Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 28/03/2020

Lawrlwythwch

Cwm Idwal, Brecwast adar yr RSPB, a beth sydd i'w wneud a'i weld ar eich stepen drws - dyna rai o bynciau trafod Galwad Cynnar.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 28 Mar 2020 08:28:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 21/03/2020

Merched y Wawr, Dinas, Llanwnda yn Arfon sy'n ymestyn gwahoddiad i Galwad Cynnar recordio rhaglen yng Nghanolfan Felinwnda.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 21 Mar 2020 08:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 14/03/2020

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 14 Mar 2020 09:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 30/11/2019

Duncan Brown, Rhys Evans a Hywel Roberts sy'n trafod pynciau o fyd natur gyda Gerallt Pennant. Llyfr adar mawr y plant Onwy Gower a hanes diweddaraf y Bele Goed yn ardal Pontarfynach ydi rhai o'r pynciau sydd dan sylw.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 30 Nov 2019 08:43:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dolydd gwair Sir Benfro

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod dolydd gwair yn Sir Benfro a phynciau o fyd natur. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 05 Oct 2019 07:59:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clwb Garddio Dinas Mawddwy

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth yng Nghlwb Garddio Dinas Mawddwy. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 07 Sep 2019 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 31/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Aug 2019 07:37:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 10/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 10 Aug 2019 07:36:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 29/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 29 Jun 2019 07:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad