-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sydd yn "Y Coridor Ansicrwydd" ac yn barod i drafod digwyddiadau diweddar y byd pêl-droed

Gwefan: Y Coridor Ansicrwydd

RSS

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Jimmy Greaves - colli cawr arall

Malcolm ac Owain Tudur Jones sy'n talu teyrnged i ddoniau Jimmy Greaves - ar y cae ac ar y sgrin fach. Sylw hefyd i ganlynaidau gwych merched Cymru ac i drafferthion Cei Connah.

Thu, 23 Sep 2021 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Mari Edwards: Wrecsam, Ronaldo a Ryan a Rob

Rheolwr tîm merched Wrecsam Mari Edwards sy'n ymuno gyda Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones i drafod y chwyldro ym mhêl-droed merched a'r newidiadau cyffrous i glwb y Cae Ras.

Thu, 16 Sep 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Ergyd enfawr Estonia

Mae'r siom yn amlwg wrth i Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones drafod gêm ddi-sgôr Cymru yn erbyn Estonia yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2022. Ond oes 'na achos dathlu hefyd..?

Fri, 10 Sep 2021 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Neges gan Robert Page!

Perfformiad calonogol Cymru yn erbyn y Ffindir sy'n cael sylw Owain Tudur Jones a Malcolm Allen. Ac wrth drafod, mae Mal yn cael neges amserol gan y rheolwr Robert Page!

Thu, 02 Sep 2021 19:35:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Gemau rhyngwladol ar y gorwel

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n trafod carfan Rob Page cyn y gemau rhyngwladol, a pha chwaraewyr oedd yn sâl yn ymarfer ond yn wych ar bnawn Sadwrn.

Thu, 26 Aug 2021 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Cysylltiad! Cysylltiad!

Mae cychwyn sigledig Abertawe yn poeni Owain a Mal, ond mae 'na gynnwrf mawr am Wrecsam. A gawn ni hanes dau gerdyn coch Owain, a'r adeg pan ddoth David Moyes i'w sgowtio.

Thu, 19 Aug 2021 13:11:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Barod amdani?

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n edrych ymlaen at dymor newydd Uwch Gynghrair Cymru ac Uwch Gynghrair Lloegr, ac yn trafod Lionel Messi yn gadael Barcelona am PSG.

Thu, 12 Aug 2021 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Mae'r siop ar agor!

Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones sy'n edrych ymlaen at gychwyn y tymor newydd - ond mae'r ddau yn poeni am sefyllfa Abertawe...

Thu, 05 Aug 2021 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Ewro 2020: "Os fasa Lloegr wedi ennill, faswn i ddim wedi cysgu am flynyddoedd!"

Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones sy'n dewis eu huchafbwyntiau o Ewro 2020, ac yn ymfalchïo mai'r Eidal oedd yn bencampwyr (fel ddaru rhai proffwydo!).

Wed, 14 Jul 2021 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Ewro 2020: Ben Davies a Jack Sparrow

Amddiffynnwr Cymru Ben Davies sy'n trafod yr ymgyrch wych yn Ewro 2020 gyda Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones, ac yn datgelu sut maen nhw wedi bod yn ymlacio yn Baku a Rhufain.

Thu, 24 Jun 2021 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy