Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 06/10/2018

Lawrlwythwch

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 06 Oct 2018 07:26:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 29/09/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 29 Sep 2018 07:35:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 22/09/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 22 Sep 2018 07:29:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 15/09/2018

Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth, gan gynnwys Twm Elias yn sôn am y parot. Bethan Wyn Jones, Keith Jones a Rhys Owen ydi'r panelwyr.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 15 Sep 2018 07:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 28/04/2018

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. Gerallt Pennant and guests discuss nature and wildlife.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Apr 2018 07:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Trefnant

Trafodaeth ar natur a bywyd gwyllt, wedi'i recordio o flaen cynulleidfa yn Nhrefnant, Sir Ddinbych. Iolo Williams, Twm Elias a Gwynedd Roberts yw'r panelwyr sy'n ymuno â Gerallt Pennant.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 23 Apr 2018 09:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 14/04/2018

Gerallt Pennant yn trafod natur a bywyd gwyllt gyda Rhys Jones, Paula Roberts a Gethin Thomas. Gerallt Pennant and guests discuss nature and wildlife.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 14 Apr 2018 08:04:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Adar Israel

Duncan Brown, Angharad Harris a Kelvin Jones sy'n cadw cwmni i Bethan Wyn Jones. Mae'r sgyrsiau'n cynnwys Marc Berw yn sôn am y profiad o weld miloedd o adar ar ei daith i Israel, a Rory Francis yn trafod y Goedwig Law Geltaidd.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 07 Apr 2018 07:34:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 24 Feb 2018 08:40:00 +0000

Tudalen Y Podlediad