Podlediad Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf gyda Dei Tomos a John Meredith. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Dyfodol cemegyn yn y fantol

Lawrlwythwch

Dyfodol cemegyn yn y fantol, rheolau TB a phroblem y Rheol 6 Diwrnod

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 16 Oct 2018 07:37:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Effaith llifogydd gwaetha ers cenhedlaeth

Effaith llifogydd gwaetha ers cenhedlaeth ar ffermydd y gorllewin a chyfle i gynhyrchwyr bwyd newydd yn y Ffair Aeaf

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 15 Oct 2018 08:34:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pryder am y cymunedau ffermio gwledig

Silwair am ddim

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 12 Oct 2018 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 3.4 miliwn o bunnoedd i gynllun amgylcheddol canolbarth Cymru.

Rheolau cwarantin yn creu problemau i‘r diwydiant defaid.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 11 Oct 2018 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Apel am sicrwydd cynlluniau Glastir cyn Brecsit

Apel am sicrwydd cynlluniau Glastir cyn Brecsit a chyfrifiad amaethyddol Lloegr

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 25 Sep 2018 08:09:00 +0000

Tudalen Y Podlediad