Podlediad Gwleidydda

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: Gwleidydda

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Llond Bol o Brexit?

Lawrlwythwch

Kate Crocket yn trafod datblygiadau Brexit yng nghwmni Vaughan Roderick, Dr.Carol Bell a’r Athro Richard Wyn Jones.

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 17 Jun 2020 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Llond Bol o Bolitics

Ddiwrnod cyn i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd Kate Crockett, Yr Athro Richard Wyn Jones, Dr. Edward Thomas Jones a Mared Gwyn sy’n rhoi’r byd gwleidyddol yn ei le.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 Jan 2020 14:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Wythnos olaf Prydain fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd

Dylan Jones a'i westeion sy'n trafod wythnos hanesyddol...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 24 Jan 2020 19:04:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bolitics - Yr Alban, Gogledd Iwerddon ac arweinyddiaeth y blaid Lafur...

Kate Crockett, Richard Wyn Jones a Gareth Hughes yn trafod straeon gwleidyddol yr wythnos

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 17 Jan 2020 18:48:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bledleisio?

Dadansoddiad o’r wythnos gyntaf wedi’r etholiad cyffredinol - Araith y Frenhines a Mesur Cytundeb Ymadael Boris Johnson. Dylan Jones sy’n cadeirio trafodaeth yng nghwmni’r Athro Richard Wyn Jones, Mared Gwyn a Dr Huw Lewis.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Dec 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bleidleisio?

Gydag wythnos i fynd cyn yr etholiad, Kate Crockett sydd yn holi ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, a'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru am ddigwyddiadau'r wythnos yn yr ymgyrchu gwleidyddol.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 05 Dec 2019 14:02:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bleidleisio?

Kate Crockett sy'n cadeirio trafodaeth etholiadol rhwng Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, a’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bleidleisio?

Y pleidiau gwleidyddol yn dechrau cyflwyno eu maniffestos. Gwenllian Grigg sy’n cadeirio rhan gyntaf y drafodaeth yng nghwmni Vaughan Roderick a Richard Wyn Jones.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 Nov 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bleidleisio?

Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, a’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, yn trafod yr wythnos a aeth heibio yn yr ymgyrch etholiadol gyda Dylan Jones yn y gadair.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 Nov 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad