Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Galwad Cynnar

Lawrlwythwch

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 11 Jul 2020 07:40:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 04 Jul 2020 08:12:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 27/06/2020

Gerallt Pennant yn trafod Wythnos Ymwybyddiaeth Gwenoliaid Duon a hanes Canolfan Ryngwladol Adnoddau Daear Glyn Rhonwy gyda Math Williams a Ben Stammers. Siôn Dafis yn sôn am flodyn prin ar y Gogarth sy’n dibynnu ar wyfynod, a beth fedrwn ni wneud i helpu peillwyr yn gyffredinol. Dr Gethin Thomas a Dr Jess Mead Silvester yn trafod ymwelwyr tymhorol i'n moroedd, pysgod yr haul Mola mola, sydd wedi bod yn heidio cryn dipyn wrth i'r dŵr gynhesu.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 03 Jul 2020 06:44:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 21/03/2020

Merched y Wawr, Dinas, Llanwnda yn Arfon sy'n ymestyn gwahoddiad i Galwad Cynnar recordio rhaglen yng Nghanolfan Felinwnda.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 21 Mar 2020 08:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 30/11/2019

Duncan Brown, Rhys Evans a Hywel Roberts sy'n trafod pynciau o fyd natur gyda Gerallt Pennant. Llyfr adar mawr y plant Onwy Gower a hanes diweddaraf y Bele Goed yn ardal Pontarfynach ydi rhai o'r pynciau sydd dan sylw.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 30 Nov 2019 08:43:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 02/11/2019

Bryn Tomos sydd yn sedd Gerallt Pennant, yn trafod byd natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 02 Nov 2019 08:24:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dolydd gwair Sir Benfro

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod dolydd gwair yn Sir Benfro a phynciau o fyd natur. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 05 Oct 2019 07:59:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clwb Garddio Dinas Mawddwy

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth yng Nghlwb Garddio Dinas Mawddwy. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 07 Sep 2019 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 31/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Aug 2019 07:37:00 +0000

Tudalen Y Podlediad