-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Bwletin Amaeth

Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

RSS

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynnydd mewn gwerthiant cig coch

Lowri Thomas sy'n sgwrsio am y gwaith ymchwil gyda Rhys Llewelyn o Hybu Cig Cymru.

Mon, 01 Mar 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynlluniau i gadw afancod yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi

Elen Davies sy'n sgwrsio gyda Hedd Pugh o undeb NFU Cymru.

Fri, 26 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Trafodaeth am y broblem o boeni anifeiliaid

Elen Davies sy'n sgwrsio gyda Gwynedd Watkin o Undeb Amaethwyr Cymru am y weminar.

Thu, 25 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cynhadledd yr NFU

Aled Rhys Jones sy'n edrych yn ôl ar y gynhadledd gydag Aled Jones o NFU Cymru.

Wed, 24 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Bwletin Amaeth

Cyhoeddi enillwyr rhanbarthol Cystadleuaeth Silwair Cymru

Aled Rhys Jones sy'n holi Dafydd Parry Jones, Cadeirydd Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas

Tue, 23 Feb 2021 06:45:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch