Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 30/11/2019

Lawrlwythwch

Duncan Brown, Rhys Evans a Hywel Roberts sy'n trafod pynciau o fyd natur gyda Gerallt Pennant. Llyfr adar mawr y plant Onwy Gower a hanes diweddaraf y Bele Goed yn ardal Pontarfynach ydi rhai o'r pynciau sydd dan sylw.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 30 Nov 2019 08:43:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 23/11/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 23 Nov 2019 09:04:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Merched Y Wawr Cylch Wyre

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod byd natur gyda Merched Y Wawr Cylch y Wyre Llanrhystud.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 09 Nov 2019 08:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 02/11/2019

Bryn Tomos sydd yn sedd Gerallt Pennant, yn trafod byd natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 02 Nov 2019 08:24:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clwb Garddio Dinas Mawddwy

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth yng Nghlwb Garddio Dinas Mawddwy. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 07 Sep 2019 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 31/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Aug 2019 07:37:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 10/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 10 Aug 2019 07:36:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 29/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 29 Jun 2019 07:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 15/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 15 Jun 2019 08:09:00 +0000

Tudalen Y Podlediad