-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Digon

Digon

Digon yw digon, wrth i Non Parry ddweud ei bod hi’n amser am sgwrs onest am iechyd meddwl. / Enough is enough, as Non Parry says it’s time to be upfront about mental health.

Gwefan: Digon

RSS

Chwarae Digon

Eden

Yn ogystal a bod yn aelodau o'r grŵp eiconig Eden, mae Non, Emma a Rachael hefyd yn ffrindiau gorau. Ym mhennod olaf y gyfres yma o Digon, mae'r dair yn trafod sut mae eu cyfeillgarwch wedi esblygu dros y blynyddoedd a'u gobeithion ac ofnau ar gyfer y dyfodol.

Wed, 28 Jul 2021 01:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Trystan Ellis-Morris

Mewn sgwrs gynnes ac agored, mae'r cyflwynydd poblogaidd yn datgelu sut y mae wedi ymdopi gyda phwysau gwaith ar wahanol gyfnodau o'i fywyd. Mae Trystan hefyd yn trafod ei gyfnod o salwch difrifol rai blynyddoedd yn ôl, a'r effaith mae hynny'n dal i'w gael arno.

Mon, 19 Jul 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Lisa Jên

Yn y bennod yma mae Non yn cael cwmni'r actor a cherddor Lisa Jên. Mewn sgwrs agored a chynnes, mae Lisa yn rhannu ei phrofiad o ddsygu a deall mwy y pethau sy'n effeithio ar ei iechyd meddwl. Mae'r bennod yma'n cynnwys trafodaeth am themâu sy'n ymwneud a hunan-niweidio, allai beri gofid i rai gwrandawyr.

Mon, 12 Jul 2021 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Richard Elis

Effaith enwogrwydd, 'toxic masculinity' a mwy ar iechyd meddwl...

Tue, 22 Jun 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Mari Gwenllian

Yr arlunydd ac aelod o grŵp Sorela sy'n trafod effaith hunanddelwedd ar iechyd meddwl. Mae'r podlediad yma yn trafod themâu yn ymwneud â iechyd meddwl allai beri gofid i rai gwrandawyr.

Mon, 14 Jun 2021 14:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Rhydian Bowen Phillips

Y cyflwynydd Rhydian Bowen Phillips sy'n ymuno â Non i drafod effaith cariad, galar a'r cyfryngau cymdeithasol ar iechyd meddwl. Mae'r podlediad yma yn trafod themâu yn ymwneud â iechyd meddwl allai beri gofid i rai gwrandawyr.

Mon, 07 Jun 2021 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Meilir Rhys Williams

Yr actor Meilir Rhys Williams sy'n cadw cwmni i Non y tro yma

Wed, 17 Feb 2021 15:29:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Tara Bethan

Y cerddor a chyflwynydd yw gwestai Non yn y bennod hon

Wed, 10 Feb 2021 12:04:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Gruff Jones

Y cerddor a chynhyrchydd Gruff Jones yw'r gwestai y tro hwn.

Wed, 03 Feb 2021 16:21:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Digon

Mari Lovgreen

Y cyflwynydd teledu ac awdur yw gwestai diweddaraf Non Parry

Wed, 27 Jan 2021 11:56:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy