Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 17/08/2019

Lawrlwythwch

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 17 Aug 2019 08:03:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 10/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 10 Aug 2019 07:36:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 03/08/2019

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 03 Aug 2019 07:26:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 27/07/2019

Dei Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Dei Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 27 Jul 2019 07:17:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 15/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 15 Jun 2019 08:09:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tŵr pwrpasol i wenoliaid duon

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod pynciau'n cynnwys tŵr pwrpasol i wenoliaid duon yng Nghaerdydd. Deio Gruffydd o RSPB Cymru sy'n ymuno ag o i sgwrsio am hynny. Sylw hefyd i un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd yn y gogledd-ddwyrain, a cherdd newydd sbon gan Iwan Huws, sef Bardd Mis Mai Radio Cymru. Y panelwyr ydi Twm Elias, Ian Keith Jones ac Eifiona Thomas Lane.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 25 May 2019 07:42:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 11/05/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 11 May 2019 07:35:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 20/04/2019

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 20 Apr 2019 08:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tywydd Eithafol, Sychder, a Diwrnod Cynta'r Gwanwyn

Trafodaeth ar bynciau'n cynnwys tywydd eithafol, sychder, a diwrnod cynta'r gwanwyn. Keith Jones, Twm Elias a Nia Haf Jones sy'n gwmni i Gerallt Pennant.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Mar 2019 09:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad