-> Eich Ffefrynnau

Ofcom - Bywyd Ar-Lein

Ofcom - Bywyd Ar-Lein

Podlediad Ofcom - Bywyd Ar-Lein.

Gwefan: Ofcom - Bywyd Ar-Lein

RSS

Chwarae Ofcom - Bywyd Ar-Lein

Cwynion, ceilliau cangarŵ a’r Cod - codi'r llen ar sut mae Ofcom yn delio â chwynion darlledu

Yn y bennod ddiweddaraf o bodlediad Ofcom, Bywyd Arlein, rydym yn trin a thrafod ein rôl fel y rheoleiddiwr darlledu. Pam mae pobl yn cael eu cymell i gwyno i Ofcom, beth sy’n digwydd ar ôl iddynt wneud ac a yw’r cyfryngau cymdeithasol yn annog mwy o gwynion – am deledu realiti, yn arbennig? Mewn sgwrs sy’n amrywio o boblogrwydd teledu realiti a’i effaith ar ymddygiad gwylwyr, hel atgofion am Bacha hi o ‘ma a’r angen am ofal tuag at rheini sy’n cymryd rhan mewn cyfresi realiti, mae’r newyddiadurwraig a’r darlledwr Dot Davies, y cyfarwyddwr teledu, Sioned Wyn a Phennaeth Materion Rheoleiddiol Ofcom , Cymru, Elinor Williams yn trafod pwysigrwydd y Cod Darlledu, sut mae pobl yn teimlo am deledu realiti a nifer y cwynion rydym yn dderbyn am rhai cyfresi.

Wed, 22 Mar 2023 11:00:00 +0000

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch

Chwarae Ofcom - Bywyd Ar-Lein

Y Cyfryngau anghymdeithasol? Y da a'r drwg am fywyd i ferched ar-lein

NOTE: This is a special Welsh-language edition of our podcast.
Mewn pennod Gymraeg o ‘Bywyd Ar-lein’, y gyn model, dylanwadwr a chyflwynydd Jessica Davies, a’r cyflwynydd, podlediwr a’r digrifwr, Melanie Owen, sy’n ymuno â Gwenno Thomas o Ofcom i drafod, yn Gymraeg, eu profiadau o fod yn ferched ifanc ar-lein[.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Ofcom ymchwil yn dangos faint o gam-drin a ddioddefodd menywod ar-lein. Yn y sgwrs eang a di-flewyn ar drafod hon, mae Jess a Mel yn siarad â Gwenno am drolio, a sylwadau misogynistaidd a hiliol ar y cyfryngau cymdeithasol.

Archwilir hefyd i'r byd Cymraeg ar-lein -a yw agweddau yn wahanol i'r gymuned ar-lein Saesneg?

I ddarllen mwy ewch i ofcom.org.uk

English translation:
In a Welsh language episode of Life Online, former model, influencer and presenter Jessica Davies, and presenter, podcaster and comedienne, Melanie Owen, join Ofcom’s Gwenno Thomas to discuss, in Welsh, their experiences of being young women on-line.

Ofcom recently published research showing the extent of abuse suffered by women online. In this wide ranging and candid conversation, Jess and Mel talk to Gwenno about trolling, and misogynistic and racist comments on social media.

The Welsh language world online is also explored -do attitudes differ that much from the English language online community?

To read more head over to ofcom.org.uk

Wed, 28 Sep 2022 12:00:00 +0100

Chwarae PlayChwarae Lawrlwythwch