Podlediad Gwleidydda

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: Gwleidydda

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Nadolig Covid

Lawrlwythwch

Trafod effaith cyfyngiadau y coronafeirws ar yr ŵyl gyda Gwenllian Grigg, Teleri Glyn Jones, Dr Eleri Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru a Ifan Llywelyn.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 27 Nov 2020 12:59:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Drama Downing Street

Yr Athro Richard Wyn Jones, Vaughan Roderick a Morley Jones sy’n ymuno â Gwenllian Grigg.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Nov 2020 14:25:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Beth nesa i America?

Gwenllian Grigg sy’n holi Bethan James, Syr Deian Hopkin a’r Athro Jerry Hunter

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 13 Nov 2020 15:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Ras i'r Tŷ Gwyn

Gwenllian Grigg sy’n cael cwmni Maxine Hughes, Catrin Jones a Jonathan Edwards

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 06 Nov 2020 13:13:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Yr Ail Glo

Gwenllian Grigg sy'n trafod y cyfnod clo newydd gydag Alun Thomas, Yr Athro Arwyn Thomas Jones o Brifysgol Caerdydd a Dr Eleri Davies Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 23 Oct 2020 13:12:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pysgota am gytundeb Brexit?

Gwenllian Grigg, Richard Wyn Jones, Mared Gwyn a Vaughan Roderick sy’n trafod.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 16 Oct 2020 12:11:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Ras i'r Tŷ Gwyn

Vaughan Roderick, Sion Rogers, Ann Griffith a Maxine Hughes sy’n trafod y ras i’r Tŷ Gwyn

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 07 Oct 2020 16:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Hunan-ofal mewn cyfnod pryderus

Ynghanol y newyddion pryderus am COVID19, beth allwn ni ei wneud i ofalu am ein hunain?

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 02 Oct 2020 12:20:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Cymru Fyw: Yr Ail Don?

Gyda rhagor o gyfyngiadau wedi eu cyhoeddi i geisio atal lledaeniaid y coronafeirws heddiw, ydyn ni ar fin gweld ail don? Alun Thomas a’i westeion sy’n pwyso a mesur.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 25 Sep 2020 15:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad