-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Stori Tic Toc

Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

RSS

Chwarae Stori Tic Toc

Martha a’r Wenynen

Mae Martha yn cael gwers arbennig iawn yn yr ysgol heddiw, mae hi’n dysgu sut i deimlo curiad ei chalon. A story for young listeners.

Sun, 25 Sep 2022 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Delyth y Draenog

Mae Delyth y Draenog yn ysu am wyliau tawel, ond yn anffodus mae Wini’r Wiwer am ddod gyda hi. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Miriam Sautin

Sun, 18 Sep 2022 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Caffi Tecs

Dewch i wrando ar stori am Jaco yn y caffi, lle cafodd fwyd doedd o ddim yn ei hoffi.

Wed, 14 Sep 2022 04:38:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Penblwydd Dewi

Ar ei ben-blwydd mae Dewi eisiau parti môr ladron. Tybed a ddaw e o hyd i drysor go iawn yn ei barti? Dewi wants a pirate-themed birthday party. Will he find treasure at the party?

Wed, 14 Sep 2022 04:35:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Nansi Natur a'r Sioe Ffasiwn

Mae Nansi druan yn sâl ac yn methu cynnal y sioe ffasiwn, ond mae Persi Pry Cop yn barod i’w helpu. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Martha Ifan

Sun, 28 Aug 2022 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Nansi Natur a'r Siop Elusen

Mae Nansi wrth law i helpu Persi Pry Copyn ffeindio gwisg arbennig i’r ddawns pryfaid cop. Simon Watts sy'n adrodd stori gan Martha Ifan.

Fri, 19 Aug 2022 14:50:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Lleu y Llew

Dewch i wrando ar stori am Lleu y Llew â’r broblem wynebodd cyn mynd i gysgu. Rhian Blythe sydd yn adrodd stori gan Chris Harris

Sun, 14 Aug 2022 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Pêl Droed i Bawb

Dewch i wrando ar stori Gwen, oedd wrth ei bodd yn chwarae pêl-droed. Rhian Blythe sydd yn adrodd stori gan Carwyn Eckley.

Sun, 07 Aug 2022 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Beic Mari

Dewch i wrando ar stori Mari a’i phrofiad hudol wrth fynd ar ei beic. Rhian Blythe sydd yn adrodd stori gan Miriam Sautin.

Fri, 08 Jul 2022 08:42:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Y Trip

Dewch i wrando ar stori am Lora a’i Mam yn mynd am drip i Lundain. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Casia Wiliam.

Sun, 03 Jul 2022 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy