Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Galwad Cynnar

Lawrlwythwch

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 28 Nov 2020 08:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 21 Nov 2020 08:14:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ynys Ynni Glas Gynta'r Byd

Sian Stacey, cadeirydd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli sy'n trafod y cynlluniau i droi Enlli yn ynys ynni glas. Rhyn Aneurin sy'n sgwrsio am yr animeiddiad 'Amser a Llanw – 12,000 o Flynyddoedd'. Y panelwyr sy'n cadw cwmni i Gerallt; Rhian Meara, Ben Stammers, a Marc Berw Hughes.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 14 Nov 2020 08:40:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Galwad Cynnar

Ian Keith Jones, Eifiona Thomas Lane a Kelvin Jones sydd yn trafod byd natur gyda Gerallt Pennant. Hefyd Evie Middleton, un o Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Maint Cymru sy'n sgwrsio gyda Gerallt am ei hangerdd at yr amgylchedd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 07 Nov 2020 08:21:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Be ydan ni yn ei wybod am y naturiaethwr, Richard Morgan?

Datblygiad cyffrous i stori John Beech, y sgolar byd natur o 1900. Mae'n debyg mai Richard Morgan, naturiaethwr adnabyddus ac awdur cynhyrchiol oedd ei athro yn Ysgol Llanarmon yn Ial. Hefyd sgwrs am y draenog gyda Martin Coleman o Swydd Derby. Y panelwyr heddiw yw Twm Elias, Paula Roberts a Nia Jones.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 26 Sep 2020 07:11:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 19 Sep 2020 07:10:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 29 Aug 2020 07:31:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 04 Jul 2020 08:12:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 27/06/2020

Gerallt Pennant yn trafod Wythnos Ymwybyddiaeth Gwenoliaid Duon a hanes Canolfan Ryngwladol Adnoddau Daear Glyn Rhonwy gyda Math Williams a Ben Stammers. Siôn Dafis yn sôn am flodyn prin ar y Gogarth sy’n dibynnu ar wyfynod, a beth fedrwn ni wneud i helpu peillwyr yn gyffredinol. Dr Gethin Thomas a Dr Jess Mead Silvester yn trafod ymwelwyr tymhorol i'n moroedd, pysgod yr haul Mola mola, sydd wedi bod yn heidio cryn dipyn wrth i'r dŵr gynhesu.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 03 Jul 2020 06:44:00 +0000

Tudalen Y Podlediad