Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 15/06/2019

Lawrlwythwch

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 15 Jun 2019 08:09:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Blodau Arctig-alpaidd

Hywel Roberts sy'n ymuno â Gerallt Pennant i drafod blodau Arctig-alpaidd prin yn blodeuo ar ucheldir Cymru. Sôn am heriau gwarchod cant tri deg milltir o lwybrau cerdded mae Sioned Lynn Jones o Lwybr Arfordirol Ynys Môn, wrth i Tomos Sion ddathlu ennill gwobr yn Sioe Flodau Chelsea.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 08 Jun 2019 08:22:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gwenyn

Gwydion ab Ifan o Benrhyncoch sy'n ymuno â Bryn Tomos i drafod gwenyn. Mae 'na ymweliad â rhan o Lwybr Arfordir Môn, ac yn gwmni i Bryn yno mae Sioned Jones. Sgwrs hefyd gydag Eurig Jones, am ei swydd fel Swyddog Ieuenctid Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Bethan Wyn Jones, Keith Jones a Dr Dei Huws ydi'r panelwyr.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 01 Jun 2019 07:33:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tŵr pwrpasol i wenoliaid duon

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod pynciau'n cynnwys tŵr pwrpasol i wenoliaid duon yng Nghaerdydd. Deio Gruffydd o RSPB Cymru sy'n ymuno ag o i sgwrsio am hynny. Sylw hefyd i un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd yn y gogledd-ddwyrain, a cherdd newydd sbon gan Iwan Huws, sef Bardd Mis Mai Radio Cymru. Y panelwyr ydi Twm Elias, Ian Keith Jones ac Eifiona Thomas Lane.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 25 May 2019 07:42:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 20/04/2019

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 20 Apr 2019 08:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tywydd Eithafol, Sychder, a Diwrnod Cynta'r Gwanwyn

Trafodaeth ar bynciau'n cynnwys tywydd eithafol, sychder, a diwrnod cynta'r gwanwyn. Keith Jones, Twm Elias a Nia Haf Jones sy'n gwmni i Gerallt Pennant.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Mar 2019 09:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 09/02/2019

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 09 Feb 2019 08:35:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 26/01/2019

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 26 Jan 2019 08:43:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 12/01/2019

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 12 Jan 2019 08:11:00 +0000

Tudalen Y Podlediad