-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Siarad Secs

Siarad Secs

Lisa Angharad a'i gwesteion yn siarad am ryw a rhywioldeb mewn ffordd agored a gonest. Popeth yn Gymraeg!

Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o natur rywiol ac yn cynnwys iaith gref.

Gwefan: Siarad Secs

Mwy o bodlediadau Adloniant a Cherddoriaeth

RSS

Chwarae Siarad Secs

Pam dwi'n trafod rhywedd yn y dafarn yn Llanuwchllyn

Lisa Angharad yn sgwrsio gyda Meilir Rhys am ei rywedd ('gender') a'i rywioldeb ('sexuality'), pam ei fod yn gwrthod y labeli taclus a pham ei fod yn hoffi eu trafod yn y dafarn yn Llanuwchllyn.

Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored. Cynhyrchwyd gan Astud i BBC Sounds.

Wed, 04 Aug 2021 18:33:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

Jess Davies: Modelu, rhyw a ffeministiaeth

Lisa Angharad yn sgwrsio gyda Jess Davies am ei phrofiad o fodelu 'glamour', pam bod hi'n bwysig bod merched yn mwynhau rhyw a sut i deimlo'n dda am ein cyrff ('body positivity').

Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iaith gref iawn. Cynhyrchwyd gan Astud i BBC Sounds.

Wed, 28 Jul 2021 12:58:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

Pam fod dynion strêt eisiau rhyw gyda brenhines drag?

Lisa Angharad yn sgwrsio gyda Kris Hughes am baganiaeth, y profiad o ddod allan yng ngogledd Cymru yn yr 80au a pham bod gymaint o ddynion syth/heterorywiol eisiau rhyw gyda brenhines drag enwocaf Cymru, Maggi Noggi.

Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iaith gref iawn. Cynhyrchwyd gan Astud i BBC Sounds.

Wed, 21 Jul 2021 13:17:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

Y gwir am ryw lesbiaidd

Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r actor a cherddor Emmy Stonelake am ryw lesbiaidd cariadus (sy'n wahanol iawn i'r hyn sydd mewn pornos), a'r profiad o fod yn panrywiol ('pansexual').

Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iaith gref iawn. Cynhyrchwyd gan Astud i BBC Sounds.

Wed, 14 Jul 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

Y boen wrth drio am blant

Lisa Angharad yn holi Nia Parry am ei phrofiad personol o drio am blant, cael problemau wrth feichiogi, cael plant a pha effaith gafodd y cyfan ar ei pherthynas â rhyw.

Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iaith gref iawn. Cynhyrchwyd gan Astud i BBC Sounds.

Wed, 07 Jul 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

Pam dwi'n dewis gwneud gwaith rhyw

Lisa Angharad yn cael sgwrs arbennig gyda gweithiwr rhyw sydd yn egluro sut ddechreuodd yn y swydd a pham ei fod yn dewis gwneud hynny.

Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iaith gref.

Wed, 30 Jun 2021 13:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

Curo'r cywilydd

Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r cartwnydd a chyflwynydd Siôn Tomos Owen a'r ffeminydd ac arbenigwraig hanes Sara Huws.

Maen nhw'n trafod ein 'cywilydd' am ryw - eu profiadau personol, ei effaith ar unigolion, a sut allwn ni ddod drosto.

Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o natur rywiol ac yn cynnwys iaith gref iawn.

Fri, 30 Aug 2019 15:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

‘Dwi ddim yn teimlo fel menyw na dyn’

Mae Rhi Kemp-Davies yn hyfforddi ac addysgu pobl am ryw, ac yn y podlediad yma mae Rhi yn rhannu ei stori bersonol am fyw fel person aneuaidd (non-binary) yng Nghymru heddiw.

Maen nhw hefyd yn trafod y profiad o gynghori pobl traws (trans) ar berthnasau a rhyw.

Mae'r podlediad yma'n cynnwys themâu o natur rywiol a iaith gref.

Fri, 23 Aug 2019 13:23:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

Sut i roi condom ar fanana

Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r sgwennwr ac actor Alun Saunders a'r fyfyrwraig feddygaeth Ffraid Gwenllian.

Maen nhw'n rhannu eu profiadau o drafod rhyw wrth dyfu fyny, addysg rhyw mewn ysgolion, ac yn trafod sut i siarad am ryw gyda'ch plant a'ch rhieni. Oes rhaid iddo fod mor anodd a chwithig?

Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o natur rywiol ac yn cynnwys iaith gref.

Fri, 16 Aug 2019 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Siarad Secs

Be' dwi 'di dysgu wrth wylio porn

Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r actores a sgwennwr Hanna Jarman a'r cyfarwyddwr artistig Elgan Rhys.

Maen nhw'n trafod pornograffi, eu profiadau o ysgrifennu ac actio mewn dramâu sy'n cynnwys golygfeydd rhyw, a'r defnydd o iaith wrth gael rhyw.

Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o natur rywiol ac yn cynnwys iaith gref.

Fri, 09 Aug 2019 12:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy