-> Eich Ffefrynnau

Dewr

Dewr

Tara Bethan yn sgwrsio ag ambell wyneb cyfarwydd am heriau bywyd, a’r ffordd mae’r creadigrwydd yn gallu helpu.

Gwefan: Dewr

RSS

Chwarae Dewr

Yws Gwynedd

Garddio a galar. Yws Gwynedd ydi gwestai cyntaf Dewr ar BBC Sounds. I gyfeiliant sŵn diwrnod glawog, fe gafodd sgwrs gynnes gyda Tara wrth y bar mae wedi ei adeiladu yng ngardd y teulu. Mae Yws yn cyflwyno Tara i’w angerdd annisgwyl tuag at arddio, a’n trafod y ffordd mae tyfu planhigion yn ei helpu i wneud synnwyr o’r byd. Am y tro cyntaf, mae Yws yn trafod y cyfnodau trist a heriol mae wedi ei wynebu. Ag yntau’n gyfrifol am gyfoeth o ganeuon anthemig sy’n dod â miloedd o bobl at ei gilydd yn ei gigs, mae Yws hefyd wedi profi sawl profedigaeth fawr ar hyd y blynyddoedd. Mewn sgwrs agored a hwyliog, cawn glywed sut mae teulu, ffrindiau a'r byd natur wedi cynnal Yws drwy gyfnodau heriol. Mae’r bennod yma’n cynnwys iaith gref.

Thu, 25 Nov 2021 07:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Dewr

Croeso i Dewr

Yn 2020 fe gychwynnodd Tara Bethan ar daith i ddysgu am sut mae creadigrwydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau mewn cyfnodau heriol a hapus. Yn ei chartref newydd ar BBC Sounds mae’r sgyrsiau yn parhau, a chawn gyfarfod mwy o wynebau cyfarwydd Cymru i glywed am y pethau sy’n eu cynnal nhw. Ar hyd y ffordd cawn glywed am brofiadau yn ymwneud ag iechyd meddwl a lles yn cael eu trafod mewn ffordd agored a gonest. Mae’r podlediad yma’n cynnwys iaith gref.

Fri, 12 Nov 2021 17:50:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch