Podlediad O'r Bae

Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.

Gwefan: O'r Bae

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Gohirio Brexit tan 30 Mehefin?

Lawrlwythwch

Wythnos cyn yr ail ddyddiad swyddogol ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae Theresa May wedi gofyn am ohirio tan 30 Mehefin, gan ychwanegu y gallai Brexit ddigwydd cyn 23 Mai. A fydd yr Undeb Ewropeaidd yn cytuno? Mae Vaughan Roderick a'i westeion hefyd yn trafod y Democratiaid Rhyddfrydol, ar drothwy cynhadledd yng Nghaerdydd. Jane Dodds, y Parchedig Aled Huw Thomas ac Ifan Morgan Jones sy'n ymuno â Vaughan.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 05 Apr 2019 12:07:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Llond Bol o Brexit?

Trafod Wythnos arall o Brexit gyda James Williams, Richard Wyn Jones a Mared Gwyn.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 05 Apr 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit?

Ble nesaf i Brexit? James Williams (Gohebydd Brexit BBC Cymru), Dr Huw Lewis (Prifysgol Aberystwyth), a Hedydd Phylip (Prifysgol Caerdydd) sy'n trafod.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Mar 2019 16:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Brexit a Rhinweddau Arweinydd Da

Ar y diwrnod pan yr oedd gwledydd Prydain i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Aelodau Seneddol yn paratoi i bleidleisio eto ar ran o gytundeb Brexit Theresa May. Ar y naill law, mae Llefarydd Tŷ'r Cyffredin wedi caniatáu'r bleidlais, ar sail ei bod hi'n wahanol i rai blaenorol; ar y llaw arall, mae nifer yn bryderus y byddai pleidlais o blaid yn ormod o fenter. Yng nghanol hyn i gyd, mae Theresa May yn dal yn Brif Weinidog, ac wedi'r saethu yn Christchurch mae sawl cymhariaeth wedi'i gwneud â Phrif Weinidog Seland Newydd, Jacinda Ardern. Dyma holi, felly, beth yw rhinweddau arweinydd da. Harri Lloyd Davies, Heledd Bebb a Cai Wilshaw sy'n ymuno â Vaughan Roderick.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Mar 2019 12:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llond Bol o Brexit?

Podlediad arbennig: Ar ddiwedd wythnos hir o drafod a dadlau, ble nesaf i Brexit?

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 Mar 2019 08:57:00 +0000

Tudalen Y Podlediad