Podlediad Pigion: Highlights for Welsh Learners

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Gwefan: Pigion: Highlights for Welsh Learners

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podlediadu Awst 13eg - 18fed

Lawrlwythwch

Pobol y môr, Syr Bryn Terfel, David Ellis, Casglu Cardiau post a Georgia Ruth

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 20 Aug 2018 12:46:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podlediad Gorffennaf 28ain - Awst 3ydd

Howell Thomas, nofel Llwyd Owen, Meilir Emrys, Edwin Humphreys ac Andrew White.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 06 Aug 2018 08:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podledliad Gorffennaf 21ain - 27ain

Nathan Abrams, Triniaeth IVF, Bethan Davies Antur y Ferch, ac Arwel Hogia'r Wyddfa.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 30 Jul 2018 09:10:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad 15eg-21ain

Annette Bryn Parri, Mari Elen, Llwyd Owen, Eleri Llwyd a Margaret Williams

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 26 Jul 2018 09:32:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Gorffennaf 1af-7fed

Gwyn Vaughan, cwn defaid, cyfeilyddion Bore Cothi, Gwenno Miller a'r cigydd Dafydd Povey

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 10 Jul 2018 09:25:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Mehefin 9fed-16eg

Elinor Wyn Reynolds a 'Gwenllian', Alun Saunders, Eleri Twynog Davies, Mike a Lyn West.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 18 Jun 2018 09:33:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Mehefin 2il-8fed

Aled Richards, Cat Jones Hub Cymru Affrica, Odliadur, Giselle Crabtree, Te Macha.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 11 Jun 2018 09:48:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Mai 20fed - 26ain

Gruffydd Wyn Roberts, Elin Manahan Thomas, Myrddin ap Dafydd, a Sophie Jones

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 29 May 2018 08:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Mai 12fed - Mai 19eg

Irn-Bru efo Stuart Brown, Dr Rhys Thomas, Arwel Owen gofalwr ysgol ifanc, a Rhys Patchell

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 21 May 2018 10:21:00 +0000

Tudalen Y Podlediad