-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Y Coridor Ansicrwydd

Y Coridor Ansicrwydd

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sydd yn "Y Coridor Ansicrwydd" ac yn barod i drafod digwyddiadau diweddar y byd pêl-droed

Gwefan: Y Coridor Ansicrwydd

RSS

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Lockyer, Luton a Low

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy’n trafod carfan Cymru, dyrchafiad Luton ac yn y dewis tîm y tymor o Uwch Gynghrair Lloegr.

Wed, 31 May 2023 18:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Gwobrau diwedd tymor - rhan 2

Mae'r "noson wobrwyo" yn parhau wrth i Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones ddewis mwy o uchafbwyntiau'r tymor. A tra bod un yn poeni am ymadawiad y tîm rheoli yn Abertawe, mae'r llall wrth ei fodd gyda llwyddiant Newcastle United.

Thu, 25 May 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Gwobrau diwedd tymor - rhan 1

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n dewis tîm a gêm y tymor, yn ogystal â'r chwaraewyr sydd wedi mynd tu hwnt i ddisgwyliadau. Ac mae'r ddau yn cynnig cyngor i Vincent Tan wrth iddo chwilio am reolwr newydd arall i Gaerdydd.

Thu, 18 May 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Faswn i ddigon da i chwarae i...

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n trafod ar ba lefel fydda nhw'n gallu chwarae tasa nhw'n bêl-droedwyr rŵan, a lle mae Abertawe a Chaerdydd angen gwella ar gyfer tymor nesaf. Mae pethau'n dechrau poethi hefyd yn y ras i ennill y Gynghrair Proffwydo.

Fri, 12 May 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Dim lle ar y bws i OTJ!

Hanes Owain Tudur Jones yng nghanol dathliadau Wrecsam, tra bod Malcolm Allen yn datgelu talent am ddawnsio. Mae'r ddau hefyd yn trafod ymddygiad diweddar rheolwr Lerpwl Jurgen Klopp... ac mae rhywun yn dioddef anaf wrth recordio (sy'n eithaf eironig)!

Thu, 04 May 2023 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Cledwyn Ashford: Dathlu dyrchafiad Wrecsam (o'r diwedd!)

Yn dilyn dyrchafiad Wrecsam i'r Ail Adran wedi 15 mlynedd hir o fethiant, sgowt y clwb Cledwyn Ashford sy’n ail-fyw'r parti mawr ar y Cae Ras efo Owain Tudur Jones a Malcolm Allen.

Thu, 27 Apr 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Wrecsam bron yna!

Mae Owain Tudur Jones a Malcolm Allen yn hyderus fydd 'na barti ar y Cae Ras nos Sadwrn wrth i Wrecsam ddathlu ennill Cynghrair Genedlaethol Lloegr a dyrchafiad i'r Ail Adran.

Thu, 20 Apr 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

A Fo Ben Bid Bont!

Arbediad arwrol Ben Foster a thrafferthion Caerdydd sy’n cael sylw Ows a Malcs wsos yma

Fri, 14 Apr 2023 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Dadansoddi'r Darbi

OTJ a Malcs sy’n edrych nol ar y ddarbi fawr ac yn edrych ymlaen at Basg anferth i Wrecsam.

Thu, 06 Apr 2023 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Y Coridor Ansicrwydd

Dwy gêm, pedwar pwynt

Owain a Malcolm sy'n edrych nol ar ddwy gêm agoriadol Cymru i gyrraedd Ewro 2024

Thu, 30 Mar 2023 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy