Podlediad Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Steffan a'r Ystlumod

Lawrlwythwch

Sali Mali sy'n adrodd hanes Steffan a'i ffrindiau yn chwilio am ystlumod, sy'n greaduriaid llawn rhyfeddod.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 22 Sep 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Y Brenin Blin

Stori am y Brenin Blin, sydd ddim yn gwybod sut i fwynhau ei hun. Story for young listeners about a king who doesn't know how to have fun.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 15 Sep 2019 05:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Antur Steff

Stori am antur Steff ar gefn cath o’r enw Pws. The adventures of Steff and Pws the cat.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 08 Sep 2019 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dymuniad Lowri a Lewis

Mae dymuniad Lowri a'i brawd, Lewis, yn dod yn wir. Lowri and Lewis' wish comes true.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 01 Sep 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Clawdd Pigog

Stori am Jac yn gwrthod rhannu ei deganau, cyn ymuno i chwarae â Gwion a Gruff drws nesaf. A story for infants.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Jul 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Owi a'i Broblem Odli

Mae Owi wrth ei fodd yn gwneud pob math o bethau yn yr ysgol, heblaw am farddoni ac odli. Owi enjoys all kinds of things at school, but doesn't like composing poetry and rhyming.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 16 Jun 2019 17:24:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tedi Drwg

Dewch i wrando ar stori am Cadi a Tedi, sydd eisiau chwarae cyn mynd i'r gwely. Cadi and Tedi want to play before bedtime.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Jun 2019 17:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Huw Bob Lliw

Mae Caradog y Coblyn yn genfigennus o Huw Bob Lliw, sy'n lliwio popeth yn y byd. A story about Huw Bob Lliw, whose job is to colour everything in the world.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 May 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Lleucu

Stori am Lleucu'r Lleuad sy'n hoffi gwenu, a bachgen bach sydd arno ofn mynd i'w wely. A story for infants.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 05 May 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad