-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Esgusodwch fi?

Esgusodwch fi?

Trafodaethau bywiog am yr hyn mae’n ei olygu i fod yn aelod o gymuned LHDTC+ yng Nghymru, yng nghwmni Iestyn Wyn a Meilir Rhys Williams.

Gwefan: Esgusodwch fi?

RSS

Chwarae Esgusodwch fi?

Wyt ti'n gwybod dy statws?

A hithau'n bennod olaf y gyfres yma o'r podlediad, roedden ni eisiau trafod pwnc ychydig bach fwy arwyddocaol, sef HIV/AIDS. Mae'n afiechyd sydd dal i effeithio nifer o bobl yma yng Nghymru, ac yn ôl ein gwestai ni heddiw sef Uwch Gynghorydd polisi grwp trawsbleidiol HIV/AIDS San Steffan, Mark Lewis, mae yna lot o waith i'w wneud eto i addysgu pobl am yr afiechyd er mwyn rhwystro trosglwyddiadau newydd o'r firws. Os hoffech gymorth neu fwy o wybodaeth am HIV/AIDS yna ewch i wefan y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, y Terrence Higgins Trust neu cysylltwch â'ch meddyg teulu. Diolch o galon am wrando ar y gyfres, Iestyn a Meilir :)

Sat, 31 Jul 2021 10:40:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Ti'n un o'r pump?

Pleser sgwrsio efo dau o gyd-awduron y gyfres lenyddol newydd 'Y Pump' yn y bennod yma, sef Leo Drayton a Maisie Awen. Da ni'n sôn am yr Emmy's, yr ysgol ac yn hel atgofion am ein harddegau. Heb sôn am ysbrydoliaeth ein arwyddgan catchy! Am be da chi'n aros? Pwyswch 'play' ac awê. Iestyn a Meilir :)

Sat, 24 Jul 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Ydy hi'n gaddo camp heddiw?

O ystyried fod y fabulous Owain Wyn Evans yn ymuno hefo ni'r wythnos yma, mae'r rhagolygon yn darogan y bydd hon yn bennod fendigedig! Da ni'n trafod drymio, reidio motorbeics, bod yn camp a llawer mwy... Rhowch eich eli haul ymlaen a pwyswch 'play'. Iestyn a Meilir :)

Sat, 17 Jul 2021 10:02:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Pa 'tribe' wyt ti?

Twink, bear 'ta geek? Pa 'tribe' wyt ti? Be ydi 'tribe' hyd yn oed? Wel, mi fyddwn ni'n trafod hyn i gyd a mwy efo'r actor Iestyn Arwel yn y bennod yma. Gan ein bod yn trafod themau aeddfed gydag ambell i ddefnydd o iaith gref, nid yw'r bennod yma yn addas i blant. Mwynhewch! Iestyn a Meilir :)

Sat, 10 Jul 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Gwin coch, gwyn 'ta rosé?

Yr hyfryd Jalisa Andrews sy'n cadw cwmni i ni yr wythnos yma. Da ni'n cael y cyfle i'w holi am ei magwraeth, ei phlentyndod a'i hunaniaeth deurywiol. Oes yna ragdybiaethau am ddeurywioldeb? Ydyn ni'n euog o anghofio am y 'D' yn LHDTC+? Gwrandewch, myfyriwch a mwynhewch! Iestyn a Meilir :)

Sat, 03 Jul 2021 09:58:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Lle ma’ Maggi?

O drag i fywyd i ddynion i’r Eisteddfod Genedlaethol. Dyma rai o destunau sgwrs y bennod yma efo’r amryddawn Kristoffer Hughes, sef y person tu ôl i’r frenhines drag ‘da ni i gyd yn ei hadnabod bellach - Maggi Noggi! Rargian, mi chwerthon ni tra’n siarad efo Kristoffer a da ni’n gobeithio y gwnewch chithau wrth wrando hefyd. Iestyn a Meilir :) RHYBUDD: Mae yna iaith gref a themau anaddas i blant yn y bennod yma!

Sat, 26 Jun 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

‘Da chi’n efeilliaid?

Yn y bennod yma, mi fydd Iestyn yn cael ei gyfweld ar y cyd â’i efaill, Gethin Walker-Lewis. Byddwn yn cael sgyrsiau reit amrwd am deulu, ‘dod allan’ a sut brofiad ydi o i gael brawd sydd hefyd yn hoyw. Mi fyddwn ni hefyd, fel yr arfer, yn trafod newyddion LHDT+ yma yng Nghymru a thu hwnt. Meilir a Iestyn :)

Sat, 19 Jun 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Faint o ddilynwyr sgen ti?

Ma’r TikToker o fri, Ellis Lloyd Jones yn ymuno efo ni yn y bennod yma, i sgwrsio am ei gymeriadau lliwgar, perchnogi pob agwedd o’i hun ac am dynnu selfies yn Bangor. Mwynhewch! Iestyn a Meilir :)

Sat, 12 Jun 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Sut ti’n dathlu Pride?

Trafod mis balchder a sgwrs gyda Crash Wigley.

Sat, 05 Jun 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Esgusodwch fi?

Gai dy lofnod di?

Straeon yr wythnos a sgwrs gyda'r actores, cyflwynydd ac ymgyrchydd Aisha-May Hunte.

Sat, 29 May 2021 10:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy