Podlediad O'r Bae

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: O'r Bae

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Llond Bol o Bolitics - Yr Alban, Gogledd Iwerddon ac arweinyddiaeth y blaid Lafur...

Lawrlwythwch

Kate Crockett, Richard Wyn Jones a Gareth Hughes yn trafod straeon gwleidyddol yr wythnos

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 17 Jan 2020 18:48:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Llond Bol o Bolitics: Barod am 2020?!

Vaughan Roderick, Mared Gwyn a Richard Wyn Jones sy'n trafod Brexit a mwy...

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 10 Jan 2020 13:21:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bledleisio?

Dadansoddiad o’r wythnos gyntaf wedi’r etholiad cyffredinol - Araith y Frenhines a Mesur Cytundeb Ymadael Boris Johnson. Dylan Jones sy’n cadeirio trafodaeth yng nghwmni’r Athro Richard Wyn Jones, Mared Gwyn a Dr Huw Lewis.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Dec 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bleidleisio?

Gydag wythnos i fynd cyn yr etholiad, Kate Crockett sydd yn holi ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, a'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru am ddigwyddiadau'r wythnos yn yr ymgyrchu gwleidyddol.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 05 Dec 2019 14:02:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bleidleisio?

Y pleidiau gwleidyddol yn dechrau cyflwyno eu maniffestos. Gwenllian Grigg sy’n cadeirio rhan gyntaf y drafodaeth yng nghwmni Vaughan Roderick a Richard Wyn Jones.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 Nov 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bleidleisio?

Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, a’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, yn trafod yr wythnos a aeth heibio yn yr ymgyrch etholiadol gyda Dylan Jones yn y gadair.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 Nov 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Bleidleisio?

Kate Crockett yn holi Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, a'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar ddechrau'r ymgyrchu ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 07 Nov 2019 12:22:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit - Barod am etholiad?

Gwenllian Grigg, Vaughan Roderick, Richard Wyn Jones a Mared Gwyn sy'n trafod.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 01 Nov 2019 11:48:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit?

Oes 'na etholiad cyffredinol ar y gorwel cyn y Nadolig? Gwenllian Grigg sy’n cadeirio trafodaeth yng nghwmni Vaughan Roderick a Richard Wyn Jones.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 25 Oct 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad