Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 15/12/2018

Lawrlwythwch

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 15 Dec 2018 09:28:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 08/12/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 08 Dec 2018 08:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 01/12/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 01 Dec 2018 08:25:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 24/11/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwareth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 24 Nov 2018 08:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 22/09/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 22 Sep 2018 07:29:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 15/09/2018

Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth, gan gynnwys Twm Elias yn sôn am y parot. Bethan Wyn Jones, Keith Jones a Rhys Owen ydi'r panelwyr.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 15 Sep 2018 07:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gŵyl Arall

Gerallt Pennant a'i westeion yng Ngŵyl Arall, Caernarfon. Twm Elias, Nia Haf Jones, Math Williams, Guto Roberts a Duncan Brown sy'n sôn am gofnodion tywydd braf eithriadol dros y blynyddoedd, wrth i Dewi Rhys drafod Cychod Salmon Caernarfon.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 16 Jul 2018 08:02:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 28/04/2018

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. Gerallt Pennant and guests discuss nature and wildlife.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Apr 2018 07:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Trefnant

Trafodaeth ar natur a bywyd gwyllt, wedi'i recordio o flaen cynulleidfa yn Nhrefnant, Sir Ddinbych. Iolo Williams, Twm Elias a Gwynedd Roberts yw'r panelwyr sy'n ymuno â Gerallt Pennant.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 23 Apr 2018 09:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad