Podlediad Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Siriol

Lawrlwythwch

Dewch i wrando ar stori Siriol, sy'n ysu i gael tegan meddal a ffôn fel ei ffrindiau. Huw reads a story about Siriol, who wants a squashy toy and a phone like her friends.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 24 Mar 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Byrti Bach

Elin sy'n darllen y stori hon am Sion a Sian yn chwarae pêl yng ngardd nain a taid. A story for infants.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Mar 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Nos Da Mabon

Huw sy'n adrodd hanes Mabon a'i dad yn paratoi i ddarllen stori cyn cysgu. A story for infants about Mabon and his dad getting ready to read a story before going to sleep.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 07 Feb 2019 10:44:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Penri Pen yn y Cymylau

Pam nad yw Aled yn cofio ei freuddwydion yn y bore? Mae Mr Pen yn y Cymylau yn gwybod! A story for infants about Aled, who can never remember his dreams in the morning.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 27 Jan 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Malan a Trystan a Brech yr Ieir

Er bod Malan yn y gwely gyda brech yr ieir, mae Beti'r iâr yn dod i'w gweld hi. Even though Malan is in bed with chicken pox, Beti the hen comes to see her.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 17 Dec 2018 09:22:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Eira Mân, Eira Mawr

Dyw Beca erioed wedi gweld eira o'r blaen, ac mae ganddi ffrind newydd i chwarae gyda hi. Beca sees snow for the first time ever, and has a new friend to play with.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Dec 2018 07:16:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Brenin y Laladwndwns

Jim Pob Dim sy'n darllen stori Brenin y Laladwndwns yn gwneud sŵn rhyfedd iawn. Does neb yn gwybod beth yw e, nac o le mae e'n dod. Oes rhywun yn medru ei helpu?

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 18 Nov 2018 18:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Nain a Taid Wil

Jim Pob Dim gyda stori am Wil, sydd ddim yn hoffi ymweld â'i nain a'i daid. A story for young listeners. Wil doesn't like visiting his grandparents.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 11 Nov 2018 18:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Prys y Penbwl Penstiff

Elin Haf sy'n adrodd hanes Prys y penbwl penstiff yn tyfu i fyny a throi'n llyffant. This is the story of Prys, a stubborn tadpole who becomes a frog.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 04 Nov 2018 18:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad