-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Esgusodwch fi?

Esgusodwch fi?

Trafodaethau bywiog am yr hyn mae’n ei olygu i fod yn aelod o gymuned LHDTC+ yng Nghymru, yng nghwmni Iestyn Wyn a Meilir Rhys Williams. Iestyn Wyn & Meilir Rhys Williams celebrate the LGBTQ+ community in Wales.

Gwefan: Esgusodwch fi?

RSS

Chwarae Esgusodwch fi?

Priya Hall: Oes gen ti jôc?

Ar drothwy ei sioe stand-up gyntaf yng Ngŵyl Fringe Caeredin, Priya Hall (hi) sy'n ymuno ag Iestyn a Meilir y bennod hon i rannu pam y dewisodd yrfa ym myd comedi a pha mor gynhwysol yw'r diwydiant stand-up. Hefyd, cawn glywed am brofiadau Priya a'i phartner wrth iddynt baratoi i ddechrau teulu, fel cwpwl cwiar, a'r rhwystrau y maent wedi eu hwynebu.

Mon, 27 Nov 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Mike Parker: Beth sydd mor arbennig am Gymru?

Tybed beth ddenodd Mike Parker (fo/fe) o Loegr i Fachynlleth? Yr awdur a'r cyn-wleidydd sy'n gwmni i Iestyn a Meilir y tro yma a chawn glywed pam fod Cymru mor agos at ei galon, pam y mentrodd i fyd gwleidyddiaeth a'r ysbrydoliaeth i'w lyfr hynod lwyddiannus, 'On the Red Hill'.

Mon, 20 Nov 2023 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Mhara Starling: Pam ddim gwrach?

Na, nid gwrach ond swynwraig yw gwestai'r podlediad y bennod hon. Mhara Starling (hi) sy’n bwrw’i swyn dros Iestyn a Meilir wrth drafod dylanwad llên gwerin Cymraeg ar ei bywoliaeth heddiw a sut wnaeth y dylanwad hwnnw ail-gynnau ei balchder yn ei Chymreictod.

Mon, 13 Nov 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Gruff Jones: Ga i ofyn cwestiwn?

Yn y bennod hon, aiff Gruff (nhw) â ni ar eu taith o ddod i adnabod eu hunain fel person anneuaidd ac o rannu’r daith honno gyda rheiny sydd agosaf atynt, o gyd-aelodau’r band Swnami i’w teulu a’u teulu estynedig. Cawn glywed am ysbrydoliaeth y gân 'Be Bynnag Fydd' ac arwyddocâd y geiriau "rhwng dwy lan ond heb ddeall pam, yn perthyn i ddim" yn ogystal â gofyn y cwestiwn "sut mae modd holi am hunaniaethau traws ac anneuaidd heb sarhau neu ymyryd"?

Mon, 06 Nov 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Nia Morais: Wyt ti'n breuddwydio?

Da ni’n plymio i fyd sgwennu ffuglen ffantasïol yn y bennod hon efo’r awdur, dramodydd a'r bardd Nia Morais (hi) gan drafod pŵer adrodd straeon. Ar gychwyn ei swydd newydd fel Bardd Plant Cymru, cawn glywed uchelgeisiau Nia am ei chyfnod yn y rôl wrth iddi fynd ati i ddatgloi creadigrwydd plant Cymru.

Mon, 30 Oct 2023 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Jeremy Miles: greddf yntau gwaith?

Mae Esgusodwch Fi yn ôl!

Yn ymuno ag Iestyn a Meilir ym mhennod gyntaf yr ail gyfres, mae Jeremy Miles (fo/fe), Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth Cymru.

Fe glywn am brofiadau ffurfiannol ei fagwraeth ym Mhontarddulais a dylanwad hynny ar ei waith fel gwleidydd. Yn y sgwrs ddadlennol yma mae'n rhannu sut mae ei hunaniaeth a'i rywioldeb wedi cyfrannu at ei waith fel gwleidydd a'i obeithion a'i bryderon at y dyfodol.

Mon, 23 Oct 2023 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Wyt ti'n gwybod dy statws?

A hithau'n bennod olaf y gyfres yma o'r podlediad, roedden ni eisiau trafod pwnc ychydig bach fwy arwyddocaol, sef HIV/AIDS. Mae'n afiechyd sydd dal i effeithio nifer o bobl yma yng Nghymru, ac yn ôl ein gwestai ni heddiw sef Uwch Gynghorydd polisi grwp trawsbleidiol HIV/AIDS San Steffan, Mark Lewis, mae yna lot o waith i'w wneud eto i addysgu pobl am yr afiechyd er mwyn rhwystro trosglwyddiadau newydd o'r firws.

Os hoffech gymorth neu fwy o wybodaeth am HIV/AIDS yna ewch i wefan y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, y Terrence Higgins Trust neu cysylltwch â'ch meddyg teulu.

Diolch o galon am wrando ar y gyfres,

Iestyn a Meilir :)

Sat, 31 Jul 2021 10:40:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Ti'n un o'r pump?

Pleser sgwrsio efo dau o gyd-awduron y gyfres lenyddol newydd 'Y Pump' yn y bennod yma, sef Leo Drayton a Maisie Awen. Da ni'n sôn am yr Emmy's, yr ysgol ac yn hel atgofion am ein harddegau. Heb sôn am ysbrydoliaeth ein arwyddgan catchy!

Am be da chi'n aros? Pwyswch 'play' ac awê.

Iestyn a Meilir :)

Sat, 24 Jul 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Ydy hi'n gaddo camp heddiw?

O ystyried fod y fabulous Owain Wyn Evans yn ymuno hefo ni'r wythnos yma, mae'r rhagolygon yn darogan y bydd hon yn bennod fendigedig! Da ni'n trafod drymio, reidio motorbeics, bod yn camp a llawer mwy...

Rhowch eich eli haul ymlaen a pwyswch 'play'.

Iestyn a Meilir :)

Sat, 17 Jul 2021 10:02:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Pa 'tribe' wyt ti?

Twink, bear 'ta geek? Pa 'tribe' wyt ti? Be ydi 'tribe' hyd yn oed? Wel, mi fyddwn ni'n trafod hyn i gyd a mwy efo'r actor Iestyn Arwel yn y bennod yma.

Gan ein bod yn trafod themau aeddfed gydag ambell i ddefnydd o iaith gref, nid yw'r bennod yma yn addas i blant.

Mwynhewch!

Iestyn a Meilir :)

Sat, 10 Jul 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy