-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Effaith chwyddiant ar gontractwyr

Siân Williams sy'n sgwrsio gyda Glyn Davies o Lanrhystud am y cynnydd ym mhrisiau diesel.

Thu, 19 May 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynnydd ym mhrisiau gwlân

Aled Rhys Jones sy'n trafod mwy gyda Gareth Jones, Pennaeth Marchnata Gwlân Prydain.

Wed, 18 May 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cig artiffisial – bygythiad neu gyfle i ffermwyr?

Aled Rhys Jones sy'n holi Illtud Llyr Dunsford, sylfaenydd cwmni Cellular Agriculture.

Tue, 17 May 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Llywodraeth Cymru yn rhwystro ffermydd solar ar dir cynhyrchiol

Aled Rhys Jones sy'n clywed mwy gan Teleri Fielden, Swyddog Polisi Undeb Amaethwyr Cymru.

Mon, 16 May 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cyfarfod Cyntaf Grŵp Cenhedlaeth Nesaf NFU Cymru

Aled Rhys Jones sy'n sgwrsio gydag un o aelodau’r grŵp, Katie Davies.

Fri, 13 May 2022 05:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynhadledd yr NFU

Aled Rhys Jones sy'n edrych yn ôl ar y gynhadledd gydag Aled Jones o NFU Cymru.

Wed, 24 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch