Podlediad Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pryderon y diwydiant moch

Lawrlwythwch

Siwan Dafydd sy'n holi Glesni Phillips ac Owen Morgan am sefyllfa'r farchnad.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 24 Sep 2020 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Tir Dewi yn lansio yn Sir Fôn, Conwy a Gwynedd

Aled Rhys Jones sy'n sgwrsio gyda Delyth Fôn Owen am ehangu'r elusen i siroedd eraill.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 23 Sep 2020 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cyswllt Ffermio yn annog pobl i ‘fentro’

Aled Rhys Jones sy'n holi Einir Davies am y fenter.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 22 Sep 2020 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cyfarfod Blynyddol CFFI Cymru

Aled Rhys Jones sy'n holi Caryl Haf am Gyfarfod Blynyddol CFFI Cymru ddydd Sadwrn.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 21 Sep 2020 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad