Podlediad Podlediad Caersalem

Negeseuon diweddaraf o Eglwys Caersalem, Caernarfon gan Rhys Llwyd ac eraill. Mae Caersalem yn gymuned anffurfiol o bobl sydd ar daith gyda’n gilydd yn chwilio am, yn darganfod ac yn addoli Iesu. Bydd croeso cynnes i chi ymuno a ni bob amser ... ond yn y cyfamser mwynhewch y podlediad!

Gwefan: Podlediad Caersalem

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Yr Ysbryd Glân yn ein arwain (Galatiaid 5:16-26) gyda Arwel Jones

Lawrlwythwch

Yr Ysbryd Glân yn ein arwain (Galatiaid 5:16-26) gyda Arwel Jones

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 14 Oct 2019 21:00:00 -1200

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Y gost o ddilyn Iesu (Luc 14:25-35) gyda Rhys Llwyd

Y gost o ddilyn Iesu (Luc 14:25-35) gyda Rhys Llwyd

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Oct 2019 01:00:00 -1200

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ein rhan a'n rôl yn yr Eglwys (1 Corinthiaid 12:12) gyda Mari Williams

Ein rhan a'n rôl yn yr Eglwys (1 Corinthiaid 12:12) gyda Mari Williams

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 30 Sep 2019 20:00:00 -1200

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Yr Ysbryd Glân a'r Gwyrthiol (Hebreaid 2:1-4) gyda Arwel Jones

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 30 Sep 2019 20:00:00 -1200

Tudalen Y Podlediad


Teitl: The Godfather, Brexit a'r Ffŵl Cyfoethog: gwersi o Luc 12:13-21 gyda Rhys Llwyd

The Godfather, Brexit a'r Ffŵl Cyfoethog: gwersi o Luc 12:13-21 gyda Rhys Llwyd

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 17 Sep 2019 09:00:00 -1200

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Darganfod gobaith yn wyneb gor-bryder/anxiety (Philipiaid 4:6-8) gyda Rhys Llwyd

Darganfod gobaith yn wyneb gor-bryder/anxiety (Philipiaid 4:6-8) gyda Rhys Llwyd

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 09 Sep 2019 21:00:00 -1200

Tudalen Y Podlediad


Teitl: "Iesu: goleuni i ti, a goleuni i'r byd" gyda Rhys Llwyd (Cyfres Efengyl Luc - Rhan 33 - Luc 11:33-36)

"Iesu: goleuni i ti, a goleuni i'r byd" gyda Rhys Llwyd (Cyfres Efengyl Luc - Rhan 33 - Luc 11:33-36)

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 22 Jul 2019 19:45:00 -1200

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pobl yr Ysbryd: Rhan 6 gyda Rhodri Jones (Actau 8:26-40)

Pobl yr Ysbryd: Rhan 6 gyda Rhodri Jones (Actau 8:26-40)

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 22 Jul 2019 19:00:00 -1200

Tudalen Y Podlediad


Teitl: "Ein Tad..." - trystio yn ein Tad nefol hyd yn oed pan nad ydym ni'n deall pob dim (Luc 11:1-13) gyda Rhys Llwyd

"Ein Tad...": trystio yn ein Tad Nefol hyd yn oed pan nad ydym ni'n deall pob dim (Luc 11:1-13) gyda Rhys Llwyd

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 08 Jul 2019 23:00:00 -1200

Tudalen Y Podlediad