Podlediad O'r Bae

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: O'r Bae

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ffrae y Drwydded Deledu

Lawrlwythwch

Wedi i'r BBC gyhoeddi na fydd hyd at 3.7m o bensiynwyr yn cael Trwydded Deledu am ddim o 2020 ymlaen, er mwyn arbed cannoedd o filiynau o bunnau'r flwyddyn, beth yw barn y panel? A yw hyn yn deg, fel y mae'r BBC yn ei honni, ynteu a yw'n ddyletswydd ar y BBC i barhau i gynnig y consesiwn yma i bawb dros 75 oed, fel y mae Llywodraeth Prydain yn ei ddadlau? Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod ras arweinyddiaeth y Torïaid, wrth i Boris Johnson barhau i fod ymhell ar y blaen. Rhodri ab Owen, Dr Carol Bell a'r Parchedig Aled Edwards sydd yn gwmni i Vaughan.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 14 Jun 2019 12:09:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ford yn gadael Pen-y-bont ar Ogwr

Beth nesaf i Ben-y-bont ar Ogwr? Wedi'r cyhoeddiad y bydd safle Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cau yn 2020, mae 'na ofnau am yr effaith ar y dref ei hun, yn ogystal â'r busnesau sydd yn gysylltiedig â'r ffatri. Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod y ras i olynu Theresa May, ychydig oriau wedi i'r Ceidwadwyr ddod yn drydydd mewn isetholiad yn Peterborough. Cadan ap Tomos, Siôn Llewellyn ac Ania Rolewska sy'n ymuno â Vaughan.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 07 Jun 2019 12:03:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Theresa May yn ildio arweinyddiaeth y Torïaid

Trafodaeth ar gyhoeddiad Theresa May ei bod yn ildio arweinyddiaeth y Torïaid ar 7 Mehefin. Owen Jones, Melanie Owen a Dylan Rhys Jones sy'n ymuno â Vaughan Roderick.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 24 May 2019 12:06:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dosbarth '99

Dosbarth '99: Bethan Rhys sy’n hel atgofion gyda Dafydd Wigley, Alun Michael, Glyn Davies ac Eleanor Burnham am ddyddiau cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 10 May 2019 15:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit?

Ble nesaf i Brexit? James Williams (Gohebydd Brexit BBC Cymru), Dr Huw Lewis (Prifysgol Aberystwyth), a Hedydd Phylip (Prifysgol Caerdydd) sy'n trafod.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Mar 2019 16:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit?

Ble nesaf i Brexit? James Williams, Cemlyn Davies a Dafydd ap Iago sy'n trafod.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 Mar 2019 10:19:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit?

Podlediad arbennig: Ar ddiwedd wythnos hir o drafod a dadlau, ble nesaf i Brexit?

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 Mar 2019 08:57:00 +0000

Tudalen Y Podlediad