-> Eich Ffefrynnau

Brocast Ffestiniog

Brocast Ffestiniog

Podcast by BROcast Ffestiniog

Gwefan: Brocast Ffestiniog

RSS

Chwarae Brocast Ffestiniog

Podcast Galwad

Dyma Podlediad gyda Buddug yn trafod y cynhyrchiad sydd yn neud daith drwy Gymru. https://www.galwad.cymru/cy

Wed, 21 Sep 2022 14:13:28 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Her Bro: Argyfwng Ail Dai effaith ar ein cymunedau

Mae rhan o cyfweliad yma i weld ar fideo ail dai ar tudalennau ni i wylio, dyma'r cyfweliad yn ei cyfandod yn trafod pryderon am yr effeithiau yr argyfwng ail dai ar ein cymunedau

Tue, 30 Nov 2021 12:48:27 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Braslun O Hanes

Ar 29/07/2021 cafwyd ddigwyddiad oedd yn ran o gyfres yn dathlu hanes, treftadaeth a diwylliant ein ardaloedd diwydiannol chwarelyddol yng Ngogledd Orllewin Cymru gyda Vivian Parry Williams yn trafod Braslun o Hanes Blaenau Ffestiniog sydd bellach yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd gyda cefnogaeth Tirwedd Llechi Ogledd Orllewin Cymru, Gronfa Partneriaeth Eryri a Gronfa Treftadaeth yr Loteri a Chyngor Gwynedd.

Mon, 18 Oct 2021 14:23:05 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Santes Dwynwen

Podcast yn trafod pwy oedd Santes Cariad Cymru...

Mon, 25 Jan 2021 15:40:35 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Huw Llwyd

Hanes Bro: Dewch i glywed podcast gyda straeon llawn hud a lledrith am y Dewin Gymraeg o Ffestiniog, Huw Llwyd.

Fri, 30 Oct 2020 09:17:38 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Menter BRO: OPRA Cymru

Dyma Podcast gyda Patrick Young sef cyfarwyddwr Opra Cymru sydd wedi sefydlu yn Llan Ffestiniog. Gwrandech i clywed am eu gwaith gwych ac beth sydd ganddon nhw ar y gweill...

Wed, 21 Oct 2020 12:08:36 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Cwmni Bro Ifanc

Dyma Criw Cwmni Bro Ifanc yn trafod eu amser yn gweithio gyda Cwmni Bro dros yr Haf. Prosiect yn annog i pobl ifanc adnabod heriau yn eu cymunedau a ceisio ddod o hyd i ddatrusiadau.

Mon, 28 Sep 2020 14:08:33 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Ymateb i anhegwch canlyniadau

Dyma ni'n trafod gyda Cwmni Bro Ifanc ynglyn a'i ymateb nhw i canlyniadau Lefel A diweddar cefnogwch myfyrwyr Cymru. Ydi hi'n deg i algorithm sydd yn penderfynnu dyfodol ein myfyrwyr? Mae hyn yn rhan o ymgyrch ehangach, mi fydd llythyr agored ac deiseb yn dilyn yn fuan. #ategwch #Alevelfuture

Fri, 14 Aug 2020 16:09:08 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Foundational Economy

Dyma Elin, cydlynydd Cwmni Dolan, yn trafod ennill y cais Economi Sylfaenol ac beth sut mae yn berthnasol i ni yma.

Tue, 17 Mar 2020 16:33:05 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Brocast Ffestiniog

Her BRO:- Tlodi Tanwydd

Mae 155,000 o cartrefi yng Nghymru yn byw mewn tlodi tanwydd ac mae dros chwarter o rheini yn byw yn ardal Ffestiniog. Adeiladwyd rhan helaeth o stoc Tai Ffestiniog rhwng 1825 ac 1881 ac mae'r 'statistics' yn dangos bod 20% o'r tai yn byw mewn tlodi yn tai hyn nac 1919. glywais yn rhywle mai yr problem ydi "cyflogau isel ac biliau uchel". Felly; mai'n amser dod i afael ar y her yma i geisio cael yr ateb. Yma mae ganddom Ceri a Mei yn trafod sut mae Cwmni Bro ac Y Dref Werdd yn cydweithio I ddod i'r afael ar yr her yma o Dlodi Tannwydd.

Thu, 13 Feb 2020 12:56:34 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Mwy