Podlediad Pigion: Highlights for Welsh Learners

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Gwefan: Pigion: Highlights for Welsh Learners

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podlediad i Ddysgwyr - Hydref 6ed - 12fed 2018

Lawrlwythwch

Iolo Williams, Betsan Llwyd, Norman Tebbit, Dani Schlick, Hywel Gruffydd, Manw Lili Robin

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 15 Oct 2018 09:33:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podlediad i Ddysgwyr - Medi 29ain - Hydref 5ed 2018

Osian Davies, Dora Herbert Jones, Sarah Reynolds, Mari Roberts. Sgorio yn 30 a Salem.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 08 Oct 2018 10:51:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad i Ddysgwyr - Medi 22ain - 28ain 2018

Rhedeg i Paris yn Siecoslafacia, Angharad Price, Iago Llwyd Edwards a Clare Mackintosh

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 01 Oct 2018 11:37:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad i Ddysgwyr - Medi 15fed - 21ain 2018

Mari Gwilym, Angharad Mair, Blind Willie Johnson, Sara Peacock a Becky Williams.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 24 Sep 2018 10:08:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad i Ddysgwyr - Medi 1af - 7fed 2018

Elin Fflur a IVF, Patagonia, Golwg yn 30, ceiniogau coll, trawsblaniad, Rhydian Marc

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Sep 2018 10:21:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad i Ddysgwyr: Awst 25ain - 31 2018

Rhys Ifans, Dafydd Iwan a Yws Gwynedd, Lowri Ann Richards, Aled Hall, tylluanod Galwad.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 03 Sep 2018 10:38:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Awst 18fed-24ain

Greta Hughes, Dr Meic Stephens, mynd trwy fag Ilid Ann Jones a sgwrs Ifan a Lowri Evans.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 28 Aug 2018 09:29:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad i Ddysgwyr - Awst 13eg - 18fed 2018

Pobol y môr, Syr Bryn Terfel, David Ellis, Casglu Cardiau post a Georgia Ruth

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 20 Aug 2018 12:46:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Gorffennaf 28ain - Awst 3ydd

Howell Thomas, nofel Llwyd Owen, Meilir Emrys, Edwin Humphreys ac Andrew White.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 06 Aug 2018 08:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad