-> Eich Ffefrynnau

Ceiniog am dy Feddyliau gan Ysgol Busnes Bangor

Ceiniog am dy Feddyliau gan Ysgol Busnes Bangor

Yn Ysgol Busnes Bangor rydym yn ymfalchïo yn rhagoriaeth ein hymchwil, ac rydym yn lledaenu hynny trwy addysgu a chyhoeddiadau rhyngwladol o ansawdd uchel. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar bynciau cyfoes a chyfredol sy'n effeithio ar ein bywydau gwaith beunyddiol. Mae arbenigedd y tîm yn eang o ran ymchwil gan gynnwys yr argyfwng costau byw, effaith Brexit, trethiant ac ymddygiad defnyddwyr, ac arweinyddiaeth gyfoes, Yn ein cyfres o bodlediadau newydd mae ein hacademyddion yn trafod materion cyfoes, eu hymchwil arloesol ac yn rhannu eu syniadau â chi.

Gwefan: Ceiniog am dy Feddyliau gan Ysgol Busnes Bangor

RSS

Chwarae Ceiniog am dy Feddyliau gan Ysgol Busnes Bangor

Dileu'r mwg o amgylch sigaréts a vapes: yr hyn y mae marchnata cymdeithasol yn ei ddweud wrthym am ymddygiad peryglus defnyddwyr

Y mis hwn rydym yn canolbwyntio ein testun ar Ddiwrnod Canser y Byd a gynhelir bob 4ydd Chwefror. Mae Diwrnod Canser y Byd wedi tyfu i fod yn fudiad cadarnhaol i bawb, ym mhobman. Bob blwyddyn, mae cannoedd o weithgareddau a digwyddiadau'n cael eu cynnal ledled y byd ac yn ein hatgoffa'n bwerus bod gan bob un ohonom ran i'w chwarae i leihau effaith byd-eang canser. Fel rhan o Ddiwrnod Canser y Byd, mae cyfres podlediadau Ceiniog am dy Feddyliau gan Ysgol Busnes Bangor yn edrych i mewn i ddeall rôl defnydd peryglus o garsinogenau adnabyddus; gan gynnwys ysmygu ac wrth gwrs y duedd bryderus o anwedd. Trwy well dealltwriaeth o ymddygiadau peryglus defnyddwyr a'r rôl y mae marchnata cymdeithasol yn ei chwarae wrth gyfathrebu risgiau o'r fath i ddefnyddwyr, mae academyddion fel Dr Sara Parry, Uwch Ddarlithydd Marchnata yma yn Ysgol Busnes Bangor, yn cyfrannu at leihau effaith byd-eang canser.

Mae Dr Sara Parry yn Uwch Ddarlithydd Marchnata yn Ysgol Busnes Bangor. Mae ei gwaith ymchwil wedi’i gyhoeddi mewn llawer o gyfnodolion a gydnabyddir yn rhyngwladol fel Journal of Business Research, Journal of Consumer Behaviour a British Journal of Management. Sara yw Cadeirydd Athena a Chynrychiolydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr Ysgol. Mae hi hefyd yn Bennaeth Blwyddyn 2 ar gyfer holl israddedigion Ysgol Busnes Bangor.

Sun, 26 Feb 2023 08:03:29 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ceiniog am dy Feddyliau gan Ysgol Busnes Bangor

Gwneud Treth Twristiaeth yn llai o faich: sut mae ymchwil yn ein helpu i ddeall y cyd-destun Cymreig

Mae Dr Rhys ap Gwilym yn Uwch Ddarlithydd Economeg yn Ysgol Busnes Bangor ac wedi bod yn ymwneud â phrosiect ymchwil sydd wedi cynghori ymgynghoriad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gynlluniau Treth Twristiaeth Cymru. Gwyddom oll y gall treth fod yn gymhleth ac yn aml-haenog! Felly sut mae ymchwilydd yn mynd ati i ddadbacio mater mor gymhleth? Dewch i ni glywed am broses ymchwil Rhys, yr hyn a wnaeth a’r hyn a ddysgodd ar hyd y ffordd i wneud deall treth dwristiaeth yn llai cymhleth! Mae gan Rhys ddiddordeb mawr mewn polisi datblygu rhanbarthol a’i rôl yng Nghymru yn arbennig. Mae wedi bod yn brif ymchwilydd ar ddau brosiect ymchwil a ariannwyd gan grantiau Llywodraeth Cymru yn ymwneud â threth gwerth tir a threthi twristiaeth. Mae’n aelod o Grŵp Polisi Economaidd y Sefydliad Materion Cymreig, lle bu’n ymwneud â datblygu papurau trafod ar economi Cymru. Yn ddiweddar cyfrannodd at “banel arbenigol ar sylfaen drethi Cymru a goblygiadau i bolisi cyhoeddus”.

Mon, 30 Jan 2023 18:05:55 GMT

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch