Podlediad O'r Bae

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: O'r Bae

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 11/10/2019

Lawrlwythwch

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Vaughan Roderick and guests discuss some of the week's political stories.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 11 Oct 2019 12:08:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Llond Bol o Brexit?

Dylan Jones sy’n cadeirio trafodaeth ble mae Tweli Griffiths, Vaughan Roderick a Hedydd Philyp yn rhoi eu pen ar y bloc wrth ddarogan a fydd yna gytundeb rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd cyn calan gaeaf.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 11 Oct 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 04/10/2019

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Vaughan Roderick and guests discuss some of the week's political stories.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 04 Oct 2019 12:03:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit? Deunawfed cainc y Mabinogi?!

“Deunawfed cainc y Mabinogi” meddai Vaughan Roderick am gynnig diweddaraf Llywodraeth Prydain ar Brexit i’r Undeb Ewropeaidd. Gwenllian Grigg sy’n holi Vaughan, ynghyd â Mared Gwyn o Frwsel a’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, ym mhodlediad diweddaraf Llond Bol o Brexit.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 04 Oct 2019 11:08:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit?

Ar ddiwedd wythnos gythyrblus ARALL yn San Steffan, ein gohebydd gwleidyddol ni, James Williams, sy’n holi’r arbenigwr cyfreithiol, Keith Bush, yr academydd o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Dr Huw Pritchard, a chyfarwyddwr cwmni ymchwil cymdeithasol, Ymchwil Ob3, Heledd Bebb, am oblygiadau dyfarniad y Goruchaf Lys ac ieithwedd Aelodau Seneddol.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 27 Sep 2019 11:19:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit

Ar fore cythryblus arall yn San Steffan, Kate Crockett yn trafod y diweddara gyda gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Gareth Pennant, a’r sylwebyddion gwleidyddol Sebastian Giraud a Derfel Owen.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 25 Sep 2019 10:41:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 20/09/2019

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod rhai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Vaughan Roderick and guests discuss some of the week's political stories.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 20 Sep 2019 12:02:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit

Betsan Powys, Richard Wyn Jones a Teleri Glyn Jones sy'n cadw cwmni i Gwenllian Grigg i edrych yn ôl ar wythnos wleidyddol gythryblus arall...

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 13 Sep 2019 11:01:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit?

Kate Crockett, Guto Harri, Mared Gwyn a Vaughan Roderick sy’n trafod wythnos ddramatig.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 06 Sep 2019 09:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad