Podlediad Pigion: Highlights for Welsh Learners

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Gwefan: Pigion: Highlights for Welsh Learners

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podlediad Dysgu Cymraeg Mehefin 8fed - 15fed

Lawrlwythwch

Daniel Sumner, Heather Jones, Sara Louise Wheeler, Ameer Rana, Lucy Hughes a Deri Tomos.

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 18 Jun 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podlediad Dygsu Cymraeg Mehefin 1af-7fed

Owen Derbyshire, Arwyn Groe, Rhys Iorwerth, Geraint Griffiths a Catherine Treganna.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 11 Jun 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg Mai 25-31

Lynwen Harrington, Adam Williams, Ian Gwyn Hughes, Osian Roberts, Elin Fouladi, Protein.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 04 Jun 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dygsu Cymraeg Mai 18fed-24ain

Gill a Gwen GG's, Hannah Daniel, Geordan Burress, Aran Jones, Sioned Foulkes, Tudur Owen.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 28 May 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg Mai 4ydd- 10fed

Bryn Williams, Nest Llewelyn, Medwyn Williams, Alun Huws, Alun Cox, Gwyn Hughes Jones.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 May 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 27ain-Mai 3ydd 2019

Dani Schlick, Llion Pughe, Rhian Evans, Meinir Heulyn, Dr David Owen a Brian Evans.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 07 May 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 20fed - 26ain

Carwyn Elis, Ceri Phillips, Owain Llwyd, Gabriella Jukes, Caryl Bryn a Dani Shlick.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 30 Apr 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 13eg-19eg

Ifor ap Glyn, Owain Arthur, Susan Jones, Elin Fflur, Ioan Isaac Richards, Filipe Pusnick

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 26 Apr 2019 09:33:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 6ed-12fed 2019

Paul Flynn, Dr Harri Pritchard, Iris Davies, Rhydian Bowen Phillips, Meinir Jones-Lewis

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 16 Apr 2019 10:58:00 +0000

Tudalen Y Podlediad