-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Stori Tic Toc

Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

RSS

Chwarae Stori Tic Toc

Cinio Gwlyb

Mae Aled wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr at gael mynd i lan y môr gyda’i Dad. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Nia Morais.

Sun, 07 Nov 2021 17:03:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Y Mwng Ffantastig

Dymuniad Eryl y Llew yw tyfu mwng anferth, ond sut yn y byd mae gwneud hynny? Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Anona Thomas.

Sun, 31 Oct 2021 17:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Tatws Taid

Cyfle i wylwyr Cyw wrando ar stori hyfryd, dychmygus a direidus gan amryw o awduron mewn rhaglen newydd sbon. A series of stories for the younger audience.

Sun, 24 Oct 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Y Goeden Unig

Mae Rhian yn ysu i wybod pa fath o goeden ydy hi, ac yn gofyn i’w ffrindiau yn y parc am help. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Sion Tomos Owen.

Sun, 26 Sep 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Megan a’i Thegan

Dewch i wrando ar stori am ferch fach o’r enw Megan a sut gollodd ei hoff degan. A story for young listeners.

Sun, 19 Sep 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Parti Pen-blwydd Y Wrach Fach Flêr

Dewch i wrando ar stori am Martha’r Wrach a’i holl ffrindiau newydd, mawr a bach. A story for young listeners.

Sun, 12 Sep 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Methu Breuddwydio

Dewch i wrando ar stori am fachgen bach o’r enw Bobi Wyn a’r freuddwyd flasus a gafodd un noson. A story for young listeners.

Sun, 15 Aug 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Iwan yr Octopws

Hoff beth Iwan yr Octopws yn y byd i gyd ydy ei sanau lliwgar, ond pam mae pawb yn chwerthin am ei ben?

Sun, 08 Aug 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Sioned yn y Sied

Mae Sioned yn darganfod rhywbeth dieithr yn y sied ar waelod yr ardd, ond tybed beth yw e?

Sun, 01 Aug 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Stori Tic Toc

Dafydd yn mynd am dro

Mae Dafydd wrth ei fodd gyda’i gymdogion i gyd, ac am drefnu syrpreis bendigedig iddyn nhw.

Sun, 04 Jul 2021 16:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy