Podlediad Stori Tic Toc

Cyfres o straeon i blant bychain. A series of stories for young children.

Gwefan: Stori Tic Toc

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Symud Tŷ

Lawrlwythwch

Dydi Leusa ddim eisiau symyd tŷ, ond mae'n newid ei meddwl ar ôl dod o hyd i lythyr arbennig yn y tŷ newydd. Leusa doesn't want to move home, but then she finds a special letter.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 30 Sep 2018 17:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Yr Hwfer Hud

Elin Haf sy'n adrodd y stori hon am Elsi a Medwyn ap Fflwff yn defnyddio hwfer hud. A story for young listeners about Elsi and Medwyn ap Fflwff using a magic hoover.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 25 Sep 2018 15:22:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cynffon

Dona Direidi sy'n adrodd y stori hon am Jona yn eistedd yn y bath, ac wrth ei fodd yn gweld am y tro cyntaf fod ganddo gynffon pysgodyn.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Sep 2018 10:51:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mari a Dewi

Dyw Mari ddim yn hoffi chwarae gyda'i brawd bach o hyd, ond dyw chwarae ar eich pen eich hun ddim wastad yn hwyl chwaith, ac wedyn mae cael brawd bach yn hwyl.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Sep 2018 10:53:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Yr Addewid

Dona Direidi sy'n adrodd hanes aderyn bach wrth ddrws tŷ, yn poeni am y gaeaf. Beth ddigwyddith pan ddaw y rhew a'r eira? Dona Direidi reads a story for young listeners.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 22 Jul 2018 11:12:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Antur Archfarchnad Albi

Antur Archfarchnad Albi: Wrth fynd i siopa gyda mam un diwrnod, mae Albi yn crwydo ac yn mynd ar goll. Sut yn y byd fydd e'n dod o hyd iddi? Albi wanders off and gets lost.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 08 Jul 2018 17:53:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Rhed Edryd Rhed

Mae Edryd a'i ffrindiau yn cymryd rhan mewn triathlon. Stories for the young. Edryd and his friends take part in a triathlon.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 01 Jul 2018 17:55:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Goleuo'r Garafan

Sali Mali sy'n adrodd hanes Awel a'i modryb arbennig iawn, Modryb Jo, sy'n byw mewn carafan. Mae'r tywyllwch yn codi ofn ar Awel, ac mae'r ddwy yn mynd ar daith hudolus i'r lleuad.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 Jun 2018 17:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y Dorth Flasus

Sali Mali sy'n adrodd y stori hon am Lilian a Glenys, y ddwy chwaer ddiriedus, a'u taith i gasglu torth fawr gan Mam-gu ar gyfer swper y cynhaeaf.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Jun 2018 17:50:00 +0000

Tudalen Y Podlediad