Podlediad O'r Bae

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: O'r Bae

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Cyllid Awdurdodau Lleol ac Iechyd Meddwl

Lawrlwythwch

Ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi faint o gyllid y bydd pob awdurdod lleol yn ei dderbyn y flwyddyn nesaf, sy'n cyfateb i lai o arian ac ystyried chwyddiant, dyma bwyso a mesur y goblygiadau i'r cynghorau a'u gwasanaethau. Mae Alun Davies o'r Llywodraeth yn dadlau mai dyma'r setliad gorau posib o dan yr amgylchiadau ariannol presennol, ond nid yn annisgwyl mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru'n eithriadol o siomedig. Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod iechyd meddwl, wedi i Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd arwain at gwestiynau pellach am y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i helpu pobl yng Nghymru. Dr. Elin Jones, y Cynghorydd Gareth Jones a Dr. Felix Aubel sy'n ymuno â Vaughan.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 12 Oct 2018 12:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Cynhadledd y Ceidwadwyr ac Adam Price

Ai Theresa May ynteu Boris Johnson wnaeth serennu yng nghynhadledd y Ceidwadwyr yn Birmingham? Er bod y naill wedi osgoi trychinebau'r llynedd, llwyddodd y llall i blesio cyfran o'r blaid gyda'i sylwadau diweddaraf ar Brexit, felly beth yw union sefyllfa'r Torïaid ar hyn o bryd? Wrth i'r cwestiynau am ddyfodol arweinyddiaeth Mrs. May barhau, mae'r dyfalu am ddyfodol arweinyddiaeth Leanne Wood wedi dod i ben. Adam Price sy'n arwain Plaid Cymru erbyn hyn, ond beth yw'r tebygolrwydd y bydd yn cyflawni ei uchelgais o ddod yn Brif Weinidog Cymru yn 2021? Guto Bebb, Cai Wilshaw a Richard Wyn Jones sy'n ymuno â Vaughan Roderick.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 05 Oct 2018 12:31:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cynhadledd Llafur a Gwasanaethau Trenau Cymru

Wedi cynhadledd ddiweddaraf Llafur yn Lerpwl, r'yn ni nawr yn gwybod rhagor am yr hyn y byddai Jeremy Corbyn yn ei wneud petai'n cipio grym yn San Steffan, ond a lwyddodd y blaid i werthu ei hun fel llywodraeth amgen a chredadwy? Mae cyfnod Trenau Arriva Cymru ar fin dod i ben, ond faint o wahaniaeth a welwn ni, mewn gwirionedd, wrth i KeolisAmey ddod yn gyfrifol am y gwasanaethau ar ein rheilffyrdd? Helen Mary Jones, Mererid Hopwood a Tim Hartley sy'n ymuno â Vaughan Roderick.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Sep 2018 12:53:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Brexit a'r Pleidiau Llai

Wrth i Theresa May barhau i fynnu taw cynllun Chequers yw'r unig gynnig ar y bwrdd, er bod arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd wedi dweud wrthi na fydd yn gweithio, beth nesaf i Brexit? Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod dyfodol y pleidiau llai. Ai mater o amser yw hi cyn i bleidiau fel UKIP a'r Democratiaid Rhyddfrydol ddod i ben, ynteu a fydd y rhod yn troi? Gary Slaymaker, Melanie Owen ac Alun Owens sy'n ymuno â Vaughan.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 21 Sep 2018 11:58:00 +0000

Tudalen Y Podlediad