Podlediad Pigion: Highlights for Welsh Learners

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Gwefan: Pigion: Highlights for Welsh Learners

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podlediad Dysgu Cymraeg - 4ydd o Ragfyr 2019

Lawrlwythwch

The Joy Formidable, Ann Evans, Cwestiwn diog, Gruffydd Wyn, The Crown, Erin Richards.

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 04 Dec 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - 26ain o Dachwedd 2019

Medwyn Williams, Reslo, Ysgol Gymraeg Llundain, Bach Bach, Beti a Lynne, a Cath Ayres.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 26 Nov 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - 20fed o Dachwedd 2019

Celyn, Llyfrau Llafar Cymru, Mari Wyn Williams, Junior Eurovision, a Plant Mewn Angen

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 20 Nov 2019 12:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 15fed o Dachwedd 2019

Owen Powell, Catherine Ayres, Menai Williams, Meurig Griffiths, Prif Weinidog Cymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 15 Nov 2019 17:39:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - 1af o Dachwedd 2019

Robin Huw Bowen, Tiger Bay a'r Gymraeg, De Affrica, Hen Fegin, Ufo LLangefni, Gwiber.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 01 Nov 2019 11:04:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - 21ain o Hydref 2019

Siri Widgel, Kai Saraceno, Owen Saer, Ffrainc, Priodas Mirain a Jac, Cerdd Megan.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 23 Oct 2019 11:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Dysgu Cymraeg - 18fed o Hydref 2019

Hoff Gadair Rhyd, Gwen Màiri, Syragul Islam, Shelley Rees, Gwyfyn arbennig, Uruguay.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 18 Oct 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare - Pennod 4

Y canwr opera, cyflwynydd a dysgwr Cymraeg sy’n edrych yn ôl ar ei fywyd yn ei bodlediad hunangofiannol. Geirfa ddefnyddiol ar gyfer Podlediad O Gaerfyrddin i Go Compare, Wynne Evans, Pennod 4 Dêl - Deal Dwlu ar - To adore, to love Poblogaidd - Popular Gweddi’r Arglwydd - The Lord’s Prayer Cystadleuwyr - Contestants Pwll nofio - Swimming pool Yn gryf - Strongly Cyfle - Opportunity Trueni - Pity, shame Yn ddiweddar - Recently Ysgariad - Divorce Gwên - Smile Arafu - To slow down Aelod - Member Yr Orsedd - The Gorsedd or Congress of Bards (A Welsh honour associated with the Eisteddfod)

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 18 Oct 2019 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Wynne Evans - O Gaerfyrddin i Go Compare - Pennod 3

Y canwr opera, cyflwynydd a dysgwr Cymraeg sy’n edrych yn ôl ar ei fywyd yn ei bodlediad hunangofiannol. Geirfa ddefnyddiol ar gyfer Podlediad O Gaerfyrddin i Go Compare, Wynne Evans, Pennod 3 Yn sydyn - Suddenly Hyder - Confidence Yn dost - Ill Asgwrn cefn - Backbone Niwmonia - Pneumonia Gofalu amdani ei hunain - To look after herself Penderfynol - Determined Cadair olwyn - Wheelchair Er cof am - In memory of Falch - Proud Hysbysebion - Adverts Annisgwyl - Unexpected Creision - Crisps Proses - Process Ymddangos - To appear Digwyddiad - Event Troi,troiais - To turn, I turned Casáu - To hate Trafferth - Trouble Drysau - Doors

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 17 Oct 2019 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad