Podlediad Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Drwm Jini

Lawrlwythwch

Dona Direidi sy'n adrodd y stori hon am Jini, sy'n gweld drymiwr dawnus ar ymweliad â'r syrcas, ac yn ysu am gael dysgu sut i ddrymio.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 29 Jul 2018 12:02:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Yr Addewid

Dona Direidi sy'n adrodd hanes aderyn bach wrth ddrws tŷ, yn poeni am y gaeaf. Beth ddigwyddith pan ddaw y rhew a'r eira? Dona Direidi reads a story for young listeners.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 22 Jul 2018 11:12:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Antur Archfarchnad Albi

Antur Archfarchnad Albi: Wrth fynd i siopa gyda mam un diwrnod, mae Albi yn crwydo ac yn mynd ar goll. Sut yn y byd fydd e'n dod o hyd iddi? Albi wanders off and gets lost.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 08 Jul 2018 17:53:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rhed Edryd Rhed

Mae Edryd a'i ffrindiau yn cymryd rhan mewn triathlon. Stories for the young. Edryd and his friends take part in a triathlon.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 01 Jul 2018 17:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Dorth Flasus

Sali Mali sy'n adrodd y stori hon am Lilian a Glenys, y ddwy chwaer ddiriedus, a'u taith i gasglu torth fawr gan Mam-gu ar gyfer swper y cynhaeaf.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Jun 2018 17:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tigo a Bobo yr Wmffifflwffs

Sali Mali sy'n darllen y stori am Tigo a Bobo o blaned yr Wmffifflwffs yn teithio i'r Ddaear i weld Cadi, eu ffrind gorau, ar ddiwrnod ei phen-blwydd. Beth all fynd o'i le?

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 03 Jun 2018 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mali a'r Môr

Mae Mali yn mwynhau gwylio rhaglenni am fywyd y môr, ond ofn mynd i nofio yn y pwll. Mali enjoys watching programmes about sea life, but is too scared to go swimming in the pool.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 May 2018 17:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Siwsi y Seren Wib

Mae Siwsi y seren wib wrth ei bodd yn hedfan, ac un diwrnod mae'n cyfarfod â seren arbennig iawn sydd angen gwersi hedfan. Siwsi the shooting star meets a very special star.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 22 Apr 2018 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Aled a'r Trysor

Bob haf, mae Aled yn treulio ei wyliau ar Ynys Môn gyda Taid. Mae Taid yn adrodd stori iddo bob nos cyn iddo fynd i gysgu, am ei hanes yn dal pysgod anferth, stormydd gwyllt ar y môr, neu hoff stori Aled am y Royal Charter.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 15 Apr 2018 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad