-> Eich Ffefrynnau

Ofcom - Bywyd Ar-Lein

Ofcom - Bywyd Ar-Lein

Y Cyfryngau anghymdeithasol? Y da a'r drwg am fywyd i ferched ar-lein.

Gwefan: Ofcom - Bywyd Ar-Lein

RSS

Chwarae Ofcom - Bywyd Ar-Lein

Y Cyfryngau anghymdeithasol? Y da a'r drwg am fywyd i ferched ar-lein [Welsh language episode]

NOTE: This is a special Welsh-language edition of our podcast.
Mewn pennod Gymraeg o ‘Bywyd Ar-lein’, y gyn model, dylanwadwr a chyflwynydd Jessica Davies, a’r cyflwynydd, podlediwr a’r digrifwr, Melanie Owen, sy’n ymuno â Gwenno Thomas o Ofcom i drafod, yn Gymraeg, eu profiadau o fod yn ferched ifanc ar-lein[.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Ofcom ymchwil yn dangos faint o gam-drin a ddioddefodd menywod ar-lein. Yn y sgwrs eang a di-flewyn ar drafod hon, mae Jess a Mel yn siarad â Gwenno am drolio, a sylwadau misogynistaidd a hiliol ar y cyfryngau cymdeithasol.

Archwilir hefyd i'r byd Cymraeg ar-lein -a yw agweddau yn wahanol i'r gymuned ar-lein Saesneg?

I ddarllen mwy ewch i ofcom.org.uk

English translation:
In a Welsh language episode of Life Online, former model, influencer and presenter Jessica Davies, and presenter, podcaster and comedienne, Melanie Owen, join Ofcom’s Gwenno Thomas to discuss, in Welsh, their experiences of being young women on-line.

Ofcom recently published research showing the extent of abuse suffered by women online. In this wide ranging and candid conversation, Jess and Mel talk to Gwenno about trolling, and misogynistic and racist comments on social media.

The Welsh language world online is also explored -do attitudes differ that much from the English language online community?

To read more head over to ofcom.org.uk

Wed, 28 Sep 2022 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch