-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Beti a'i Phobol

Beti a

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Gwefan: Beti a'i Phobol

RSS

Chwarae Beti a

Karl Davies

Wedi ei fagu yn Abergele ac yn gyn ddisgybl Ysgol Glan Clwyd, mae Karl Davies yn ymuno a Beti i drafod ei fywyd yr wythos yma. Dychwelodd Karl nôl i Gaerdydd ddiwedd mis Mehefin eleni o China, ar ôl bod yn dysgu Saesneg i oedolion yno am 4 blynedd. Hanes China gaiff y sylw heddiw, gan ei fod yn credu bod anwybodaeth y gorllewin am y wlad yn broblem enfawr. Bu Karl yn gweithio yn y byd gwleidyddol fel ymchwilydd yn San Steffan i Blaid Cymru, wedyn i’r byd newyddiadura gan ddringo i fod yn Olygydd Newyddion BBC Cymru. Ar ôl hynny fe fu’n Brifweithredwr Plaid Cymru am 9 mlynedd; I'r byd addysg aeth o wedyn fel Cyfarwyddwr Undeb y Prifathrawon. Aeth nol i swydd weinyddol yn y BBC ac wedyn draw i China i ddysgu saesneg i oedolion.

Sun, 25 Sep 2022 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Hefin Wyn

Awdur a'r newyddiadurwr Hefin Wyn yw gwestai Beti. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth am gerddoriaeth Cymraeg, am Meic Stevens, Waldo a Niclas y Glais ac yn gyn newyddiadurwr gyda'r BBC a HTV. Bu hefyd yn Ohebydd adloniant Y Cymro, ac fe ddisgrifiodd Beti ef fel "Llysgennad dros Sir Benfro". Mae'n rhannu straeon ei fywyd ac yn dewis ambell gân.

Sun, 18 Sep 2022 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Hywel Gwynfryn

Hywel Gwynfryn sydd yn sgwrsio gyda Beti George.

Sun, 28 Aug 2022 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Seren Morgan Jones

Seren Morgan Jones sydd yn gwmni i Beti George.

Sun, 21 Aug 2022 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Ann Catrin Evans

Ann Catrin Evans sydd yn gwmni i Beti George.

Mon, 15 Aug 2022 09:47:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Ifan Jones Evans

Beti George sydd yn sgwrsio gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans

Sun, 07 Aug 2022 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Dr Delyth Badder

Beti sydd yn sgwrsio gyda Dr Delyth Badder

Sun, 24 Jul 2022 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Nicola Davies

Cobiau Cymreig yw diléit gwestai Beti George, Nicola Davies, Cadeirydd Cyngor y Sioe Frenhinol. Ar ôl graddio ym Mhrifysgol Abertawe, nol aeth hi i’w chartref yng Ngheredigion fel ei bod yn medru helpu gyda’r busnes bridio cobiau, Bridfa Maesmynach. Mae hi’n weithgar yn y gymuned amaethyddol, yn y Ffermwyr Ifanc a gyda’r Sioe Frenhinol, ac yn ddiweddar fe ddaeth y fenyw gyntaf i fod yn Gadeirydd Cyngor y Sioe.

Sun, 10 Jul 2022 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Meirion Jones

Yr artist Meirion Jones yw gwestai Beti ai Phobol. Cafodd ei fagu yn Aberteifi a bu'n cyd weithio mewn stiwdio gyda'i Dad, y diweddar Aneurin Jones. Astudiodd Lefel A mewn Arlunio, Hanes a Cymraeg. Yna aeth i Goleg Celf Dyfed Caerfyrddin i astudio Celf am ddwy flynedd a dysgu llawer. Aeth Meirion ymlaen wedyn i astudio Cwrs Cyfathebu yn y Coleg Normal Bangor cyn mynd yn athro am 10 mlynedd, yn dysgu yn Abergwaun. Yna cyrhaeddodd bwynt yn ei fywyd naill ai ei fod yn aros yn y proffesiwn hyd nes y byddai’n ymddeol, neu ei fod yn torri hynny yn ei flas a gwireddu breuddwyd a byw fel artist o achos doedd o ddim y credu na fyddai wedi gallu maddau iddo fo ei hun tasa fo ddim. Roedd yn byw gartref o hyd a treuliodd y 10 mlynedd nesaf yn y stiwdio efo’i Dad. Roedd gan Meirion berthynas arbennig o glos efo’i Dad, medda fo. Dysgodd lawer iawn ganddo. Roedd hi’n berthynas symbiotig- roedd y ddau angen ei gilydd. Pan fu farw ei Dad, prynodd Joanna ag yntau 'small holding' tu allan i Abereifi. Dyma droi y beudy yno yn stiwdio ar gyfer y ddau. Cyfarfu Meirion Joanna yn Eisteddfod Abertawe ac mae hithau’n arlunydd llawn amser hefyd. Priodwyd y ddau yn 2013. Yn ddiddorol dydy Meirion erioed wedi arlunio ar ben ei hun, Roedd hefo’i Dad o’r blaen a bellach mae rhannu stiwdio efo Joanna. Mae’r byd mytholegol a chwedlonol o ddiddordeb mawr i Meirion. Cawn glywed hanes Chwedl Llyn y Fan fach. Mae’r chwedl hon wedi ei hudo drwy ei fywyd.

Sun, 03 Jul 2022 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Beti a

Catrin Atkins

Catrin Atkins ydi'r cwmni yr wythnos hon. Cafodd ei geni gyda Spina Bifida a hydrocephalus, ac mae hi’n sôn am y cyflyrau yma a sut maen nhw wedi effeithio arni. Mae hi bellach yn Coach - Y Coach Cymraeg, ac yn siarad gyda chleientiaid ar draws y byd. Mae hi’n sôn nad oes enw Cymraeg am Coach - sydd yn esbonio yn union beth ydi'r gwaith. Mae'n chwaer i Barry Griffiths, fu'n reslo yn y WWE, ond sydd ar hyn o bryd yn ymddangos yn y sioe Cirque du Soleil yn Vegas, ac yn byw yno gyda’i deulu ers 10 mlynedd. Fe dreuliodd Catrin amser yng Nghanada, ac fe newidiodd hyn ei bywyd. Fe sylweddolodd ei bod yn medru gwneud pethau ar ei phen ei hun. Mae hi bellach yn hapus yn ei chroen, ac yn sôn bod hi wedi cymryd amser i gyrraedd y man yma.

Sun, 19 Jun 2022 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy