-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Fy Nhro Cyntaf

Fy Nhro Cyntaf

Rhyw, hunaniaeth, cariad a llawer mwy yng nghwmni rhai o wynebau cyfarwydd BBC Sesh / Familiar faces from BBC Sesh discuss love, loss, sex and identity

Gwefan: Fy Nhro Cyntaf

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

RSS

Chwarae Fy Nhro Cyntaf

Cywilydd

Carchar, creithiau a rhech…

Thu, 24 Dec 2020 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Fy Nhro Cyntaf

Dympio

Dial a dagrau (mewn drive thru)…

Thu, 17 Dec 2020 11:59:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Fy Nhro Cyntaf

Meddwi

Alcopops, Majorca a Mared Jugs

Thu, 10 Dec 2020 11:05:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Fy Nhro Cyntaf

Eisteddfod

Y cam, y difa a’r fringe…

Thu, 03 Dec 2020 15:35:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Fy Nhro Cyntaf

Gadael adref

Beth oedd profiadau Jalisa, Bethan, Mared a Siôn o adael cartref am y tro cyntaf?

Thu, 26 Nov 2020 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Fy Nhro Cyntaf

Rhyw

Gadael cartref, meddwi, teimlo cywilydd... dyma bodlediad am y profiadau cynnar sy’n ein ffurfio. Beth wnaethoch chi ddysgu o'ch tro cyntaf?! Mae’r podlediad yn cynnwys iaith gref a themâu sydd ddim yn addas i blant.

Thu, 19 Nov 2020 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Fy Nhro Cyntaf

Croeso i bodlediad Fy Nhro Cyntaf

Blas o beth sydd i ddod a chyfle i gwrdd â’r criw: Beth, Mared, Siôn a Jalisa

Mon, 16 Nov 2020 12:44:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch