-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cyswllt Ffermio

Rhodri Davies sydd ag adroddiad o'r digwyddiad ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Fri, 22 Sep 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Effaith y tywydd garw ar ffermwyr

Rhodri Davies sy'n sgwrsio am effaith y tywydd gyda Iestyn Pritchard o NFU Cymru.

Thu, 21 Sep 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Tywydd braf mis Medi yn golygu mwy o alw am gig

Rhodri Davies sy'n trafod arolwg diweddar gyda Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru.

Wed, 20 Sep 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Adroddiad o Arwerthiant Hyrddod NSA Cymru

Non Gwyn sy'n trafod yr arwerthiant gyda Gwynne Davies, aelod o'r pwyllgor trefnu.

Tue, 19 Sep 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Undeb Amaethwyr Cymru yn chwilio am hoelion wyth y byd amaeth

Rhodri Davies sy'n sgwrsio gydag Ann Davies, Cadeirydd yr undeb yn Sir Gaerfyrddin.

Mon, 18 Sep 2023 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch