Podlediad Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Owi a'i Broblem Odli

Lawrlwythwch

Mae Owi wrth ei fodd yn gwneud pob math o bethau yn yr ysgol, heblaw am farddoni ac odli. Owi enjoys all kinds of things at school, but doesn't like composing poetry and rhyming.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 16 Jun 2019 17:24:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Tedi Drwg

Dewch i wrando ar stori am Cadi a Tedi, sydd eisiau chwarae cyn mynd i'r gwely. Cadi and Tedi want to play before bedtime.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Jun 2019 17:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Huw Bob Lliw

Mae Caradog y Coblyn yn genfigennus o Huw Bob Lliw, sy'n lliwio popeth yn y byd. A story about Huw Bob Lliw, whose job is to colour everything in the world.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 May 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Lleucu

Stori am Lleucu'r Lleuad sy'n hoffi gwenu, a bachgen bach sydd arno ofn mynd i'w wely. A story for infants.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 May 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Moi y Mochyn Mentrus

Stori am Moi y mochyn mentrus a'i frawd bach Osian, bob amser mor ofalus. A story for infants.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 26 Apr 2019 17:14:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Siriol

Dewch i wrando ar stori Siriol, sy'n ysu i gael tegan meddal a ffôn fel ei ffrindiau. Huw reads a story about Siriol, who wants a squashy toy and a phone like her friends.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 24 Mar 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Byrti Bach

Elin sy'n darllen y stori hon am Sion a Sian yn chwarae pêl yng ngardd nain a taid. A story for infants.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Mar 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Nos Da Mabon

Huw sy'n adrodd hanes Mabon a'i dad yn paratoi i ddarllen stori cyn cysgu. A story for infants about Mabon and his dad getting ready to read a story before going to sleep.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 07 Feb 2019 10:44:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Penri Pen yn y Cymylau

Pam nad yw Aled yn cofio ei freuddwydion yn y bore? Mae Mr Pen yn y Cymylau yn gwybod! A story for infants about Aled, who can never remember his dreams in the morning.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 27 Jan 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad