Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 20/04/2019

Lawrlwythwch

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 20 Apr 2019 08:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Rhwydi i atal adar rhag nythu

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod pynciau'n cynnwys rhwydi i atal adar rhag nythu, blodau gwyllt, ac effaith El Niño. Keith Jones, Eifiona Thomas Lane ac Euros ap Hywel yw'r panelwyr.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 13 Apr 2019 09:07:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sesiwn holi ac ateb yn Nhrawsfynydd

Cymuned Trawsfynydd sy'n holi rhai o banelwyr Galwad Cynnar am bynciau'n cynnwys cregyn gleision Afon Eden, gwylanod, a'u barn ynglŷn ag ailgyflwyno'r blaidd ac eryrod i'r fro. Gerallt Pennant sy'n cadw trefn.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 10 Apr 2019 09:44:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gweilch Glaslyn ac atal llygredd golau

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod pynciau'n cynnwys gweilch Glaslyn a llygredd golau. Math Williams, Hywel Roberts a Daniel Jenkins-Jones yw'r panelwyr.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 30 Mar 2019 08:22:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 09/02/2019

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 09 Feb 2019 08:35:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 26/01/2019

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 26 Jan 2019 08:43:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 12/01/2019

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 12 Jan 2019 08:11:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 15/12/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 15 Dec 2018 09:28:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 08/12/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 08 Dec 2018 08:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad