-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol…

Gwefan: Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Mwy o bodlediadau Sioeau Ffeithiol

RSS

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Garmon Ceiro

Garmon Ceiro, yr awdur comedi a golygydd gwasanaeth Golwg yw'r gwestai.

Thu, 14 Jan 2021 12:41:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Gwenno Saunders

Y cerddor o Gaerdydd sy'n trafod bywyd a gyrfa rhwng sawl iaith...

Thu, 07 Jan 2021 13:54:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Dafydd Iwan

Y canwr ac ymgyrchydd dylanwadol sy'n ymuno ag Elis James i drafod iaith, bywyd a gyrfa

Wed, 30 Dec 2020 14:48:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Luned Tonderai

Sgwrs am fywyd a gwaith rhwng dwy iaith gyda'r cynhyrchydd a chyfarwyddwr Luned Tonderai

Fri, 15 May 2020 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Richard Elis

Elis James sy'n trafod iaith, gwaith a bywyd gyda'r actor Richard Elis

Wed, 15 Apr 2020 09:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Sian Harries

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r awdur a'r perfformiwr comedi Sian Harries. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sian a'i gyrfa.

Thu, 02 Apr 2020 10:48:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Yr Athro Prys Morgan

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r hanesydd yr Athro Prys Morgan. Beth oedd cyfraniad unigolion a chymdeithasau Cymreig ym mhrif ddinas Lloegr ar iaith a diwylliant Cymru ar hyd yr oesau? Pa mor hir fydd hi'n gymeryd i'r iaith Gymraeg golli rheolau treiglo? A sut mae rhedeg y ferf ' skidaddle’?

Fri, 14 Jun 2019 06:15:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Esyllt Sears

Elis James yn sgyrsio gyda'r comediwraig Esyllt Sears am ddwyieithrwydd.

Fri, 07 Jun 2019 08:05:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Huw Stephens

Elis James sy'n sgwrsio gyda'r DJ Huw Stephens.

Fri, 31 May 2019 06:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Elliw Gwawr

Sgwrs rhwng Elis James a'r gohebydd seneddol a'r awdur Elliw Gwawr.

Mae'r ddau'n trafod cefndir ieithyddol Elliw a fagwyd ar aelwyd Gymraeg ond sydd bellach yn byw yn Essex ac yn trio magu plentyn dwyieithog yn ne ddwyrain Lloegr.

Clywn am y penderfyniadau ieithyddol bwysig wrth sgwennu llyfrau coginio poblogaidd, ac am yr her o gyfathrebu'n glir ar y teledu a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol wrth ohebu mewn cyfnod gwleidyddol cythryblus.

Fri, 24 May 2019 06:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy