-> Eich Ffefrynnau

Podlediad Blas o'r bröydd

Blas o

Pod am y pethau sy'n bwysig yn ein milltir sgwâr

Gwefan: Blas o'r bröydd

Mwy o bodlediadau Materion Cyfoes

RSS

Chwarae Blas o

Peint o Laeth

A ydych chi erioed wedi meddwl... pa flas milkshake yw ffefryn pobl Llanbed?! Mewn sgwrs gydag Bro360, mae Elliw Dafydd o fferm Gwarffynnon yn trafod y ffordd mae’r cwmni teuluol, sy’n cynhyrchu llaeth ers dros 30 blynedd, wedi addasu, mentro... a llwyddo!

Fri, 18 Dec 2020 11:00:10 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Blas o

Peint o Gwrw

Cwrw Ogwen a’r Welsh Whisperer: Y bartneriaeth berffaith ar gyfer Podlediad diweddaraf Blas o’r Bröydd. Cawn drafod y ffordd mae’r criw o hogiau lleol wedi addasu i heriau’r flwyddyn, lansiad dau gwrw newydd sbon a’r gred bod bob syniad da yn cychwyn mewn tafarn neu ar gwrs golff!

Tue, 15 Dec 2020 10:28:23 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Blas o

Pitsa a Peint

Pinafal ar bitsa, tyndra hefo twristiaid a theimlo fel superhero yn gwneud danfoniadau bwyd - dim ond rhai o bynciau trafod Podlediad diweddaraf cyfres Blas o’r Bröydd.

Mon, 07 Dec 2020 11:47:34 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Blas o

Cosyn o Gaws

Ail-gysylltu, gwichiaid a golchi llestri - Sgwrs gyda Mam a Mab o gwmni Cosyn Cymru i drafod yr hynt a helyntion o gynhyrchu caws ac iogwrt ar Fferm Moel y Ci yn Nhregarth.

Mon, 30 Nov 2020 10:30:53 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Blas o

Graen o Goffi

Boreau coffi yn yr awyr agored, cerddoriaeth byw a sesiynau yoga - Sgwrs gyda Steffan o gwmni coffi Poblado, Dyffryn Nantlle i drafod y modd mae’r cwmni wedi addasu dros y misoedd diwethaf.

Tue, 24 Nov 2020 12:12:46 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch