Podlediad Beti a'i Phobol

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Gwefan: Beti a'i Phobol

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Mair Penri

Lawrlwythwch

Beti George yn holi Mair Penri o'r Parc sy'n wyneb cyfarwydd ar lwyfannau'r eisteddfodau a nosweithiau llawen. Beti George interviews Mair Penri.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 15 Aug 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Dafydd Apolloni

Beti George yn sgwrsio gyda Dafydd Apolloni, un o gymeriadau tref Llanrwst. Mae'n hanner Cymro a hanner Eidalwr, gyda'i dad yn dod o Rufain a'i fam yn ferch i Idwal Jones, y dyn wnaeth greu SOS Galw Gari Tryfan! Yn fesitr ar ddysgu iaith, mae ef ei hun yn siarad Cymraeg, Saesneg, Eidaleg, Almaeneg a Ffrangeg., a threuliodd gyfnodau yn byw yn Prague, Paris a'r Eidal. Yn y rhaglen, mae'n trafod pa mor ddosbarth canol ac elît yw'r Eisteddfod.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Jul 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Betsan Moses

Beti George yn sgwrsio gyda Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn ogystal â thrafod y Brifwyl ei hun, gan gynnwys ei dyfodol a'r trafferthion cyn Eisteddfod Sir Conwy 2019, mae hi hefyd yn sôn wrth Beti am ei magwraeth yng Nghwm Gwendraeth, a'i chred anhygoel mewn ofergoelion.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 21 Jul 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gwen Parrott

Cafodd Gwen Parrott ei magu yn Sir Benfro, cyn treulio deugain mlynedd yn byw ym Mryste. Wrth sgwrsio gyda Beti George, mae'n sôn am fagwraeth syml ym mhentref Bwlchygroes, a sut y dechreuodd hi sgwennu ar ôl cael gradd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n briod gyda meddyg teulu sy'n hannu o Tsieina.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 14 Jul 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Richard Lewis

Daw Richard Lewis o Borth Tywyn, ac wedyn Meinciau. Wedi gadael Ysgol y Strade, aeth i wneud gradd daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyn treulio dwy flynedd yn dysgu yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. Penderfynodd ei fod am ymuno â'r heddlu, a chafodd swydd fel cwnstabl yng Ngheredigion. Dringodd ysgol gyrfa yn gyflym iawn, a chael ei benodi'n Brif Gwnstabl Heddlu Cleveland yn Ebrill 2019. Mae'n parhau i fyw yn Aberaeron, gan deithio yn ôl ac ymlaen bob penwythnos. Roedd yn chwaraewr rygbi addawol iawn, a bu'n chwarae i dîm ieuenctid y Scarlets. Mae hefyd yn ddeiliad tocyn tymor i dîm pêl-droed yr Elyrch.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 04 Jul 2019 06:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gwerfyl Roberts

Beti George yn sgwrsio gyda Gwerfyl Roberts. Yn enedigol o Lanbrynmair, ac wedi gweithio fel nyrs a darlithydd yng Nghaerdydd, Aberystwyth a Bangor, mae wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd lawer i wella statws y Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 27 Jun 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 16/06/2019

Beti George yn sgwrsio gydag un o bobl Cymru. Chat show with Beti George.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 17 Jun 2019 17:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Arwyn 'Groe' Davies

Beti George yn sgwrsio gydag Arwyn 'Groe' Davies, y bardd a'r amaethwr o Ddyffryn Banw. Beti George interviews Arwyn 'Groe' Davies.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 13 Jun 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Elin Parisa Fouladi

Beti George yn sgwrsio gydag Elin Parisa Fouladi. Beti George chats to Elin Parisa Fouladi.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Jun 2019 11:08:00 +0000

Tudalen Y Podlediad