledwyd y sgwrs ar y 14eg o Fawrth 2010.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 20 Feb 2020 12:38:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Elinor Snowsill

Ar ddechrau pencampwriaeth y Chwe Gwlad ,y chwaraewraig rygbi Elinor Snowsill sydd yn cadw cwmni i Beti George yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Feb 2020 16:08:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: John Gwyn Jones

Prif Weithredwr grŵp o ysgolion yn y Dwyrain Canol a brodor o Frynaman Ucha, John Gwyn Jones, sy'n sgwrsio gyda Beti George.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 26 Jan 2020 15:53:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Elinor Wyn Reynolds

Yr awdur Elinor Wyn Reynolds, sydd hefyd yn gweithio i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, sy'n sgwrsio gyda Beti George. Author Elinor Wyn Reynolds chats to Beti George.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 19 Jan 2020 12:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad