Podlediad Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Malan a Trystan a Brech yr Ieir

Lawrlwythwch

Er bod Malan yn y gwely gyda brech yr ieir, mae Beti'r iâr yn dod i'w gweld hi. Even though Malan is in bed with chicken pox, Beti the hen comes to see her.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 17 Dec 2018 09:22:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Eira Mân, Eira Mawr

Dyw Beca erioed wedi gweld eira o'r blaen, ac mae ganddi ffrind newydd i chwarae gyda hi. Beca sees snow for the first time ever, and has a new friend to play with.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Dec 2018 07:16:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Brenin y Laladwndwns

Jim Pob Dim sy'n darllen stori Brenin y Laladwndwns yn gwneud sŵn rhyfedd iawn. Does neb yn gwybod beth yw e, nac o le mae e'n dod. Oes rhywun yn medru ei helpu?

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 18 Nov 2018 18:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Nain a Taid Wil

Jim Pob Dim gyda stori am Wil, sydd ddim yn hoffi ymweld â'i nain a'i daid. A story for young listeners. Wil doesn't like visiting his grandparents.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 11 Nov 2018 18:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Malan a Trystan a'r Iar Gludiog

Elin sy'n darllen y stori hon am Malan a'i brawd bach, Trystan, yn helpu mam-gu i goginio tarten driog.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 01 Nov 2018 16:07:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Betsan a'r Pensil Hud

Huw Cyw sy'n darllen y stori hon am Betsan yn cael anrheg pen-blwydd anarferol iawn gan ei thad-cu, sef pensil hud coch.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 21 Oct 2018 17:20:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Symud Tŷ

Dydi Leusa ddim eisiau symyd tŷ, ond mae'n newid ei meddwl ar ôl dod o hyd i lythyr arbennig yn y tŷ newydd. Leusa doesn't want to move home, but then she finds a special letter.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 30 Sep 2018 17:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Yr Hwfer Hud

Elin Haf sy'n adrodd y stori hon am Elsi a Medwyn ap Fflwff yn defnyddio hwfer hud. A story for young listeners about Elsi and Medwyn ap Fflwff using a magic hoover.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 25 Sep 2018 15:22:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cynffon

Dona Direidi sy'n adrodd y stori hon am Jona yn eistedd yn y bath, ac wrth ei fodd yn gweld am y tro cyntaf fod ganddo gynffon pysgodyn.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Sep 2018 10:51:00 +0000

Tudalen Y Podlediad