Podlediad Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Nel a Lili

Lawrlwythwch

Stori am Lili, chwaer fach Nel, yn rhoi'r gorau i'w dwmi. A story for infants about Nel's little sister, Lili, giving up her dummy.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 04 Aug 2019 17:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Clawdd Pigog

Stori am Jac yn gwrthod rhannu ei deganau, cyn ymuno i chwarae â Gwion a Gruff drws nesaf. A story for infants.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Jul 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Owi a'i Broblem Odli

Mae Owi wrth ei fodd yn gwneud pob math o bethau yn yr ysgol, heblaw am farddoni ac odli. Owi enjoys all kinds of things at school, but doesn't like composing poetry and rhyming.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 16 Jun 2019 17:24:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tedi Drwg

Dewch i wrando ar stori am Cadi a Tedi, sydd eisiau chwarae cyn mynd i'r gwely. Cadi and Tedi want to play before bedtime.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Jun 2019 17:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Lleucu

Stori am Lleucu'r Lleuad sy'n hoffi gwenu, a bachgen bach sydd arno ofn mynd i'w wely. A story for infants.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 May 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mochyn yn y Tŷ

Stori am antur Osian wrth chwarae cuddio gyda'i frawd, Moi. A story about Osian's adventure when playing hide-and-seek with his brother, Moi.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Apr 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Moi y Mochyn Mentrus

Stori am Moi y mochyn mentrus a'i frawd bach Osian, bob amser mor ofalus. A story for infants.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 26 Apr 2019 17:14:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Siriol

Dewch i wrando ar stori Siriol, sy'n ysu i gael tegan meddal a ffôn fel ei ffrindiau. Huw reads a story about Siriol, who wants a squashy toy and a phone like her friends.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 24 Mar 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Byrti Bach

Elin sy'n darllen y stori hon am Sion a Sian yn chwarae pêl yng ngardd nain a taid. A story for infants.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Mar 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad