-> Eich Ffefrynnau

Be' Nesa'

Be

Mae Be’ Nesa’ yn bodlediad newydd gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. Mae’n gyfres ar y cyd gan Beth Edwards (Cydlynydd Datblygu Addysg Fenter) a Ffion Davies (Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr), ac yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gyda gwesteion ychwanegol ym mhob pennod. 


Be’ Nesa’ (which translates to What next) is a new podcast from the Careers and Employability Service. Co-hosted by Beth Edwards (Enterprise Education Development Coordinator) and Ffion Davies (Employer Engagement Officer), the series covers a range of topics with additional guests in each episode. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Gwefan: Be' Nesa'

RSS

Chwarae Be

Llais... Cynulleidfa gyda Kiefer

Yn y bennod hon fydd Kiefer Jones bariton clasurol ac athro llais yn ymuno hefo ni i sgwrsio am ei stori gyrfa a bydd hefyd yn cynnig sawl awgrym ar gyfer sut i baratoi dy lais a dy gyflwyniad ar gyfer cyfweliadau. Rhywbeth nad oeddech chi wedi meddwl am o’r blaen efallai?

 

Mae Kiefer hefo 10 mlynedd o waith dysgu canu a pherfformio o dan ei felt ac mae o wedi cael profiadau gwerth chweil megis dysgu yn Theatr Celfyddydau Italia Conti, Academi Llais a Chelf Dramatig Cymru a Phrifysgol Bangor.

 

I ddysgu mwy am Kiefer, ewch i’w wefan - https://www.kieferjonesvoice.com/

 

---


In this episode, we are joined by Kiefer Jones, a classical baritone and voice teacher who will be telling us all about his career story as well as offering several top tips on how to prepare your voice and introduction for interviews and the workplace. Something you might never have thought of perhaps?

 

Kiefer has 10 years’ experience of teaching singing and performing roles. He’s also experienced teaching at the reputable Italia Conti Theatre of Arts, Wales Academy of Voice and Dramatic Art, and Bangor University.

 

To learn more about Kiefer, visit his website - https://www.kieferjonesvoice.com/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Tue, 30 Jan 2024 14:25:48 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Voice... an audience with Kiefer

In this episode, we are joined by Kiefer Jones, a classical baritone and voice teacher who will be telling us all about his career story as well as offering several top tips on how to prepare your voice and introduction for interviews and the workplace. Something you might never have thought of perhaps?

 

Kiefer has 10 years’ experience of teaching singing and performing roles. He’s also experienced teaching at the reputable Italia Conti Theatre of Arts, Wales Academy of Voice and Dramatic Art, and Bangor University.

 

To learn more about Kiefer, visit his website - https://www.kieferjonesvoice.com/ 


----


Yn y bennod hon fydd Kiefer Jones bariton clasurol ac athro llais yn ymuno hefo ni i sgwrsio am ei stori gyrfa a bydd hefyd yn cynnig sawl awgrym ar gyfer sut i baratoi dy lais a dy gyflwyniad ar gyfer cyfweliadau. Rhywbeth nad oeddech chi wedi meddwl am o’r blaen efallai?

 

Mae Kiefer hefo 10 mlynedd o waith dysgu canu a pherfformio o dan ei felt ac mae o wedi cael profiadau gwerth chweil megis dysgu yn Theatr Celfyddydau Italia Conti, Academi Llais a Chelf Dramatig Cymru a Phrifysgol Bangor.

 

I ddysgu mwy am Kiefer, ewch i’w wefan - https://www.kieferjonesvoice.com/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Tue, 30 Jan 2024 14:25:35 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

International Student Support Office

Calling all international students! In this episode, we are joined by Mandy Angharad who works for the International Student Support Office at Bangor University. Mandy will be telling us all about what they get up to as a team from arranging numerous exciting events to sharing useful information regarding visas and employment for international students in the UK.


For more information about the International Student Support Office please visit their website - https://www.bangor.ac.uk/international/support


You can also follow them on Instagram! @bangorinternationalHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Mon, 18 Dec 2023 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Swyddfa Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol

Yn galw ar bob myfyriwr rhyngwladol! Yn y bennod hon, mae Alan Edwards yn ymuno â ni sy'n gweithio i'r Swyddfa Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor. Bydd Alan yn dweud wrthym am yr hyn y maent yn ei wneud fel tîm, o drefnu nifer o ddigwyddiadau cyffrous i rannu gwybodaeth ddefnyddiol am fisâu a chyflogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol yn y DU.

 

Am fwy o wybodaeth am y Swyddfa Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol ewch i'w gwefan - https://www.bangor.ac.uk/international/support

 

Gallwch hefyd ei dilyn ar Instagram! @bangorinternationalHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Mon, 18 Dec 2023 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Career Story

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am sut mae gwahanol lwybrau gyrfa yn edrych? Yn y bennod hon, bydd Lauren Bate yn ymuno â ni sef Uwch Swyddog Datblygu Masnachol Prifysgol Bangor. Bydd Lauren yn dweud popeth wrthym am sut mae ei gyrfa hi wedi datblygu dros y blynyddoedd, ychydig am weithio dramor, yn ogystal â sut mae hi'n ffeindio ffyrdd i ymlacio o'i bywyd gwaith prysur.


Interested in knowing more about what different career paths look like? In this episode, we will be joined by Lauren Bate, the Senior Commercial Development Officer for Bangor University. Lauren will be telling us all about how her career has progressed over the years, a little bit about working abroad, as well as how she switches off from her busy work life.

 
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Thu, 30 Nov 2023 14:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Stori Gyrfa


Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am sut mae gwahanol lwybrau gyrfa yn edrych? Yn y bennod hon, bydd Lois McGrath yn ymuno â ni, sef Rheolwr Portffolio Datblygiad Proffesiynol Coleg y Gwyddorau Dynol ym Mhrifysgol Bangor. Bydd Lois yn dweud wrthym i gyd am sut mae ei gyrfa hi wedi symud ymlaen dros y blynyddoedd, ychydig am wirfoddoli dramor, a bydd hefyd yn rhannu ei ‘top tips’.Interested in knowing more about what different career paths look like? In this episode, we will be joined by Lois McGrath who is the Professional Development Portfolio Manager for the College of Human Science at Bangor University. Lois will be telling us all about how her career has progressed over the years, volunteering abroad, and will also be sharing her top tips.

 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Thu, 30 Nov 2023 14:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

My Graduate Careers Week

Be’ Nesa’ is back for season 2!  

 

To kick off our second season, this episode is packed with short snippets of content gathered during My Graduate Careers Week.  

 

Speakers include:  

 

Anna - Civil service Fast Stream 

https://www.faststream.gov.uk/index.html  

 

Julianne – Game and Wildlife Conservation trust  

https://www.gwct.org.uk/  

Twitter: https://twitter.com/GwctWales 

Instagram: https://www.instagram.com/gwctwales/ 

Facebook: https://www.facebook.com/gwctwales 

 

Tess – BBC 

https://www.linkedin.com/in/tess-cox-3ba5a0206/  

https://www.linkedin.com/in/amelia-hughes-81557957/  

 

Dr Rebecca Jones – Bangor University 

 

A familiar voice, Professor Fay Short, will conclude the episode with some final thoughts following the success of My Graduate Careers Week. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Tue, 31 Oct 2023 12:00:27 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Wythnos Fy Ngyrfa Raddedig

Mae Be’ Nesa’ yn nôl ar gyfer tymor 2!  

 

I ddechrau’r ail dymor, mae’r bennod hon yn llawn pytiau byr wnaethom gasglu yn ystod Wythnos Fy Ngyrfa Raddedig. 

 

Siaradwyr yn cynnwys: 

 

Teleri – HMCTS (His Majesty’s Courts and Tribunals Service) 

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service 

 

Liza – Mudiad Meithrin  

https://meithrin.cymru/?lang=en  

 

Gwenno – Arts & Business Cymru  

https://aandb.cymru/  

 

Sian – Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru 

https://www.linkedin.com/in/sian-lloyd-roberts-576a60178/

https://www.partneriaethsgiliaugogledd.cymru/  

Linkedin : PSR Gogledd Cymru – RSP North Wales

Facebook: PSR Gogledd Cymru – RSP North Wales

Twitter: @SkillsNWales

 

Bydd llais cyfarwydd, yr Athro Fay Short, yn cloi’r bennod gyda rhai syniadau terfynol yn dilyn llwyddiant Wythnos Fy Ngyrfa Raddedig. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Tue, 31 Oct 2023 12:00:00 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Anableddau / Rhwystrau

Anableddau? Rhwystrau i waith? Efallai eich bod wedi clywed y termau hyn, ond ydych chi'n gwybod beth maen nhw'n gallu ei olygu?  

 

Rydyn ni'n siarad â'n dau westai am wahanol gefnogaeth sydd ar gael, wrth ddadbacio rhai cwestiynau efallai nad ydych chi'n eu deall neu wedi bod yn rhy ofn gofyn. Yn ymuno â ni ar gyfer y bennod hon mae Rebecca Williams, Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr Gwaith Gwynedd a Helen Owen, mentor arbenigol ym Mhrifysgol Bangor.

 

Mae Gwaith Gwynedd yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth, gan gynnwys cyngor, cymorth un i un, mentora, a llawer mwy. Darganfyddwch fwy ar eu gwefan:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Trigolion.aspx

 

Dyma rai dolenni i adnoddau a grybwyllir yn y bennod hon:

https://autismwales.org/cy/

 

 

Disabilities? Barriers to work? You may have heard these terms, but do you know what they can mean?

 

In this episode we talk to two guests about different support available, unpacking some questions you may not understand or have been too afraid to ask. Joining us for this episode is Rebecca Williams, Gwaith Gwynedd's Employer Engagement Officer and Helen Owen, specialist mentor at Bangor University.

 

Gwaith Gwynedd provides a variety of support, including advice, one to one support, mentoring, and much more. Find out more on their website:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Jobs/Support-into-work.aspx

 

Here are some links to resources mentioned in this episode:

https://autismwales.org/en/Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 14:21:39 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Be

Working for Menter Iaith Fflint a WrecsamHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fri, 07 Jul 2023 14:09:01 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy