Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 18/01/2020

Lawrlwythwch

Gerallt Pennant yn cyflwyno seiat drafod; y panelwyr yw Eifiona Thomas Lane, Kelvin Jones a Sioned Humphreys. Ymysg y pynciau trafod mae a ddylai ysgolion Cymru ddysgu mwy am fyd natur, a’r ffaith fod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dathlu 125 o flynyddoedd ers ei sefydlu Hefyd mae Llinos Jones Parry yn trafod penwythnos gwylio adar yr RSPB, ac mae Iolo Williams yn mynd a ni am dro i goedwig Tywi.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 18 Jan 2020 09:24:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 11/01/2020

Mae Gerallt Pennant, Bethan Wyn Jones, Twm Elias, Geraint Jones ac Eyrfyl Lewis sydd yn mynd am dro i gyfeiriad Cromlech Gwal y Filiast. Mae'r Gromlech wedi ei lleoli gerllaw hen lwybr rheilffordd y Cardi Bach, sydd rhwng Login a Llanglydwen.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 11 Jan 2020 09:29:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 04/01/2020

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth: Hanes tylluanod clustiog sydd wedi eu gweld yn ardal Aberffraw sydd gan Rhys Jones; Eirlysiau a blodau cynnar sy’n mynd a bryd Twm Elias; Ac mae Guto Roberts yn trafod sut mae ymarfer corff, cerdded llwybrau a bod allan yng nghanol byd natur yn llesol.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 04 Jan 2020 08:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 30/11/2019

Duncan Brown, Rhys Evans a Hywel Roberts sy'n trafod pynciau o fyd natur gyda Gerallt Pennant. Llyfr adar mawr y plant Onwy Gower a hanes diweddaraf y Bele Goed yn ardal Pontarfynach ydi rhai o'r pynciau sydd dan sylw.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 30 Nov 2019 08:43:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dolydd gwair Sir Benfro

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod dolydd gwair yn Sir Benfro a phynciau o fyd natur. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 05 Oct 2019 07:59:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clwb Garddio Dinas Mawddwy

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth yng Nghlwb Garddio Dinas Mawddwy. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 07 Sep 2019 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 31/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Aug 2019 07:37:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 10/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 10 Aug 2019 07:36:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 29/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 29 Jun 2019 07:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad