Podlediad Pigion: Highlights for Welsh Learners

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Gwefan: Pigion: Highlights for Welsh Learners

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare - Pennod 3

Lawrlwythwch

Y canwr opera, cyflwynydd a dysgwr Cymraeg sy’n edrych yn ôl ar ei fywyd yn ei bodlediad hunangofiannol. Geirfa ddefnyddiol ar gyfer Podlediad O Gaerfyrddin i Go Compare, Wynne Evans, Pennod 3 Yn sydyn - Suddenly Hyder - Confidence Yn dost - Ill Asgwrn cefn - Backbone Niwmonia - Pneumonia Gofalu amdani ei hunain - To look after herself Penderfynol - Determined Cadair olwyn - Wheelchair Er cof am - In memory of Falch - Proud Hysbysebion - Adverts Annisgwyl - Unexpected Creision - Crisps Proses - Process Ymddangos - To appear Digwyddiad - Event Troi,troiais - To turn, I turned Casáu - To hate Trafferth - Trouble Drysau - Doors

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 17 Oct 2019 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare - Pennod 2

Y canwr opera, cyflwynydd a dysgwr Cymraeg sy’n edrych yn ôl ar ei fywyd yn ei bodlediad hunangofiannol. Geirfa ddefnyddiol ar gyfer Podlediad O Gaerfyrddin i Go Compare, Wynne Evans, Pennod 2 Uwchradd - Secondary Chweched dosbarth - Sixth form Dylanwadol - Influential Clustiau - Ears Clasurol - Classical Penderfynu, penderfynais - To decide, I decided Coleg cerdd - College of music Cynigion - Offers Gradd(au) - Grade(s) Arholiad(au) - Exam(s) Dewis - Choice Dros y byd i gyd - All over the world Priodas - wedding Almaeneg - German (language) Ieithoedd - Languages TGAU - GCSE Defnyddiol - Useful Diolchgar - Grateful Brenhinol - Royal Sylweddolais - I realised Pennaeth - Principal,head Lliwio - To colour, to add variation Wrth berfformio - While performing Eidaleg - Italian (language) Gwerthu rhaglenni - To sell programmes Sleifio - To sneak Cantorion - Singers Rhannu - To Share Gwely sengl - Single bed Uchel - High Isel - Low Opera Cenedlaethol Cymru - Welsh National Opera Tai opera - Opera Houses Ffliwt Hud - Magic flute Gyrfa - Career

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 16 Oct 2019 09:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare - Pennod 1

Y canwr opera, cyflwynydd a dysgwr Cymraeg sy’n edrych yn ôl ar ei fywyd yn ei bodlediad hunangofiannol. Geirfa ddefnyddiol ar gyfer Podlediad O Gaerfyrddin i Go Compare, Wynne Evans, Pennod 1 Caerfyrddin - Caermarthen a dweud y gwir - to tell the truth trin gwallt - Hairdressing Ymladd - To fight Llym - Strict Achub - To save Arweinion nhw - They led Anrhydedd - honour Brwsel - Brussels Beichiog - Pregnant Atgofion - Memories Meithrin - Nursery Losin - Sweets Gweddol - Ok, so-so Disgybl - Pupil Clown y dosbarth - Class clown Canolbwyntio - To concentrate Athrawon - Teachers Swil - Shy Llwyfan - Stage Ieuenctid - Youth Colli - To loose Prif fachgen - Head boy Bathodyn(nau) - Badge(s) Gwnïo - To sew Cefnogi - To support Tocyn(nau) - Ticket(s) Gwych - Excellent

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 15 Oct 2019 10:25:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Matt Spry a'i westeion yn trafod dysgu Cymraeg

Matt Spry, Dysgwr y Flwyddyn 2018, sy’n sgwrsio gyda mewnfudwyr o wlad Pwyl, Yr Almaen, Arfordir Ifori a Lloegr, sydd wedi dysgu Cymraeg.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 14 Oct 2019 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - Hydref yr 2il 2019

Awstralia, Kio Rodis, Leah Peregrine-Lewis, Taith gerdded, Cystadleuaeth a dawnsio.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 02 Oct 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - 27ain o Fedi 2019

Sion Tomos Owen, Siapan, Alaw Llwyd Owen, Clive Rowlands, Comedi a Canu gwlad

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 27 Sep 2019 11:49:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - 19eg o Fedi 2019

Burton a Liz, Jada Davies, Gwyddau, Treorci, tatws a Seiriol Davies

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 19 Sep 2019 13:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - 11eg o Fedi 2019

Tynnu rhaff, Gwastraffu bwyd, Cofeb, Michelle Evans-Fecci, Cader Idris, a Lydia Williams.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 11 Sep 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg Awst 24ain-30ain

Gwenan Haf Jones, Bronwydd, Abbie Heasley, Stephen Bale, Orig Williams a Gareth Glyn.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 04 Sep 2019 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad