Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 12/10/2019

Lawrlwythwch

Gerallt Pennant, Medwyn Williams, Dafydd Roberts, Twm Elias a Prysor Williams yn trafod o flaen cynulleidfa yn Llandyrnog.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 12 Oct 2019 07:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Dolydd gwair Sir Benfro

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod dolydd gwair yn Sir Benfro a phynciau o fyd natur. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 05 Oct 2019 07:59:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ysgol Pant Pastynog

Iolo Williams, Bethan Wyn Jones, Twm Elias ac Iwan Edwards sy'n ymweld ag Ysgol Pant Pastynog, Sir Ddinbych a hefyd yn mynd a'r disgyblion am dro i Ffynnon Dyfnan.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 28 Sep 2019 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Coeden Gymreig y Flwyddyn

Keith Jones, Angharad Harris a Siôn Dafis sy'n trafod amrywiol bynciau o fyd natur. Mae Kelvin Jones yn sôn am rai o'r cogau sydd yn cael eu dilyn ar eu taith i Affrica, a Rory Francis sy'n esbonio mwy am Gystadleuaeth Coeden Gymreig y Flwyddyn.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 21 Sep 2019 08:26:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 31/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 31 Aug 2019 07:37:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 10/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 10 Aug 2019 07:36:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 29/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 29 Jun 2019 07:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 15/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 15 Jun 2019 08:09:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tŵr pwrpasol i wenoliaid duon

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod pynciau'n cynnwys tŵr pwrpasol i wenoliaid duon yng Nghaerdydd. Deio Gruffydd o RSPB Cymru sy'n ymuno ag o i sgwrsio am hynny. Sylw hefyd i un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd yn y gogledd-ddwyrain, a cherdd newydd sbon gan Iwan Huws, sef Bardd Mis Mai Radio Cymru. Y panelwyr ydi Twm Elias, Ian Keith Jones ac Eifiona Thomas Lane.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 25 May 2019 07:42:00 +0000

Tudalen Y Podlediad