-> Eich Ffefrynnau

Lleisiau Cymru

Lleisiau Cymru

Podlediadau Cymraeg o bob math, yn llawn lleisiau amrywiol a diddorol! Straeon personol ac emosiynol, sgyrsiau diddorol, eich hoff gyflwynwyr, a chymeriadau mwya' difyr Cymru i gyd mewn un lle. A collection of Welsh language podcasts featuring interesting voices and opinions from across Wales.

Gwefan: Lleisiau Cymru

RSS

Chwarae Lleisiau Cymru

Pennod 3: Rhannu'r newyddion gyda'r teulu

Mari Grug a’i gwesteion sy’n trafod clefyd sy’n effeithio 1 mewn 2 ohonom, sef canser. Yn y drydedd bennod mae Mari yn trafod rhannu'r newyddion gyda'r teulu, ac yn sgwrsio a rhannu profiadau gyda'i mam, Ann Davies a gafodd ddiagnosis o ganser yn y 1990au.

Mon, 24 Jun 2024 09:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Cymru

Pennod 2: Chemotherapi

Mari Grug a'i gwesteion sy'n trafod clefyd sy'n effeithio 1 mewn 2 ohonom, sef canser. Yn yr ail bennod, chemotherapi sy'n cael sylw, ac yn cadw cwmni i Mari mae Karina Williams o San Clêr a fu'n derbyn triniaeth ar yr un adeg â Mari a Catrin Chapple, sy'n fferyllydd yng Nghanolfan Ganser Felindre.

Mon, 10 Jun 2024 09:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Cymru

Pennod 1: Diagnosis

Mari Grug a’i gwesteion sy’n trafod clefyd sy’n effeithio 1 mewn 2 ohonom, sef canser. Ym mhennod cyntaf 1 mewn 2 mae Mari yn canolbwyntio ar ddiagnosis ac yn cael cwmni Lindsey Ellis o Gerrigydrudion a gafodd ddiagnosis o ganser colorectal ym mis Ebrill 2021 a Dr Llinos Roberts, meddyg teulu o Gaerfyrddin.

Mon, 27 May 2024 06:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Lleisiau Cymru

Lleisiau Cymru

Podlediadau Cymraeg o bob math, yn llawn lleisiau amrywiol a diddorol! Straeon personol ac emosiynol, sgyrsiau diddorol, eich hoff gyflwynwyr, a chymeriadau mwya' difyr Cymru i gyd mewn un lle. A collection of Welsh language podcasts featuring interesting voices and opinions from across Wales.

Mon, 20 May 2024 06:37:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch