Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Cymharu'r Defnydd o Ynni yn Norwy a Chymru

Lawrlwythwch

Gerallt Penannt a'i westeion yn cymharu'r defnydd o ynni yn Norwy a Chymru, a sut y daeth Ocar Bethesda'n ddefnyddiol yn ystod rhyfeloedd Napoleon.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 16 Feb 2019 09:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 09/02/2019

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 09 Feb 2019 08:35:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 26/01/2019

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 26 Jan 2019 08:43:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 12/01/2019

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 12 Jan 2019 08:11:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 08/12/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 08 Dec 2018 08:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Awyr Dywyll

Wedi taith awyr dywyll yn Nhrawsfynydd, mae Keith O'Brien yn ymuno â Gerallt Pennant gyda'r hanes, ac mae'n gyfle yn ogystal i holi Rhys Owen am statws awyr dywyll Parc Cenedlaethol Eryri. Hefyd, Medwyn Williams yn beirniadu'r gystadleuaeth cenhinen fwyaf rhwng Iolo Williams a Gerallt. Rhys Jones, Guto Roberts ac Angharad Harris yw'r panelwyr.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 10 Nov 2018 08:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 22/09/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 22 Sep 2018 07:29:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 15/09/2018

Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth, gan gynnwys Twm Elias yn sôn am y parot. Bethan Wyn Jones, Keith Jones a Rhys Owen ydi'r panelwyr.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 15 Sep 2018 07:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gŵyl Arall

Gerallt Pennant a'i westeion yng Ngŵyl Arall, Caernarfon. Twm Elias, Nia Haf Jones, Math Williams, Guto Roberts a Duncan Brown sy'n sôn am gofnodion tywydd braf eithriadol dros y blynyddoedd, wrth i Dewi Rhys drafod Cychod Salmon Caernarfon.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 16 Jul 2018 08:02:00 +0000

Tudalen Y Podlediad