Podlediad O'r Bae

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: O'r Bae

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Brexit a Churchill

Lawrlwythwch

Ar ôl i Theresa May gael ei threchu eto yn Nhŷ'r Cyffredin, gyda mwyafrif o bedwar deg pump wedi pleidleisio'n erbyn ei strategaeth ar gyfer trafod telerau Brexit, beth nesaf? Pleidlais symbolaidd oedd hon, felly does dim gorfodaeth ar Mrs. May i newid ei strategaeth, ond dim ond chwech wythnos sydd i fynd bellach... Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod Syr Winston Churchill, ar ôl i Ganghellor yr Wrthblaid yn San Steffan ei alw'n ddihiryn. Roedd John McDonnell yn cyfeirio'n benodol at sut y deliodd Churchill gyda glowyr Tonypandy'n mynd ar streic yn 1910. Beth yw barn y panel, tybed? Dr. Elin Jones, Gwynn Angell Jones a Meg Elis sy'n ymuno â Vaughan.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 15 Feb 2019 13:22:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Brexit a Chyngreswragedd America

Wrth i Theresa May barhau i geisio dwyn perswâd ar yr Undeb Ewropeaidd i gytuno i newidiadau i gytundeb Brexit, mae Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod y diweddaraf, gan gynnwys y dadlau wedi i Donald Tusk awgrymu fod 'na le arbennig yn uffern i'r rhai hynny a oedd wedi hybu Brexit heb fod ganddyn nhw gynllun. Trafodaeth hefyd ar gyngreswragedd America, ar ôl i'r Democratiaid wisgo dillad gwynion wrth fynychu araith fawr yr Arlywydd Trump ar gyflwr y genedl. Beth yw sefyllfa gwleidyddion benywaidd yr Unol Daleithiau yn yr unfed ganrif ar hugain? Dr. Marion Loeffler, Heulyn Davies ac Angharad Mair sy'n gwmni i Vaughan.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 08 Feb 2019 13:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: PODLEDIAD O'R BAE

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod Brexit, yr helynt yn Venezuela.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 01 Feb 2019 13:40:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Brexit a Waliau

Wrth i Aelodau Seneddol baratoi i bleidleisio eto, ddeufis union cyn y mae gwledydd Prydain i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd, does dim syndod mai Brexit yw prif bwnc trafod Vaughan Roderick a'i westeion. Maen nhw hefyd yn pwyso a mesur waliau ar y ffin, fel yr un y mae'r Arlywydd Trump yn dymuno ei gael rhwng America a Mecsico. Mae'r ffrae honno wedi arwain at gau rhannau o Lywodraeth yr Unol Daleithiau am wythnosau, a chyda bron i ddeng mlynedd ar hugain wedi mynd heibio ers dymchwel Wal Berlin, beth yw arwyddocâd ac effaith y muriau yma? Hefin Mathias, Jo Thomas a Rhys Mwyn sy'n ymuno â Vaughan.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 25 Jan 2019 13:27:00 +0000

Tudalen Y Podlediad