Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 18/08/2018

Lawrlwythwch

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Wrth i Guto Roberts roi sylw i deithiau enwau lleol Cwm Idwal, mae Mari Gwilym yn sôn am sesiynau straeon Gwenni Gwichiad yn Amgueddfa Forwrol Llŷn yn Nefyn. Hefyd, Hywel Griffiths yn edrych yn ôl ar ddathliadau canmlwyddiant Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth. Duncan Brown, Keith Jones a Rhodri Dafydd yw'r panelwyr.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 18 Aug 2018 08:58:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 11/08/2018

Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Iolo Williams and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 11 Aug 2018 07:25:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Foryd, Caernarfon

Taith hamddenol o gwmpas Y Foryd, Caernarfon, wedi'i recordio'n ystod Gŵyl Arall 2018. Twm Elias, Math Williams, Rhys Jones, Dr. Dei Huws a'r Athro Deri Tomos sy'n gwmni i Gerallt Pennant, ac yn mwynhau rhyfeddodau byd natur yr ardal.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 04 Aug 2018 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 28/07/2018

Gerallt Penannt yn trafod byd natur gydag Eifiona Thomas Lane, Ian Keith a Geraint Jones. Gerallt Pennant discusses nature with Eifiona Thomas Lane, Ian Keith and Geraint Jones.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Jul 2018 08:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 28/04/2018

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. Gerallt Pennant and guests discuss nature and wildlife.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Apr 2018 07:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Trefnant

Trafodaeth ar natur a bywyd gwyllt, wedi'i recordio o flaen cynulleidfa yn Nhrefnant, Sir Ddinbych. Iolo Williams, Twm Elias a Gwynedd Roberts yw'r panelwyr sy'n ymuno â Gerallt Pennant.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 23 Apr 2018 09:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 14/04/2018

Gerallt Pennant yn trafod natur a bywyd gwyllt gyda Rhys Jones, Paula Roberts a Gethin Thomas. Gerallt Pennant and guests discuss nature and wildlife.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 14 Apr 2018 08:04:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Adar Israel

Duncan Brown, Angharad Harris a Kelvin Jones sy'n cadw cwmni i Bethan Wyn Jones. Mae'r sgyrsiau'n cynnwys Marc Berw yn sôn am y profiad o weld miloedd o adar ar ei daith i Israel, a Rory Francis yn trafod y Goedwig Law Geltaidd.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 07 Apr 2018 07:34:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 24 Feb 2018 08:40:00 +0000

Tudalen Y Podlediad