-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Gwleidydda

Gwleidydda

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: Gwleidydda

RSS

Chwarae Gwleidydda

19 Mehefin: Maniffestos Y Blaid Lafur a Phlaid Cymru

Vaughan Roderick a'r Athro Richard Wyn Jones sy'n trafod maniffestos y Blaid Lafur a Phlaid Cymru gan ystyried perthynas Llafur Cymru a'r blaid yn eangach ar lefel Brydeinig. Yn ymuno gyda'r ddau mae Owen John cyn ymgynghorydd arbennig i gyn Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford i drafod tactegau Llafur yn yr ymgyrch hyd yma. Hefyd mae'r ddau yn dadansoddi yr ymgyrch etholiadol y Ceidwadwyr dros yr wythnos diwethaf, tactegau ymgyrchu'r Democratiaid Rhyddfrydol ac arwyddocad Reform UK yn lansio ei 'chytundeb' gyda'r bobl ym Merthyr Tudful.. Cyfle hefyd i roi sylw penodol i etholaethau'r Canolbarth a'r Gorllewin.

Wed, 19 Jun 2024 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

12 Mehefin: Etholaethau'r Gogledd

Vaughan Roderick a'r Athro Richard Wyn Jones yn trafod yr ymgyrch etholiadol hyd yma, gan ganolbwyntio ar rai o etholaethau'r gogledd.

Wed, 12 Jun 2024 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Llond Bol o Bledleisio

Vaughan Roderick a’r Athro Richard Wyn Jones sy’n cychwyn y ras i etholiad Senedd Cymru yng nghwmni Kate Crockett.

Thu, 25 Mar 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Brexit yn Berwi

Trafodaeth danbaid wrth i’r UE a llywodraeth y DU geisio taro bargen ar gytundeb masnach.

Fri, 18 Dec 2020 13:14:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Cytundeb masnach ar y dibyn?

Alun Thomas, Elliw Gwawr, Mared Gwyn, Paul Davies ac Hywel Williams sy'n trafod.

Fri, 11 Dec 2020 13:49:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Y Brechlyn Newydd

Alun Thomas yn holi pa mor barod fydd pawb i gael eu brechu o ystyried yr holl newyddion ffug ar wefannau.

Fri, 04 Dec 2020 13:01:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Nadolig Covid

Trafod effaith cyfyngiadau y coronafeirws ar yr ŵyl gyda Gwenllian Grigg, Teleri Glyn Jones, Dr Eleri Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru a Ifan Llywelyn.

Fri, 27 Nov 2020 12:59:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Drama Downing Street

Yr Athro Richard Wyn Jones, Vaughan Roderick a Morley Jones sy’n ymuno â Gwenllian Grigg.

Fri, 20 Nov 2020 14:25:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Beth nesa i America?

Gwenllian Grigg sy’n holi Bethan James, Syr Deian Hopkin a’r Athro Jerry Hunter

Fri, 13 Nov 2020 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Gwleidydda

Y Ras i'r Tŷ Gwyn

Gwenllian Grigg sy’n cael cwmni Maxine Hughes, Catrin Jones a Jonathan Edwards

Fri, 06 Nov 2020 13:13:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy